Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2016 vyšlo v tištěné podobě 29. června 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici na začátku srpna. 

 

Téma: Kabely a kabelová technika; Nástroje, software a značení v oblasti kabelů

Číslo 4/2016 vyšlo v tištěné podobě 9. srpna 2016. Na internetu v elektronické verzi bude k dispozici na začátku září 2016.

Osvětlení interiérů

Osvětlení interiéru kanceláří v historickém prostředí

 

Svítidla a světelné přístroje

Nová svítidla společnosti Lucis

Nová svítidla Siteco

LED světlomety Philips pro osvětlování ploch a sportovišť

Ikony svítidel 20. století

Aktuality

Konference Požární bezpečnost budov Na stavu vnitřního prostředí budov, ale také na jejich funkčním i uživatelském standardu…

Konference ERU Hlavní téma konference ERU 2016: Elektromagnetická kompatibilita v prostředí „Průmysl 4…

Veletrh FOR ARCH poskytne návštěvníkům odborné poradenství zdarma Mezinárodní veletrh FOR ARCH, který se uskuteční na konci září v areálu PVA EXPO PRAHA,…

Veletrh FOR ARCH nabídne letos významné téma – řízení energetické náročnosti a koncepce větrání Nadcházející ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, který se uskuteční na…

Více aktualit

Perspektívy e-mobility VII

V rámci sprievodného programu veľtrhu EloSys v Trenčíne sa 14. 10. 2015 už tretí raz konala konferencia Perspektívy e-mobility. Celkovo išlo o siedme pokračovanie konferenčného seriálu tohto mena. Tohtoročné podujatie neslo podtitul Podmienky a predpoklady ďalšieho rozvoja e-mobility. Okrem prehľadu aktuálneho vývoja v technických a ekonomických základoch e-mobility prineslo ako zdôraznené témy bezpečnosť konštrukcie a prevádzky elektromobilov, súvislosti elektromobility a skladovaania energie, Stratégiu rozvoja elektromobility v SR  a tiež podhľad na vzdelávanie budúcich odborníkov pre túto oblasť. K stálym témam patril výskum, vývoj, legislatíva, štandardizácia, pripravenosť infraštruktúry alebo informovanosť verejnosti. Stav e-mobility v Slovenskej republike bol prezentovaný v porovnaní s ČR, ako aj s ďalšími krajinami z Európy a sveta.

Odborný garant:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

Zahájení
Ing. Emil Širůček
FCC Public, s.r.o.

Úvodné slovo
Mgr. Andrej Lasz

Zväz elektrotechnického priemyslu SR

Quo vadis elektromoblita, súčasnosť - budúcnosť ?
alebo
Trendy vo výskume a vývoji v oblasti elektromobility
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.
STU Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky

Prehlad elektromobility na Slovensku
Maroš Komadel
Západoslovenská energetika, a.s. 

Projekty výučby e-mobility na Žilinskej Univerzitě
prof. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
Elektrotechnická fakulta ŽU

Projekty elektromobility na VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Bohumil Horák, Ph.D.
VŠB TU FEI

 

Metodika využití trakční baterie elektromobilu jako akumulační jednotky rodinného domu
Ing. Kristýna Friedrischková
VŠB TU Fakulta elektrotechniky a informatiky

Skupina VSE ako rozvíjateľ infraštuktúry pre eMobilitu
Mgr. Radka Kovaľ Mazáková
Vychodoslovenská energetika Holding a.s.

VIDEO: eZraz Tatry 2014

VIDEO: eZraz Bojnice 2015

Ľahký terénny elektromobil s druhou generáciou elektrického pohonného systému
Ing. Martin Bugár, Ph.D.

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava

 


 

Usporiadal


 V spolupráci

  Mediálny partner