časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Výzkumníci vyvinuli ekologickou variantu skla

12. 4. 2021 | University of Freiburg | uni-freiburg.de/en/

Dnešní svět si stěží představíme bez skla, které nás obklopuje v každodenním životě – od obyčejných lahví a oken přes optická a telekomunikační zařízení až po chemické nádobí a lékařskou techniku. Techniky tváření skla jsou však z dnešního pohledu zastaralé a technologicky a energeticky náročné, což do značné míry omezuje možnosti využití skla.

Výzkumníci z University of Freiburg nyní ve spolupráci se startupem Glassomer vyvinuli proces umožňující snadné a rychlé tváření skla pomocí metody vstřikování. Tento tvářecí proces, při němž jsou z granulátu vyráběny plastové hmoty, nebylo dosud možné použít pro výrobu skleněných komponent.

Ekologické sklo

To se změnilo s příchodem nové technologie vstřikování, která využívá speciálně vyvinutý granulát umožňující tváření a produkci skla při teplotě 130 °C. Komponenty jsou nejprve vytištěny v 3D tiskárně, načež je aplikováno teplo a dochází k tvorbě čistého křemenného skla. Tento proces vyžaduje méně energie v porovnání s tradičním tavením skla. Další nespornou výhodou je výborná povrchová kvalita skleněných komponent, odpadá tedy nutnost leštění skla.

Celý článek na University of Freiburg

Image Credit: Glassomer GmbH

-jk-