časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

RADICA – rychlá a přesná metoda detekce virů

9. 7. 2021 | MIT | www.mit.edu

Vědci ze singapurské mezioborové výzkumné skupiny Critical Analytics for Manufacturing Personalized-Medicine (CAMP) vyvinuli novou metodu rychlé a přesné detekce virové nukleové kyseliny, kterou lze snadno přizpůsobit k detekci rozličných DNA/RNA sekvencí ve virech.

Pandemie koronaviru poukázala na nutnost rychlých diagnostických metod detekce virů, obzvláště nyní, kdy se svět připravuje na případné budoucí pandemie nebo jiné nebezpečné patogeny. Platí to zejména pro biotechnologický průmysl, který stojí před unikátními výzvami v podobě využívání buněk a produktů buněčné terapie. Inženýři pracující v tomto oboru hledají neustále nové způsoby, jak inovovat metody detekce virů v rámci testování a kontroly kvality. Zatímco je za zlatý standard testování přítomnosti virů považována kvantitativní polymerázová řetězová reakce, má jisté omezení mající vliv na spolehlivost výsledků.

Rychlá detekce virů

Mnohem přesnější je metoda digitální PCR, která poskytuje absolutní počty DNA nebo cDNA molekul bez nutnosti vytvoření standardní křivky. Její nevýhodou je však relativně dlouhá reakční doba v řádu 4 hodin. Další nevýhodou je nutnost použití drahého vybavení pro přesnou kontrolu teploty a cyklů. Nová metoda vyvinutá výzkumníky z CAMP, nazvaná RADICA, umožňuje absolutní kvantifikaci virových nukleových kyselin během 40–60 minut bez nutnosti použití drahého laboratorního vybavení.

Celý článek na MIT

Image Credit: Singapore-MIT Alliance for Research and Technology

-jk-