časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Revoluční zobrazovací metoda

22. 11. 2021 | Technical University of Munich | www.frm2.tum.de

Mezinárodní tým výzkumníků pod vedením vědců z Technické univerzity Mnichov vyvinul novou zobrazovací technologii, která by v budoucnu mohla nejen několikanásobně zvýšit rozlišení snímků, ale také snížit míru ozáření při rentgenování.

Moderní fotoaparáty dodnes fungují na 200 let starém principu: Namísto klasického filmu je však obrazový snímač exponován po určitý čas, aby mohl zaznamenat obraz. Při tomto procesu dochází k zachytávání šumu, což degraduje výslednou kvalitu obrazu. Čím delší čas expozice, tím více šumu a tím nižší je kvalita obrazu. Mezinárodní tým výzkumníků ze Švýcarska, Francie, Nizozemska a USA nyní vyvinul novou zobrazovací metodu, která tento problém obchází měřením individuálních fotonů. Tento přístup umožňuje oddělovat jednotlivé fotony od okolního šumu, čímž výraznou měrou omezuje rušivý element.

Zobrazovací metoda

Naše nové detektory umožňují zachytávat každý individuální foton, a tudíž překonávají mnoho fyzických omezení tradičních fotoaparátů,“ uvedl dr. Adrian Losko z Technické univerzity Mnichov. Nový detektor lze současně použít na poli medicíny. Při rentgenování zlomené kosti lze například mnohem lépe detekovat jemné struktury, jako jsou vlasové zlomeniny a současně lze minimalizovat expozici pacienta ionizujícímu záření.

Celý článek na Technical University of Munich

Image Credit: Bernhard Ludewig / FRM II, TUM

-jk-