časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Obnovitelné palivo šetrné k životnímu prostředí

8. 10. 2021 | Monash University | www.monash.edu

Vědecký tým z Monash University a Hokkaido University vyvinul metodu přeměny oxidu uhličitého na dieselové palivo, které má potenciál produkovat nulové čisté emise a představit tak udržitelnou variantu tradičních fosilních paliv.

Přidáním oxidu uhličitého (CO2) během produkce paliva je možné vytvořit palivo, které snižuje nebo zcela anuluje čisté emise CO2. Pokud je vodík nezbytný pro dokončení tohoto procesu dodáván prostřednictvím elektrolýzy poháněné solární energií, celý proces se stane zcela obnovitelným. Konečným produktem je palivo s nulovými čistými emisemi.

Obnovitelné palivo

Nově vyvinutá metoda kombinuje oxid uhličitý, vodík a metanol, které následně používá jako výchozí surovinu k produkci dimethoxymethanu (DMM). Pro tyto účely vyvinul tým nový katalyzátor obsahující nanočástice ruthenia. Velkou výhodou této reakce je, že funguje při mnohem nižších teplotách než konvenční metanolové a formaldehydové produkční metody, čímž šetří náklady na energii. Vědci z Monash University rovněž pracují na metodě syntézy metanolu z oxidu uhličitého a vodíku.

Celý článek na Monash University

Image Credit: Unsplash

-jk-