časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Výzkumníci vyvinuli LED materiál, který se rozsvítí při deformaci

30. 8. 2021 | Lawrence Berkeley National Laboratory | www.lbl.gov

Chytré telefony, notebooky a osvětlovací produkty potřebují ke svému provozu elektroluminiscenční diody (neboli LEDky). Bez těchto diod emitujících světlo by se dnešní elektronika neobešla. Se zvyšujícím se jasem však LED technologie pozbývají účinnosti, protože namísto světla vydávají více tepla.

Vědecký tým z Lawrence Berkeley National Laboratory při UC Berkeley nyní demonstroval nový přístup pro dosažení téměř stoprocentní účinnosti LED diod při jakékoliv úrovni jasu. Metoda se zaměřuje na roztahování nebo stahování tenkého polovodičového povlaku způsobem, který mění jeho elektronickou strukturu.

Svítící LED materiál

Vědcům se podařilo identifikovat prostředek, jakým elektronická struktura polovodiče řídí interakci energetických částic uvnitř materiálu. Tyto částice do sebe často narážejí a vzájemně se anulují, čímž dochází ke ztrátě energie v podobě tepla namísto vyzařování světla. Změnou elektronické struktury materiálu výzkumníci redukovali možnost vzájemného rušení částic a docílili téměř dokonalé konverze energie na světlo i při vysokém jasu.

Celý článek na Lawrence Berkeley National Laboratory

Image Credit: Ali Javey / Berkeley Lab

-jk-