časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě

Ing. Radim Gřes, Ing. Petr Gavlovský | PTD Muchová, s. r. o. | www.ptdov.cz

V roce 2020 byla realizována investiční akce statutárního města Ostravy Revitalizace parku u Biskupství. Součástí této stavby bylo vybudování nového veřejného osvětlení parku a architekturního osvětlení vybraných dominant parku.

Park u biskupství v centru Ostravy u kostela sv. Václava bývá nazýván také Farská zahrada. Jde o lokalitu, která byla v minulosti využívána k odpočinku, pořádání kulturních akcí a k relaxaci a která nyní představuje klidné zázemí v rušném městském centru. První písemná zmínka o kostele sv. Václava je z konce 13. století; ve druhé polovině 14. století byla budována soustava městského opevnění a to se místo dnešní Farské zahrady tehdy nacházelo před hradbami. V průběhu 15. století byl vybudován vnější obranný val a v místě Farské zahrady se nacházel tzv. parkán a příkop. Zděná fara byla u kostela sv. Václava vybudována na přelomu 16. a 17. století, koncem 18. století začali obyvatelé města hradby postupně rozebírat a v roce 1836 městské opevnění vlastně zaniklo. V první polovině 19. století byl prostor upraven na ovocné zahrady (obr. 1).

Obr. 1. Historický snímek Farské zahrady - Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského
Obr. 1. Historický snímek Farské zahrady

Ve druhé polovině 19. století byl v blízkosti vybudován areál pivovaru, který zde stál až do roku 1965. V roce 1929 byla zbořena farní budova i s poslední baštou městského opevnění a na místě fary byl postaven klášter. V letech 1965 až 1967 vznikl návrh nového řešení prostoru Farské zahrady s jejím začleněním do výstavního areálu Černé louky a v lokalitě bylo instalováno několik výtvarných děl. Po roce 1989 nastal postupný úpadek této lokality a postupně byly jeho jednotlivé části likvidovány. Tento stav trval až do roku 2020 (obr. 2), kdy byl prostor kompletně revitalizován a vybudováno veřejné a architekturní osvětlení.

Obr. 2. Stav před revitalizací - Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského
Obr. 2. Stav před revitalizací

Realizace

Autorem návrhu je architektonická kancelář VYSLOUŽIL ARCHITEKTI – Ing. arch. Ondřej Vysloužil, generálním zhotovitelem společnost HSF System SK, s. r. o. Projektovou dokumentaci stavebního objektu SO 401 – Veřejné osvětlení vypracovala společnost PTD Muchová, s. r. o., ve spolupráci s dodavatelem svítidel – společností ZG Lighting Czech Republic s. r. o. Práce na revitalizaci byly zahájeny v dubnu 2020 a dokončeny byly v prosinci 2020.

Zahrada je rozdělena na dvě části s odlišným charakterem. Výše položená část zahrady je tvořena centrální travnatou plochou a dětským hřištěm s pítkem (obr. 3), níže položenou část tvoří stylizovaný ovocný sad s okrasnými jabloněmi Malus Evereste (obr. 4). Spojujícím prvkem obou výškově různě položených částí je dřevěná terasa pod velkým platanem (obr. 5). Zpevněné plochy jsou mlatové a zahrada je vybavena mobiliářem – herními prvky, pítkem, lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, osvětlením. Zahrada je obehnána oplocením se dvěma vstupy, oplocení je zčásti tvořeno kamennou zdí, která připomíná bývalou hradební zeď, jež se zde dříve nacházela.

Obr. 3. Horní část parku po revitalizaci - Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského
Obr. 3. Horní část parku po revitalizaci

Obr. 4. Dolní část parku (zahrada) po revitalizaci - Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského
Obr. 4. Dolní část parku (zahrada) po revitalizaci

Obr. 5. Platan u dřevěné terasy - Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského
Obr. 5. Platan u dřevěné terasy

Návrh stavebního objektu SO 401 – Veřejné osvětlení zahrnoval demontáž tří stávajících osvětlovacích stožárů, vybudování osmi nových osvětlovacích stožárů veřejného osvětlení (VO) s jedním až dvěma směrovatelnými LED svítidly k osvětlení ploch a chodníků, osazení šesti vestavných LED svítidel v nikách v kamenné zídce, osazení sedmi zemních svítidel v terase a umístění dvou světelných LED řetězů na převěsy uchycené na stožárech VO nebo na samostatných stožárech pro tento účel vybudovaných. Dále byl v rámci SO 401 vybudován uzamykatelný zásuvkový rozváděč se třemi jednofázovými zásuvkami 230 V/16 A, který je umístěn v nice v zídce a je využíván k připojení elektrického zařízení při pořádání koncertů, výstav či jiných kulturních akcí.

Nové zařízení určené k osvětlení veřejných ploch a komunikací, tj. svítidla na osvětlovacích stožárech, je napojeno z nově vybudovaného odbočného rozváděče RVOO napojeného z již existujícího rozváděče VO a je provozováno v režimu veřejného osvětlení a spravováno Ostravskými komunikacemi, a. s., tedy správcem veřejného osvětlení v Ostravě. Zbývající zařízení architekturního osvětlení a zásuvky pro příležitostné využití jsou napojeny ze samostatného rozvodu z nového rozváděče RE+R1 umístěného vedle rozváděče RVOO (obr. 6). Rozváděč RE+R1 (kombinovaný elektroměrový a vývodový) je napojen ze stávajícího rozváděče HDS ČEZ Distribuce, a. s., v blízkosti lokality. Rozváděč RE+R1 je vybaven hlavním jističem 3× 10 A char. B a samostatným měřením. Oba rozváděče, RVOO i RE+R1, jsou vybaveny programovatelnými ročními spínacími hodinami, které umožňují nastavit provozní dobu příslušného zařízení podle požadavku provozovatele a podle otvíracích hodin oploceného parku. Vzhled obou rozváděčů (umístěny v zídce z vnější strany areálu) a zásuvkového rozváděče v zídce uvnitř areálu je sjednocen použitím skříní s rámem a dvířky z korozivzdorné oceli.

   
Obr. 6. Rozváděče osvětlení v kamenné zídce, Obr. 7. Vzhled světelného místa

Jednotlivá světelná místa pro osvětlení ploch a chodníků jsou tvořena hliníkovými kónickými stožáry jmenovité výšky 5 m s povrchovou úpravou eloxováním v barevném odstínu antracit, ve spodní části do výšky 350 mm jsou stožáry chráněny polyuretanovým elastomerem. Světelná místa, která zároveň slouží pro upevnění převěsů s LED řetězy, popř. jen k upevnění převěsů, jsou tvořena ocelovými dvoustupňovými osvětlovacími stožáry s dříkem se zesílenými stěnami, s povrchovou úpravou oboustranným žárovým zinkovaním a nátěrem v barevném odstínu antracit. Na stožárech jsou na speciálních držácích osazena směrovatelná LED svítidla Bega 84 528 – teple bílá barva světla, 3 000 K, CRI 90, 3 800 lm, celkový příkon svítidla 42,5 W, barevné provedení graphite. Po instalaci svítidel byla tato na místě přesně dosměrována v souladu se světelnětechnickým návrhem (obr. 7).

V zídkách mezi lavičkami jsou osazena vestavná LED svítidla Linn – teple bílá barva světla, 3 200 K, 123 lm, celkový příkon svítidla 11 W, barevné provedení graphite, bezpečnostní tvrzené sklo (obr. 8 a obr. 9). V podlaze terasy jsou do zhotovených otvorů osazena vestavná zemní LED svítidla Kamino – LED svítidla pro zapuštěnou montáž, zdroje LED, barva světla teple bílá, 3 000 K, světelný tok 152 lm, příkon 7 W, materiál těla svítidla hliníková slitina, optický kryt odolný teplotě a UV záření, montáž do montážního boxu osazeného v otvoru dřevěné terasy (obr. 10 a obr. 11).

  
Obr. 8. Vestavné svítidlo v kamenné zídce, Obr. 9. Vestavné svítidlo v kamenné zídce

  
Obr. 10. Dřevěná terasa se zápustnými svítidly, Obr. 11. Zápustné svítidlo – detail

Převěsy s LED řetězy jsou situované do tvaru kříže. Nosná část je tvořena lanky z korozivzdorné oceli zavěšenými do kříže mezi příslušnými stožáry. Na těchto závěsech jsou upevněny 2 LED řetězy – délka 14 m a 15,5 m, LED zdroje s baňkovým krytem imitujícím vzhled baňky žárovky, počet LED žárovek 25, krytí minimálně IP44, příkon do 15 W, barva světla teple bílá, 3 000 K (obr. 12).

Kabelové rozvody veřejného osvětlení jsou tvořeny kabely CYKY-J 4× 10 mm2 uloženými v ochranných trubkách v zemi. Kabelové rozvody architekturního osvětlení jsou provedeny kabely CYKY-J 3× 1,5 mm2 a CYKY-J 3× 2,5mm2 , zásuvkový rozváděč je napojen kabelem CYKY-J 5× 2,5 mm2. Všechny vývody rozváděče RE+RIZ jsou napojeny přes proudové chrániče s vybavovacím proudem 30 mA.

Celkový instalovaný příkon nového zařízení VO je 0,902 kW při osmi nových světelných místech s celkem šestnácti nainstalovanými svítidly. Předpokládaná spotřeba elektrické energie je 3 744 kW·h/rok.

Celkový instalovaný příkon zařízení architekturního osvětlení bez započítání spotřebičů napojovaných nepravidelně ze zásuvek činí 0,145 kW, spotřeba elektrické energie je závislá na časech provozu zařízení, které jsou odlišné od času provozu osvětlovací soustavy VO.

Obr. 12. Dolní část se světelnými LED řetězy
Obr. 12. Dolní část se světelnými LED řetězy


Obr. 13. Celkový pohled v noci

Závěr

Realizací stavby vznikl v centru Ostravy moderní a funkční veřejný prostor, který vychází ze středověké podoby města. Nedílnou součástí parku je zařízení veřejného a architekturního osvětlení, které přispívá k vytvoření specifické večerní a noční atmosféry místa a dokresluje i ve dne celkové architektonické vyznění stavby (obr. 13). Již velmi krátce po uvedení do provozu začal být park hojně využíván občany za účelem procházek, oddychu či relaxace a stal se důstojným nástupcem expozičních prostor ostravského výstaviště na Černé louce z období před rokem 1989.