časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vores Elnet zavádí v Dánsku technologii budoucnosti od Landis+Gyr

30. 5. 2021 | Landis+Gyr s.r.o. | https://www.landisgyr.cz

Landis+Gyr a Vores Elnet rozjíždí v Dánsku významný projekt, který se týká chytrého měření. Vores Elnet, jeden z největších provozovatelů distribuční soustavy (DSO) v Dánsku, činí významný krok směrem k infrastruktuře IoT tím, že inovuje své současné řešení měřicí infrastruktury a přechází k využívání bytových měřičů komunikujících způsobem point-to-point.

Vores Elnet je jedním z největších provozovatelů distribučních soustav v Dánsku s více než 200 000 zákazníky na ostrově Funen (Fyn). Firma Vores Elnet, jejíž jméno se dá zhruba přeložit jako "naše síť", je družstevní technologická infrastruktura vlastněná svými zákazníky. Společnost provozuje elektrické sítě nízkého a středního napětí a v průběhu let silně investovala do obnovy a modernizace své elektrické sítě tak, aby lépe vyhovovala budoucím požadavkům.

Již 15 let společnost Vores Elnet provozuje chytré měření ve spolupráci s Landis+Gyr. V průběhu let bylo řešení průběžně inovováno novými verzemi zařízení a softwaru a také zavedením pokročilejších komunikačních technologií PLC. Nyní, když se první generace chytrých měřičů blíží ke konci své životnosti, nastal čas zvážit významnější vylepšení řešení a přejít na novou technologii navrženou pro éru IoT.

Landis+Gyr dodá své řešení Gridstream Connect pro 160 tisíc měřicích bodů, z toho 80 tisíc měřičů bude dodáno během prvních 10 měsíců. Komunikující měřiče E360 LTE-M nainstaluje externí partner firmy Voret Elnet. Integrace nového systému Head End se postará o bezpečný sběr dat o spotřebě energie, událostech a kvalitě dodávky energie provedený v reálném čase v intervalech po 15 minutách.

“Díky tomu, že jsme vybrali tu nejnovější technologii vybavenou zařízeními E360 a komunikací založenou na LTE-M od spolehlivého dodavatele, se připravujeme na všechny budoucí požadavky. Po letech spolupráce s firmou Landis+Gyr se těšíme na další rozvoj naší pokročilé měřící infrastruktury, dosažení nových úrovní efektivity a rozšiřování služeb poskytovaných zákazníkům,” poznamenal vedoucí oddělení Installations and Metering Technology ve firmě Vores Elnet Stig K. Bøgelund.

Instalace zařízení na plný plyn

V současné době provádí Vores Elnet masovou instalaci zařízení doslova na plný plyn. Na ostrově Fyn je každý týden nainstalováno okolo 2 500 komunikujících měřičů E360 LTE M1 od firmy Landis+Gyr. Technologie LTE M1 ukazuje svou sílu: ihned po instalaci naváže až +99,9% zařízení stabilní spojení se systémem — bez nutnosti dalších prací spojených s instalací. Nejdůležitější však je to, že nejvyšší úroveň spolehlivosti komunikace je zachována i během provozu.

Kromě předem nakonfigurované komunikace LTE M1 mohou měřiče Landis+Gyr E360 využívat i technologii NB-IoT. Tento sekundární kanál je záložní volbou a v případě špatného nebo chybějícího připojení pomocí M1 se komunikace měřiče automaticky změní na NB-IoT.

Technologie P2P poskytuje flexibilitu při plánování instalace: měřiče E360 LTE lze použít pro nové byty a výměny měřičů i mimo oblasti, kde probíhá hromadná instalace, protože měřiče komunikují nezávisle na okolní infrastruktuře. Při nahrazování měřiče je samozřejmě třeba vzít v úvahu dopad na stávající strukturu sítě PLC.


Důkladná příprava — efektivní provedení

Transformace na novou generaci technologie AMI byla pečlivě naplánována v úzké spolupráci mezi Vores Elnet a Landis+Gyr. Aby bylo možné se hned od začátku dostat do správného směru, využila firma Vores Elnet během prvních fází projektu služby projektového řízení nabízené společností Landis+Gyr. Nastavení systému, plánování projektu a podrobné konfigurace byly definovány pod vedením projektového manažera Landis+Gyr. Dnes je projekt řízen kvalifikovanými interními zaměstnanci Vores Elnet a Landis+Gyr poskytuje pouze externí podporu.

Důležitým rozhodnutím, které bylo přijato hned na začátku, bylo upravit stávající prostředí systému AMI a přenést celou infrastrukturu do nového systému Head End (HES) během procesu instalace. Vzhledem k tomu, že funkce HES a Meter Data Management (MDM) jsou v AIM od Landis+Gyr plně integrovány a MDM zůstává beze změny, nebude mít tento přechod žádný vliv na každodenní provoz systému — z pohledu uživatele zůstává rozhraní AMI stejné.

Do srpna 2021 bude dodáno a instalováno 80 tisíc měřičů.

„Jsme hrdí na to, že můžeme pokračovat v našem partnerství s Vores Elnet. Tento projekt je příkladem toho, jak jsme schopni s našimi zákazníky, kteří hledí do budoucnosti, pracovat na rozvoji technologie. Navíc výhody P2P systému jsou nepopiratelné; je snadné ho nainstalovat a jeho využití je z pohledu nákladů efektivní,“ řekl vedoucí prodeje Landis+Gyr v Dánsku Kjeld Gade.

Měřič Landis+Gyr E360 navržený pro požadavky světa IoT využívá mezinárodní SIM pro bezchybný přenos dat i ve venkovských oblastech, je založený na konektivitě LTE a zároveň nabízí novou úroveň možností v oblasti měření a výpočetní kapacity. Měřič E360 je také využíván dalšími infrastrukturními společnostmi ve Švýcarsku a severských zemích, včetně E.ON Sweden. Rychle rostoucí bezdrátové technologie LTE M1 a NB-IoT se vyznačují efektivitou nákladů, vynikajícím pokrytím v interiéru a zjednodušenou integrací.

Možnosti měřičů E360 neustále rostou. Další verze přinesou optimalizované řešení komunikace s možností inicializovat přenos dat a spuštění události ze strany DSO, podporu nových multifunkčních zařízení a rozšířenou diagnostiku kvality dodávky proudu, která bude k dispozici pro všechny měřiče E360. Tato vylepšení budou k dispozici nejen v nových měřičích dodaných z továrny, ale díky bezdrátovému upgrade také na již instalovaných měřičích Vores Elnet E360.

Kjeld Gade

Kjeld Gade