časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Jak povrch silikonových implantátů ovlivňuje imunitní systém

23. 6. 2021 | MIT | www.mit.edu

Každý rok podstoupí pouze ve Spojených státech přes 400 000 osob operaci pro zavedení prsních implantátů. Podle nejnovějších údajů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv je nutné většinu implantátů vyměnit po 10 letech kvůli vzniku jizev a ostatním komplikacím.

Tým pod vedením vědců z MIT nyní systematicky zanalyzoval, jak jednotlivé druhy implantátů, přesněji řečeno jejich povrchová úprava ovlivňuje vznik nepříznivých účinků, které mohou ve vzácných případech zahrnovat neobvyklý typ lymfomu. Povrchová topografie implantátu může výrazným způsobem ovlivnit imunitní odpověď organismu, a má tedy neodmyslitelné důsledky na design implantátu. Tato zjištění pomohou vědcům navrhnout biologicky kompatibilnější a méně invazivní implantáty.

Silikonové implantáty

Vědci se nejprve zaměřili na analýzu většího množství vzorků rakovinných tkání a reakci pacientů na rozdílné typy prsních implantátů. Z výsledků výzkumu vyplývá, že u lidí se projevují stejné typy reakcí imunitního systému jako u testovaných zvířat. Vědci mimo jiné zjistili, že vzorky tkání vystavené špatně opracovanému povrchu implantátu vykazují známky chronické a dlouhodobé imunitní odezvy. Současně dochází k tvorbě většího množství jizev.

Celý článek na MIT

Image Credit: Felice Frankel

-jk-