časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Štítek "Veřejné osvětlení"

Generel verejného osvetlenia 8. časť

09.07.2021 | prof. Ing. D. Gašparovský, PhD., Ing. arch. B. Polomová, PhD.| STU Bratislava | www.stuba.sk

Ôsma časť série článkov o genereli verejného osvetlenia sa venuje rôznym zdrojom svetla v mestskom prostredí. V návrhovej fáze generelu osvetlenia sa uvažuje aj so svetlom z vnútorných priestorov…

... celý článek

Generel verejného osvetlenia 7. časť

24.05.2021 | prof. Ing. D. Gašparovský, PhD., Ing. arch. B. Polomová, PhD.| STU Bratislava | www.stuba.sk

Siedma časť série článkov o genereli verejného osvetlenia sa upriamuje na technické osvetlenie verejných komunikácií v návrhovej fáze generelu osvetlenia. Osvetlenie ulíc, peších zón, námestí,…

... celý článek

< 1 2 3 4 5 ... 7 ... 9