Aktuální vydání

Číslo 10/2021 vyšlo tiskem 1. 10. 2021. V elektronické verzi na webu 1. 11. 2021. 

Téma: Elektroenergetika; Kvalita elektřiny; Obnovitelné zdroje energie

Hlavní článek
Lokální specifika Jihočeského kraje s ohledem na využívání automobilů s alternativními druhy paliv

Číslo 4-5/2021 vyšlo tiskem
17. 9. 2021. V elektronické verzi na webu 17. 9. 2021.

Světelnětechnická zařízení
Rekonstrukce osvětlení podchodu a nástupišť vlakového nádraží Ústí nad Orlicí

Veřejné osvětlení
Osvětlení parku u Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě
Venkovní osvětlovací soustavy a rušivé světlo
Generel verejného osvetlenia 9. časť
Environmentálne hľadiská

Perspektivy e-mobility XII

Místo konání: Výstaviště Brno, sál P1
(součást doprovodného programu MSV 2021)

Termín: 8. 11. 2021 od  9:30 (prezence od 9:00 h) 

Odborný garant: Ing. Jaromír Marušinec, Ph. D., Asociace elektromobilového průmyslu ČR, VUT Brno
Organizační garant: Jan Urban, FCC Public, jan.urban@fccgroup.cz 


Bezplatná účast na základě registrace.
Registrační formulář je ZDE.

Konference Perspektivy e-mobility XII s podtitulem Směry a trendy vývoje vozidel, infrastruktury a legislativy prezentuje prostřednictvím partnerů a přednášejících aktuální stav v oblasti vozidel pro nejrůznější účely, které spojuje jedna společná vlastnost – elektrický pohon napájený z vestavěné akumulátorové jednotky. V přednáškách bude pojednána celá škála témat – od postoje státní správy, přes pokrok v konstrukci a akumulaci energie, infrastrukturu, přesah elektromobility do energetiky v širších souvislostech, až po možnosti využití elektrovozidel pro práci, rekreaci a zlepšení kvality života.

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti, dále jsou zváni zástupci místních samospráv, podniky provozující dopravu nákladů a osob, jsou vítáni návštěvníci Mezinárodního strojírenského veletrhu.

Témata:

Postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě

Vývoj v elektromobilitě – trendy v roce 2021 v ČR, v Evropě a ve světě
−     vozidla selektrickým pohonem a příslušná infrastruktura,
−     konstrukce, materiály, energetika, řídicí aautomatizační technika, technické
       předpisy,
−     vývoj cenové dostupnosti elektromobilů,
−     čistá mobilita a nové formy vlastnictví dopravních prostředků,

Elektromobilita a elektroenergetika v souvislostech
−     začlenění elektrických vozidel do širšího kontextu tzv. Chytrých domů,
       Chytrých sítí a Chytrých měst,
−     akumulace energie pro nabíjení vozidel, akumulátorové jednotky. 

Vývoj a zkušenosti
−     využití vozidel osobních, užitkových, pro hromadnou dopravu osob,
−     masové využití jednostopých elektrických vozidel ve městech,
−     elektrická vozidla pro hru,rekreaci a pomoc hendikepovaným osobám 

Program:

9:35 Aktualizace Národního akčního plánu čisté mobility 
Ing. Martin Voříšek, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
10:00 Stav a trendy v elektromobilitě v ČR a v Evropě 
Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D., MBA, VUT Brno; Asociace elektromobilového průmyslu
10:20 Dobíjecí infrastruktura 
Ing. Miroslav Kuželka, ABB s. r. o.
10:45 Elektromobilita z pohledu Skupiny ČEZ 
Ing. Tomáš Chmelík, Ph.D., ČEZ, a.s.
11:05 Řešení Siemens pro nabíjení elektromobilů 
Ing. Martin Šilar, Siemens s. r. o.
11:25 Smart Charging – nabíjení nové generace 
Viktor Fojt, EVSELECT, s. r. o. a DEL, a.s.
11:40 Pokročilé nabíjecí stanice nejenom pro auta
Ing. Silvester Buček, ejoin, s. r. o.
11:55 Přestávka
12:15 TÜV SÜD a služby pro elektromobilitu
Ing. Vojtěch Štěch, MSc.,  TÜV SÜD Czech
12:35 Městská elektromobilita?  Zapomeňte na auta!
Mgr. Jakub Ditrich,  ekolo.cz s. r. o.  
12:55 Energetická úskalí elektromobility
Tomáš Pastrňák, Energon Advanced Energetics
13:15 Praktické zkušenosti s elektromobilitou
Lukáš Hataš, Asociace pro elektromobilitu ČR
13:30 Vodíkové aplikace v elektromobilitě 
Ing. Radim Zahradníček, DEVINN s. r. o

 


Pořadatel: 


 Ve spolupráci s: 


 
 Obr.:  Konference Perspektivy elektromobility XI na veletrhu Amper 2019

Registrace