časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Nová generace svítících rostlin

20. 9. 2021 | MIT | www.mit.edu

Vědci z Massachusettského technologického institutu (MIT) použili speciální nanočástice vpravené do listů rostlin, aby vytvořili rostlinu vydávající světlo, kterou lze snadno dobíjet pomocí elektroluminiscenční diody. Pouhých 10 sekund stačí k tomu, aby rostlina svítila několik minut. Nová verze takto vytvořených rostlin vyzařuje až 10krát intenzivnější světlo v porovnání s předchozí generací vytvořenou výzkumníky v roce 2017.

Vytvoření okolního osvětlení s využitím obnovitelné chemické energie živých rostlin je odvážná myšlenka, která představuje zásadní posun v našem pohledu na živoucí rostliny a elektrickou energii získávanou pro osvětlení. Nanočástice mohou být také použity k zintenzivnění světla produkovaného jakoukoliv jinou rostlinou vydávající světlo, včetně předchozí generace rostlin s autoluminiscenční schopností. Tyto rostliny využívají k produkci světla nanočástice obsahující enzym luciferáza – díky němuž může světluška vyzařovat ze svého těla zelenkavé světlo. Schopnost kombinovat funkční nanočástice vpravené do živých rostlin za účelem vytvoření neobvyklých funkčních vlastností je příkladem nejnovějšího vědního oboru zvaného nanobionika rostlin.

Svítící rostliny

Cílem nejnovější studie bylo vytvořit komponenty schopné prodloužit dobu, po kterou rostliny vydávají světlo a zvýšit celkový jas. Vědci vymysleli způsob, jakým využít kondenzátor jakožto součást elektrického obvodu, k ukládání a uvolňování energie podle potřeby. V případě svítících rostlin lze k ukládání světla ve formě fotonů a jeho postupného uvolňování použít světelné kondenzátory.

Celý článek na MIT

Image Credit: MIT

-jk-