časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nová metoda přeměny oxidu uhličitého

26. 5. 2021 | Phys.org | www.phys.org

Mezinárodní vědecký tým vyvinul jednoduchý a ekologicky nezávadný proces přeměny oxidu uhličitého na vyšší uhlovodíky pomocí plazmového reaktoru.

Přeměna oxidu uhličitého na využitelné tekuté palivo a chemikálie s přidanou hodnotou, např. plasty, nabízí nejen možné řešení snížení emisí oxidu uhličitého, ale současně ukrývá potenciál ke snížení naší závislosti na fosilních palivech. Přeměna oxidu uhličitého prostřednictvím katalýzy neboli urychlení chemické reakce katalyzátory, normálně vyžaduje několik kroků a vysoké teploty (zhruba 200 až 400 stupňů Celsia), stejně jako vysoký tlak (68 až 270 kg na čtvereční palec), tedy podmínky vyžadující velké množství energie.

Přeměna oxidu uhličitého

Možné řešení nyní nalezli výzkumníci z Penn State, Chinese University of Hong Kong a Sichuan University. Společným úsilím vyvinuli jednostupňový katalytický proces přeměny oxidu uhličitého na vyšší uhlovodíky. Na rozdíl od tradičních procesů funguje tato hydrogenační metoda při nízké teplotě (24 stupňů Celsia) a nízkém tlaku (6,8 kg na čtvereční palec). Klíčovou komponentou nového procesu je netermální plazma, která představuje důležité médium pro katalytickou přeměnu při nízké teplotě.

Celý článek na Phys.org

Image Credit: Pexels

-jk-