časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Další rána skeptikům: Účinnost nošení roušek opětovně potvrzena

28. 12. 2020 | Phys.org | www.phys.org

Dle nejnovějších poznatků výzkumníků z Edinburské univerzity snižují roušky riziko šíření větších kapének při mluvení nebo kašlání až o 99,9 %. Data vyplývají z výzkumu prováděného na figurínách a lidských subjektech.

Člověk stojící dva metry od kýchající osoby bez roušky je vystaven až 10 000krát většímu množství kapének. Tento údaj není výrazně ovlivněn odstupem, protože stejných výsledků výzkumníci dosáhli také na vzdálenost 50 cm, jak uvádí zpráva zveřejněná v časopise Royal Society Open Science. „Není pochyb, že nošení roušek může výrazným způsobem pomoci snížit rozptyl kapének obsahujících potencionálně škodlivý virus,“ uvedl hlavní autor studie a odborník na aplikovanou dynamiku kapalin Ignazio Maria Viola z Edinburské univerzity.

Účinnost nošení roušek

Větší kapénky z dýchacích cest – které se po opuštění úst chovají jako projektily, než se vlivem gravitace snesou k zemi – jsou považovány za hlavního činitele přenosu nového typu koronaviru SARS-CoV-2. Studie se zaměřila na kapénky o minimálním průměru 170 mikronů, což je cca dvojnásobek až čtyřnásobek šířky lidského vlasu.

Celý článek na Phys.org

Image Credit: Unsplash

-jk-