časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Systém umožňující lepší kontrolu protetických pomůcek

5. 11. 2021 | Tech Xplore | www.techxplore.com

Pro lidi s poruchami motoriky nebo s fyzickými omezeními může být plnění každodenních povinností a starost o domácnost mnohdy nadlidským úkolem. Nedávný pokrok na poli robotiky, například robotické končetiny ovládané impulzy z mozku, ukrývají potenciál změnit kvalitu života takto znevýhodněných lidí.

Výzkumníci z Hebei University of Technology nyní spojili své síly s čínskými vědci a vyvinuli inovativní systém pro ovládání robotických rukou, který funguje na principu rozšířené reality a rozhraní mozek-počítač. Tento systém by mohl umožnit vývoj bionických nebo protetických rukou umožňujících snazší kontrolu pro nositele.

Kontrola robotických končetin

Systém integruje technologii rozšířené reality, která dovoluje uživateli vnímat rozšířenou verzi okolního prostředí obsahujícího digitální prvky, a rozhraní ovládané mozkem, s tradiční metodou ovládání robotických končetin zvanou asynchronní ovládání. Uživatel tak získává výhodu v podobě lepší kontroly robotické končetiny, vyšší přesnosti a následné efektivity pohybu.

Celý článek na Tech Xplore

Image Credit: Pexels

-jk-