časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Rozhovor: Technologie hlavního města Prahy zavádí v pražských parcích chytré osvětlení

Technologie hlavního města Prahy, a.s. | www.thmp.cz

Park měnící v průběhu noci teplotu chromatičnosti světla, které je zdravotně šetrné pro jeho návštěvníky i pro živé organismy? Nebo park, kde se mění intenzita osvětlení v závislosti na pohybu chodců? Sci-fi? Nikoliv. Obojí testuje městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) v Praze 4. V dalších parcích instalovala inteligentní osvětlení vybavené dálkovou regulací jeho intenzity a vzdálenou komunikací s dispečerským pracovištěm v pražských Holešovicích. Jak to celé funguje a jaké má projekt výhody, nám řekl předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Pojďme si na začátek říct, co to vlastně jsou ta „inteligentní svítidla“, kterými osazujete pražské parky.

V obecné rovině můžeme za inteligentní označit taková svítidla, která mohou měnit parametry osvětlení na základě pokynů přicházejících z dohledového softwaru a zároveň umějí zpětně podávat informace o svém stavu. Distribuci informace zajišťujeme skrze komunikační člen umístěný v rozváděči veřejného osvětlení. Mezi rozváděčem a svítidly probíhá komunikace bezdrátově. Protože tyto první instalace slouží i k porovnávání dostupných technologií, konkrétní provedení svítidel i způsob komunikace se mezi jednotlivými parky nepatrně liší. Běžný návštěvník parku ale rozdíl nepozná. Poznatky z těchto pilotních projektů pak umožní definovat celoměstské standardy.

 
Obr. 1. LED svítidlo v nuselském parku Na Fidlovačce, Obr. 2. Veřejné osvětlení v Bezručových sadech

V květnu proběhla v médiích zpráva o inteligentním osvětlení parku Ladronka. Můžete popsat tento konkrétní projekt?

Ladronka se letos zařadila do skupiny pražských parků, kde testujeme výše popsané inovace. S těmi se lidé mohou setkat například i ve vinohradských Riegrových sadech nebo v Chotkových sadech na Letné. Konkrétně v Ladronce jsme měnili 80 sodíkových svítidel za svítidla s LED zdroji s dynamickým řízením a regulací. To nám umožňuje komunikovat s každým jednotlivým svítidlem přímo z našeho dispečinku nebo prostřednictvím speciálního softwaru z tabletu servisního technika přímo na místě. V praxi to funguje tak, že lze definovat, kdy se mají jednotlivá svítidla rozsvítit, kdy mají zhasnout a jak se má měnit intenzita osvětlení v průběhu noci. Když je to potřeba, můžeme jednotlivé parametry měnit v čase, a to odkudkoliv, například pro potřeby servisu.

A jak se tedy během noci intenzita osvětlení v Ladronce mění?

Za normálních okolností v parku svítíme zhruba na 50 % nominálního výkonu svítidel. V noci se s respektem ke spánkovému cyklu intenzita osvětlení dále postupně snižuje. Přechody mezi jednotlivými fázemi jsou ale poměrně nenápadné, aby návštěvníky parku a okolní rezidenční obyvatele nijak nerušily. Pokud budete zrovna venčit psa nebo budete na večerní procházce, pravděpodobně si jich ani nevšimnete. Software má ale nastaven i režim takzvané nouzové regulace, kdy se svítidla zapnou na plný výkon, tam už by měla být změna znatelná pro všechny.

Ale ten se, předpokládám, bude využívat jen mimořádně?

Ano, na vyžádání například složek Integrovaného záchranného systému můžeme zvýšit osvětlení parku až na 100 %, tedy dvojnásobek normální intenzity. Toho se dá využít při různých krizových situacích, třeba při hledání ztracených dětí nebo pokud se v parku nachází zraněná osoba. Zatím jsme ale podobný požadavek od policie, strážníků ani záchranky nedostali. Zesílit osvětlení jsme schopni v řádu vteřin, a to i z tabletu, mobilního telefonu nebo z dispečinku.

  
Obr. 3. Osvětlení v Chotkových sadech, Obr. 4. Svítidla vybavená čidly pohybu v parku Jezerka

Kromě toho, že je regulované svícení příjemnější, má i  nějaké další výhody?

Dá se například očekávat úspora elektrické energie? Výhod je samozřejmě více. Vedle určité flexibility přinášejí nová LED svítidla oproti původním sodíkovým výbojkám přibližně 40% úsporu energie a delší životnost, která však bude muset být ještě prověřena praxí. Odhadovaná životnost LED svítidel je okolo sta tisíc hodin, zatímco sodíkové výbojky měníme každých pět let. Nesporným přínosem pro naše techniky je okamžitá informace o případné závadě svítidla. Tu speciální software bezprostředně identifikuje, a my tak nejsme odkázáni na pravidelnou kontrolu nebo až nám někdo zavolá či poruchu nahlásí pomocí mobilní aplikace „Praha svítí“. Doba odstranění poruchy se tak zkracuje na minimum.

Jaké další parky v Praze jsou touto technologií vybaveny?

Chytré osvětlení, které umí měnit svou intenzitu a dálkově komunikovat s dispečinkem, Pražané najdou celkem v šesti parcích. Jak už jsem popsal, jde o Ladronku, Chotkovy a Riegrovy sady, dále o Bezručovy sady, Jezerku a Fidlovačku. Poslední dva parky jsou specifické tím, že svítidla v nuselském parku Fidlovačka umějí pracovat se změnou teploty chromatičnosti světla a v parku Jezerka je osvětlení doplněno o čidla pohybu. Ve všech dotčených lokalitách jsme použili moderní LED svítidla s přesnějším vyzařováním světelného toku. Díky tomu jsou komunikace více osvětlené a zároveň minimalizujeme podíl rušivého světla.

Když se půjdu večer projít se psem do Jezerky, bude se park postupně rozsvěcet tak, jak jím budu procházet?

Pokud se půjdete projít po desáté hodině večer, pak ano. Do té doby totiž svítí park v běžném režimu. Úderem desáté se v něm aktivuje takzvaný úsporný režim, což znamená, že se intenzita osvětlení na všech svítidlech snižuje. Vtěch částech parku, kde čidla zaznamenají pohyb, se míra osvětlení zvýší do běžného režimu. Pokud pohyb delší dobu nezaznamenají, úroveň osvětlení se opět postupně snižuje. V režimu regulace na základě čidel pohybu se vždy rozsvítí několik svítidel ve směru vaší chůze a světla za vámi zhasínají s určitým zpožděním, abyste se v parku cítili bezpečně a neocitli se v neosvětleném prostoru. Vždy se jedná o změny postupné, které nepůsobí na okolí nijak rušivě.

Zmínil jste také svítidla se změnou teploty chromatičnosti světla Na Fidlovačce. Jak ta fungují?

V parku Na Fidlovačce jsme využili svítidla vybavená dvěma sadami LED čipů. Jedna vydává světlo v barvě neutrální bílé (náhradní teplota chromatičnosti 4 000 K) a druhá tzv. teple bílou barvu světla (1 800 K). Nastavováním poměru světelného výkonu obou typů LED dosahujeme výsledné „libovolné“ barvy na stupnici teploty mezi 4 000 a 1 800 K. Především v zimních měsících, kdy lidé často chodí z práce až za tmy, umožňuje biodynamické osvětlení „prodloužit den“ a pomáhá ke zvýšené bdělosti. V pozdějších nočních hodinách dochází postupně ke změně barvy světla na teplý odstín se snižováním intenzity osvětlení. K ránu pak opět zvyšujeme intenzitu osvětlení současně se změnou barvy světla směrem ke studenějším odstínům bílé, které jsou přirozené pro denní vnímání.

 
Obr. 5. Parkové svítidlo v Chotkových sadech, Obr. 6. Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP

V této souvislosti se nabízí často diskutovaná otázka podílu takzvané modré složky světla a jejího vlivu. Jak s ní pracujete?

Nepodléháme tlakům ani jednoduchým zkratkám. Technické, ekonomické i environmentální dopady musí být u nových svítidel v rovnováze. Při instalaci svítidel vždy zvažujeme otázku „zdravého svícení“. Zohledňujeme všechny aspekty rušivého světla, stejně tak jako podíl modré složky a jeho vliv na člověka i přírodu. Veškeré zkušenosti z pilotního projektu pražských parků budeme využívat i při rozhodování o dalším dopracování Koncepce pražského veřejného osvětlení.

To je první koncepční dokument, který bude upravovat veřejné osvětlení v hlavním městě. Řekněte nám ještě na závěr, kdy se s ním budeme moci seznámit?

Ano, bude to první ucelený koncepční materiál upravující nejen budoucí provoz a údržbu pražského veřejného osvětlení, ale i jeho modernizaci a obnovu z mnoha úhlů pohledu. Aktuálně intenzivně pracujeme na zatřídění ulic a veřejných prostorů podle ČSN. To nám v podstatě definuje, jak se v daném místě bude svítit, tedy s jakými parametry. To je důležité pro výše zmiňované technologie a jejich využití v souladu s platnou legislativou. Celý koncepční dokument by měl být dokončený na jaře příštího roku.

Technologie hlavního města Prahy, a. s.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
www.thmp.czwww.prahasviti.cz