časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vysoce vodivá a elastická nanomembrána pro elektroniku

27. 8. 2021 | Phys.org | www.phys.org

Pod pojmem elektronická kůže si každý představí umělou kůži, která umožňuje robotům vnímat uchopené předměty. V poslední době je však tento pojem spojován také s tenkou flexibilní elektronikou, kterou lze připevnit na kůži. Takové zařízení, jehož vývoj je prozatím v rané fázi, může v budoucnu sloužit například k monitorování a diagnóze zdravotního stavu, ovládání virtuální reality nebo jako rozhraní pro interakci člověka se strojem.

Vytváření těchto zařízení však vyžaduje měkké a pružné komponenty, mechanicky kompatibilní s lidskou kůží. A jednou z klíčových komponent je vnitřně pružný vodič přenášející elektrické signály mezi zařízeními. Pro zajištění spolehlivého provozu a vysokého výkonu je nezbytné použít pružný vodič s neobvyklou kombinací vlastností, jako je ultratenká tloušťka, vynikající vodivost, vysoká flexibilita a přizpůsobivost. Navzdory obšírnému výzkumu se vědcům doposud nepodařilo vyvinout materiál mající všechny uvedené vlastnosti.

Elektronika na kůži

Výzkumníci z jihokorejského Institute for Basic Science (IBS) nyní poodhalili roušku nové metody zpracování kompozitního materiálu ve formě nanomembrány, která disponuje všemi výše uvedenými vlastnostmi. Nový kompozitní materiál sestává z kovových nanodrátů, které jsou vtěsnány v monomolekulární vrstvě uvnitř ultratenkého pryžového povlaku. Výsledky výzkumu byly zveřejněny v časopise Science.

Celý článek na Phys.org

Image Credit: Unsplash

-jk-