časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Environmentální daň za jednorázové respirátory

26. 7. 2021 | MIT | www.mit.edu

Od vzniku pandemie covid-19 se pro zdravotníky staly neodmyslitelnou součástí každodenního života roušky a ostatní osobní ochranné pomůcky. Velmi žádané jsou kupříkladu jednorázové respirátory N95 nebo FFP2, které pomáhají omezit přenos viru SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění covid-19.

V současnosti používá respirátory či roušky také široká veřejnost, což představuje obrovskou finanční a environmentální zátěž. Podle odhadů vzniká v důsledku pandemie covid-19 každý den až 7200 tun zdravotnického odpadu, většinu čehož tvoří právě jednorázová ochrana nosu a úst. Ačkoliv pandemie postupně slábne, zdravotníci budou respirátory nosit nadále. Dopady nošení respirátorů na přírodu a státní kasu lze dle nejnovějšího výzkumu vědců z MIT snížit nošením znovu použitelných respirátorů.

Jednorázové roušky

Po dekontaminaci mohou zdravotníci nosit respirátory N95 častěji než jedenkrát denně, čímž bychom docílili snížení nákladů a omezení dopadů na životní prostředí až o 75 procent ve srovnání s nošením jednoho respirátoru na jednoho pacienta. Studie rovněž prokázala, že množství odpadu lze výraznou měrou snížit používáním recyklovaných silikonových respirátorů. Výzkumníci již v minulosti vyrobili respirátor ze silikonové gumy s vyměnitelnými filtry N95, které lze po použití vyhodit nebo dezinfikovat.

Celý článek na MIT

Image Credit: Pexels

-jk-