časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Štítek "Veřejné osvětlení"

Generel verejného osvetlenia 8. časť

09.07.2021 | prof. Ing. D. Gašparovský, PhD., Ing. arch. B. Polomová, PhD.| STU Bratislava | www.stuba.sk

Ôsma časť série článkov o genereli verejného osvetlenia sa venuje rôznym zdrojom svetla v mestskom prostredí. V návrhovej fáze generelu osvetlenia sa uvažuje aj so svetlom z vnútorných priestorov…

... celý článek

Generel verejného osvetlenia 7. časť

24.05.2021 | prof. Ing. D. Gašparovský, PhD., Ing. arch. B. Polomová, PhD.| STU Bratislava | www.stuba.sk

Siedma časť série článkov o genereli verejného osvetlenia sa upriamuje na technické osvetlenie verejných komunikácií v návrhovej fáze generelu osvetlenia. Osvetlenie ulíc, peších zón, námestí,…

... celý článek

Generel verejného osvetlenia 6. časť

02.03.2021 | prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ing. arch. Beata Polomová, PhD. | www.stuba.sk

V šiestej časti série článkov o genereli verejného osvetlenia priblížime možnosti využitia farieb a kontrastu farieb vo vonkajšom osvetlení. LED technológia prináša do osvetlenia nebývalé možnosti…

... celý článek

1 2 3 4 5 6 ... 8 ... 10