časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Univerzální přístup k výrobě měkkých robotů

14. 7. 2021 | Tech Xplore | www.techxplore.com

Výzkumníci z Singapore University of Technology and Design (SUTD) zkombinovali dva odlišné postupy a vyvinuli nový automatizovaný proces pro navrhování a výrobu přizpůsobitelných měkkých robotů. Metodu lze aplikovat na ostatní typy měkkých robotů pro snadné nastavení jejich mechanických vlastností.

Ačkoliv jsou roboti často vyobrazováni jako toporné a kovové stroje, do popředí zájmu vědecké obce se poslední dobou tlačí nový obor jménem měkká robotika, což je specifická podoblast robotiky zabývající se konstrukcí robotů z vysoce pružných materiálů, podobných těm, které se nacházejí v živých organizmech. Měkcí roboti se vyznačují schopností vnímat, uchopovat, přesouvat a jinak manipulovat s různými předměty. Základní konstrukci těchto robotů však přesto tvoří kovové součástky, které omezují jejich komplexitu.

Měkká robotika

Podle výzkumníků z SUTD je pro produkci měkkých robotů vhodný zejména hybridní 3D tisk, který umožňuje kombinovat několik typů materiálů. Pro zajištění optimálního designu měkkých robotů obrátil vědecký tým svou pozornost rovněž na topologickou optimalizaci, využívající matematické modely k navrhování struktur na míru podle zadaných parametrů. Zautomatizováním obou výše uvedených procesů docílili vědci optimalizovaného postupu pro vytváření přizpůsobitelných měkkých robotů a minimalizaci výrobních rizik.

Celý článek na Tech Xplore

Image Credit: Unsplash

-jk-