časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vodoodpudivý nanomateriál inspirovaný přírodou

10. 9. 2021 | University of Central Florida | www.ucf.edu

Vědecký tým z University of Central Florida vytvořil nový nanomateriál, který odpuzuje vodu a zůstává suchý i po ponoření pod vodu. Tento objev by mohl otevřít dveře vývoji efektivnějších hydrofobních povrchů, palivových článků a elektronických čidel k detekci toxinů.

Hydrofobie neboli vodoodpudivost je nástroj, kterým příroda obdarovala rostliny a zvířata pro ochranu proti patogenům, jako jsou plísně a řasy a. Výzkumníci napodobili strukturu lotosových listů a syntetizovali nanomateriály podle molekulových struktur fullerenů. Fullereny jsou molekuly, tvořené atomy uhlíku uspořádanými do vrstvy z pěti- a šestiúhelníků s atomy ve vrcholech, která je prostorově svinuta do uzavřeného tvaru. Vzhledem k této struktuře jsou mimořádně odolné vůči vnějším fyzikálním vlivům.

Hydrofobní materiál

Nanesením gelu vytvořeného z fullerenů na jakýkoliv povrch dojde k vytvoření extrémně vodoodpudivého stavu. Unikátní mnohaúhelníková struktura gelu nenarušuje původní materiál, což znamená, že si zachová své jedinečné funkční vlastnosti. Takto ošetřený materiál by mohl být potenciálně použit pro štěpení vody, bakteriální dezinfekci, vytváření vodíku nebo elektrokatalýzu.

Celý článek na University of Central Florida

Image Credit: Pexels

-jk-