časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Protézy budoucnosti budou řízeny magnety

20. 8. 2021 | MIT | www.mit.edu

Lidé s amputovanými končetinami, kteří nosí protézy, musí ve svém životě čelit velkým výzvám a jednou z nich je schopnost ovládat protézu přirozeným způsobem. Většina těchto zařízení nahrazujících chybějící části těla funguje na principu elektromyografie neboli metody, která snímá povrchovou nebo intramuskulární svalovou aktivitu. Tento přístup však poskytuje omezené možnosti pohybu.

Výzkumníci z MIT nyní vyvinuli alternativní metodu, která by mohla pacientům s protézou nabídnout mnohem přesnější ovládání jejich umělých končetin. Nová metoda funguje na principu magnetů, které jsou pacientovy zavedeny do svalových vláken amputované končetiny. Takto integrované magnety následně měří délku a kontrakci svalů a posílají získaná data bionické protéze v řádu několika milisekund.

Ovládání protéz pomocí magnetů

V rámci prvního výzkumu otestovali vědci svou metodu, nazvanou magnetomikrometrie (MM), nejprve na zvířatech. Výsledky ukázaly, že tento přístup umožňuje měřit přesný pohyb svalových vláken a reagovat téměř okamžitě na pohyb. V řádu několika let vědci plánují otestovat svou metodu na lidských pacientech s amputací dolní končetiny pod kolenem. Senzory kontrolující umělé končetiny by mohly být umístěny přímo na oblečení, kůži nebo protézu.

Celý článek na MIT

Image Credit: MIT

-jk-