časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Katalyzátor inspirovaný přírodou získává energii ze světla

17. 11. 2021 | MIT | www.mit.edu

Napodobením fotosyntézy neboli biochemického procesu, při kterém se mění přijatá energie světelného záření na energii chemických vazeb, dokázali výzkumníci z MIT navrhnout nový typ fotokatalyzátoru, který absorbuje světlo k provádění chemických reakcí.

Nový typ katalyzátoru zvaný biohybridní fotokatalyzátor obsahuje bílkovinu, která absorbuje světlo a přenáší generovanou energii do katalyzátoru s obsahem kovů. Tento katalyzátor následně energii používá k provádění reakcí, které lze využít k syntéze farmaceutik nebo přeměně odpadních produktů na biopaliva nebo jiné sloučeniny.

Světelný katalyzátor

Výzkumníci dokázali, že nový fotokatalyzátor může výraznou měrou zvýšit potenci chemických reakcí. Rovněž se jim podařilo prokázat, že na rozdíl od současných řešení dokáže jejich katalyzátor absorbovat všechny vlnové délky světla.

Celý článek na MIT

Image Credit: MIT

-jk-