Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 6/2016 vyšlo v tištěné podobě 6. června 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici na začátku července. 

 

Téma: Točivé elektrické stroje, pohony a výkonová elektronika;                         Elektromobilita

Číslo 3/2016 vyšlo v tištěné podobě 7. června 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici na začátku července 2016.

Veletrhy a výstavy

Ohlédnutí za veletrhem Light+Building 2016

Aktuality

Startuje hlasování veřejnosti o vítěze Ekologického oskara V Praze byly 15. června 2016 slavnostně představeny nominované projekty základních…

Danfoss v nových kancelářích 8. června 2016 oslavil tým společnosti Danfoss, s. r. o., otevření nové pražské kanceláře…

ELKO EP vás zve na den otevřených dveří ELKO EP, jedna z nejvýznamnějších firem Zlínského kraje a lídr na trhu s chytrými…

Elektrotechnika v prostředí s nebezpečím výbuchu 2016 Elektrické rozvody a elektrická zařízení musí fungovat i v prostředí s nebezpečím výbuchu…

Více aktualit

Perspektívy e-mobility VII

V rámci sprievodného programu veľtrhu EloSys v Trenčíne sa 14. 10. 2015 už tretí raz konala konferencia Perspektívy e-mobility. Celkovo išlo o siedme pokračovanie konferenčného seriálu tohto mena. Tohtoročné podujatie neslo podtitul Podmienky a predpoklady ďalšieho rozvoja e-mobility. Okrem prehľadu aktuálneho vývoja v technických a ekonomických základoch e-mobility prineslo ako zdôraznené témy bezpečnosť konštrukcie a prevádzky elektromobilov, súvislosti elektromobility a skladovaania energie, Stratégiu rozvoja elektromobility v SR  a tiež podhľad na vzdelávanie budúcich odborníkov pre túto oblasť. K stálym témam patril výskum, vývoj, legislatíva, štandardizácia, pripravenosť infraštruktúry alebo informovanosť verejnosti. Stav e-mobility v Slovenskej republike bol prezentovaný v porovnaní s ČR, ako aj s ďalšími krajinami z Európy a sveta.

Odborný garant:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Zahájení
Ing. Emil Širůček
FCC Public, s.r.o.

Úvodné slovo
Mgr. Andrej Lasz

Zväz elektrotechnického priemyslu SR

Quo vadis elektromoblita, súčasnosť - budúcnosť ?
alebo
Trendy vo výskume a vývoji v oblasti elektromobility
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
STU Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky

Prehlad elektromobility na Slovensku
Maroš Komadel
Západoslovenská energetika, a.s. 

Projekty výučby e-mobility na Žilinskej Univerzitě
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Elektrotechnická fakulta ŽU

Projekty elektromobility na VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
VŠB TU FEI

 

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu
Ing. Kristýna Friedrischková
VŠB TU Fakulta elektrotechniky a informatiky

Skupina VSE ako rozvíjateľ infraštuktúry pre eMobilitu
Mgr. Radka Kovaľ Mazáková
Vychodoslovenská energetika Holding a.s.

VIDEO: eZraz Tatry 2014

VIDEO: eZraz Bojnice 2015

Ľahký terénny elektromobil s druhou generáciou elektrického pohonného systému
Ing. Martin Bugár, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

 


 

Usporiadal


 V spolupráci

  Mediálny partner