časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vědci využili pokrok na poli kvantových počítačů k vytvoření stabilnějších časových krystalů

10. 11. 2021 | Phys.org | www.phys.org

Před pěti lety představil vědecký pracovník UC Berkeley Norman Yao techniku produkce časového krystalu – nové formy hmoty, jejíž vzorce se namísto prostoru opakují v čase. Na rozdíl od krystalů smaragdu nebo rubínu se však existence časových krystalů omezovala na pouhé setiny sekundy.

Od té doby uplynulo mnoho času a vědci lépe pochopili fungování časových krystalů. Zjistili například, že se vyskytují v mnoha formách vyznačujících se jedinečnými charakteristikami, které určují jejich životnost. Několika výzkumným laboratořím se dokonce podařilo pomocí kvantových počítačů vytvořit mnohočásticové lokalizované verze časového krystalu, které využívají nepravidelnosti k udržení qubitů (kvantových bitů) v nepřerušovaném stavu trhavého pohybu. Jednoduše řečeno, quibity oscilují s pravidelností jednoho kmitu za každé dva otočení disku.

Časové krystaly

Vědci z nizozemského výzkumného střediska nyní vytvořili samostatné mnohočásticové lokalizované časové krystaly s životností 8 sekund, což odpovídá 800 časovým úsekům oscilace. Nyní vyvstává otázka praktického využití časových krystalů, stejně jako dalšího vývoje.

Celý článek na Phys.org

Image Credit: QuTech

-jk-