časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vědci vynalezli nové zařízení pro zpracování a uchovávání informací

30. 7. 2021 | New York University | www.nyu.edu

Vědecký tým pod vedením výzkumníků z Newyorské univerzity vynalezl způsob produkce nového kvantového typu paměti, který by mohl zásadním způsobem znásobit možnosti počítačových úložišť.

V posledních letech se vědecká komunita zaměřuje na zdokonalování tzv. „neuromorfních výpočtů“, což je proces napodobující prvky lidského mozku (neurony, synapse). Díky této schopnosti může neuromorfní počítač realizovat stovky až tisíce bilionů paralelních operací a směle tak překoná stávající výpočetní metody. Kromě pokroku na poli informatiky lze neuromorfní počítače použít např. pro simulace biologických procesů.

Zpracování informací

Vědci nyní vytvořili nové zařízení, které posunuje hranice neuromorfních počítačů na novou úroveň. Pro tyto účely sestrojili spintronický rezonátor schopný manipulovat s fyzickými vlastnostmi. Rezonátory dokáží generovat a uchovávat vlny konkrétních frekvencí, podobně jako to umí některé hudební nástroje. Vědci zkonstruovali nový typ rezonátoru schopného uchovávat a zpracovávat informace způsobem, který napodobuje chování synapsí a neuronů v mozku.

Celý článek na New York University

Image Credit: Pexels

-jk-