Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 1/2020 vyšlo tiskem
3. 2. 2020. V elektronické verzi na webu 3. 3. 2020.

Veletrhy a výstavy
Pozvánka na Light+Building 2020 – doprovodný program
Veletrh Prolight+Sound slaví 25. narozeniny
FOR CITY 2020 se představí v souběhu s veletrhem FOR ARCH

Svítidla a světelné přístroje
Moderní trendy automobilových světlometů

Aktuality

Kurz osvětlovací techniky XXXV – 1. oznámení Česká společnost pro osvětlování, regionální skupina Ostrava, a VŠB – Technická…

Veletrh Prolight + Sound 2020 s důrazem na divadelní a jevištní techniku Veletrh Prolight + Sound, který se koná od 31. března do 3. dubna ve Frankfurtu nad…

Veletrh Light + Building se vrací po dvou letech do Frankfurtu nad Mohanem Veletrh Light + Building, zaměřený na osvětlení a technologii budov, se vrací po dvou…

Česká komora architektů vyhlásila 5. ročník České ceny za architekturu Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České…

Více aktualit

Vývoj revizí elektrických zařízení a jejich norem

29.05.2018 | Hansjürgen Höfer | Cech elektrotechniků Hodonín | www.eel.cz

Úvod

Platný systém technických norem navazuje na období, kdy platily normálie a předpisy ESČ. Ty byly naposledy souborně vydány v roce 1950. Součástí předpisů ESČ (Elektrotechnického svazu československého) byl také předpis ESČ 170.1 – 170.5 Revize elektrických zařízení. Předpis měl tyto části: 1. Základní ustanovení 2. Znalci a uživatelé elektrického zařízení 3. Dozor – směrnice pro jmenování znalců ESČ. Souběžně platil ještě Živnostenský řád z roku 1859 a jeho součástí byl zákon o živnostenských inspektorech. V předpisu ESČ 107.1 revize elektrických zařízení byli v odstavci 2 uvedeni znalci a uživatelé elektrických zařízení. Jsou zde vyjmenována jejich práva, povinnosti, stupně znalectví a rozdělení podle skupin zařízení. V dalším odstavci byly směrnice pro znalce ESČ. Podstatné je, že znalci se rozdělovali do čtyř skupin. K dosažení II. stupně už bylo třeba doložit vysvědčení o státní zkoušce, doklad o zkouškách z teoretické elektrotechniky a doklad o desetileté praxi podle odst. A. K dosažení III. stupně byla předepsaná praxe desetiletá, ve zvláštních případech s vysvědčením nižší průmyslové školy elektrotechnické praxe alespoň dvanáct let.

Historický vývoj předpisů a norem pro revize elektrických zařízení

S předpisy ESČ 1950 byl vydán předpis ČSN ESČ 170.1-1950 až 170.5-1950 Revize elektrických zařízení (příloha 1).

V předpisu ČSN ESČ 107.1 Revize elektrických zařízení jsou v odstavci 2 uvedeni: Znalci a uživatelé elektrických zařízení.

Jsou zde vyjmenovány jejich práva, povinnosti, stupně znalectví, podle skupin zařazení.

V dalším odstavci jsou směrnice pro znalce ESČ.

Podstatné je, že znalci se rozdělují do čtyř skupin.

K dosažení II. stupně je třeba doložit vysvědčení o státní zkoušce, průkazu o zkouškách z teoretické elektrotechniky, průkazu o praxi podle odst. A avšak desetileté.

K dosažení III. stupně, je předepsaná praxe desetiletá, ve zvláštních případech vysvědčení nižší průmyslové školy elektrotechnické praxe alespoň dvanáct let.

příloze 2 je revizní zpráva z roku 1947, provedená podle předpisu ESČ.

Přiložen je též komentář k předpisu ČSN 170.1-1950 Předpisy ESČ 1950 – Část XII – Všeobecné předpisy pracovní – Hlava A Všeobecná ustanovení – Jak se chovat blízko elektrického zařízení § 12880–§ 12890 (příloha 3):

– § 12885 Desatero pro elektrická zařízení v bytech

– § 12886 Desatero pro zemědělce

– § 12888 Desatero pro chmelnice u elektrického vedení

– § 12889 Desatero pro přenosné přístroje (nářadí).

Po roce 1950 byly předpisy ESČ 1950 převzaty do norem ČSN.

Předpis ESČ 1950

Část X.

Elektrická zařízení obyčejná

Hlava A obecná ustanovení

§ 10000–§ 10169

Po změně předpisů byl předpis nahrazen normou ČSN 34 1010 (příloha 4).

Dále je uveden seznam norem, které se vztahují k uvedením desaterům a byly v platnosti v určitém období, některé normy platí v současnosti.

Předpisy ESČ 170.1-1950 až 170.5-1950 byly nahrazeny:

–  ČSN 34 3800 Revize elektrických zařízení a hromosvodů

–  ČSN 34 3801 Zprávy o revizi elektrických zařízení a hromosvodů

– ČSN 34 3810 Směrnice pro provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů

Přiloženy jsou také tiskopisy o revizi elektrických zařízení a zprávu o revizi hromosvodu (příloha 5).

Při vstupu do EU došlo k podstatným změnám v normách ČSN.

Normy ČSN 34 3800, ČSN 34 3801 a ČSN 34 3810 nahradila norma ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

Vznikla nová řada norem ČSN 33 2000.

ČSN 33 2000-6-61 (únor 1994) Elektrická zařízení část 6: Revize, Kapitola 61: Postupy při výchozí revizi. Po deseti letech došlo ke změně normy ČSN 33 2000-6-61 (duben 2004) Elektrické instalace budov – Část 6-61: Revize – Výchozí revize.

V září 2007 došlo ke změně ČSN 33 2000-6:2007-9 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize.

K podstatným změnám došlo v normě 33 2000-6 ed. 2 (březen 2017) (příloha 6).

Také další předpisy ESČ byly nahrazeny ČSN. Tím vznikly nové normy:

– ČSN 34 3881 Revize přenosného elektromechanického nářadí třídy II a III v provozu,

– ČSN 34 1600 Revize a kontroly elektrického ručního nářadí během používání (květen 1994),

– ČSN 33 1600 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání (březen 2005),

– ČSN 33 1600 ed. 2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání (listopad 2009).

Revizní technici

Nahlédnutím do živnostenského řádu z roku 1859 lze zjistit, že po vyučení nemohl řemeslník pracovat samostatně. Chyběla mu praxe. V současné době, když se vyučí a zajde na živnostenský úřad, je mu vystaven živnostenský list na počkání, aniž by zjišťoval, zda splňuje podmínky k získání živnostenského listu. Žadatel o živnostenský list neví, co všechno se po něm bude chtít.

Ještě je třeba připomenout zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) Hlava XVII Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů, § 349 uvádí, že technické normy a předpisy se musí dodržovat.

Jak v minulosti, tak i v současné době může revize elektrického zařízení provádět jen revizní technik s platným osvědčením revizního technika vydaným TIČR.

Živnostenský úřad by měl vydat živnostenský list na revize elektrických zařízení až po předložení platného osvědčení RT a oprávnění k činnosti.

Lze souhlasit s tím, že pro vydání osvědčení RT se bude požadovat delší doba praxe a vyšší kvalifikace.

Aby se práce revizního technika ještě zlepšila, doporučil bych vydat úřední vyhlášku nebo nařízení vlády tak, aby postupy při výchozí i pravidelné revizi byly závazné.

Někteří provozovatelé se snaží ovlivnit RT tak, aby při sepsání RZ nebyly uvedeny zjištěné závady.

Předpisy ESČ 1950 a jejich náhrady

Část XII Všeobecné předpisy pracovní

Hlava X a Všeobecná ustanovení

Jak se chovat blízko elektrického zařízení.

§ 12880–§ 12890

§ 12855

Desatero pro el. zařízení v bytech

                                   ČSN 33 2130

                                        33 2130 ed. 2:2009-9

                                         33 2000-6-61

                                        33 2000-6-61 ed. 2

§ 12886

Desatero pro zemědělce

                                   ČSN 33 2000-7-705 ed. 2:2007-10

§ 12887

Desatero o elektrickém vedení

                                   ČSN 33 3320

                                   ČSN 33 2000-5-57

                                   ČSN 34 1050

§ 12888

Desatero pro chmelnice u elektrického vedení

                                   ČSN 34 3100 (1957)

                                           33 2000-7-705

                                   ČSN 34 1050

                                   ČSN 33 2000-5-52

§ 12889

§ 12890

Desatero pro zemědělské podniky, jak zabránit úrazům a požárům

Předpisy ESČ 1950, část X, hlava B § 10100 až § 10169 byly nahrazeny ČSN 34 1010. K těmto desaterům se vztahovala také norma ČSN 343100. Po změně norem byla tato norma nahrazena normou ČSN EN 50110-1 a 50110-2. Norma ČSN EN 50110-1 z listopadu 2003 byla nahrazena normou ČSN EN 50110-1 ed. 2. ČSN EN 50110-2 z listopadu 2003 byla nahrazena ČSN EN 50110-2 ed. 2 a dále nahrazena ČSN EN 50110-2 ed. 3.

Zde je nutné připomenout, i když jsou technické normy nezávazné, tak zákon 262/2006 Sb. Hlava XVII Zvláštní zákazy a výklad některých pojmů § 349 uvádí, že technické předpisy a normy jsou zaměstnanci povinni dodržovat.

Pro další specifická elektrická zařízení a jejich instalaci platí zvláštní předpisy a normy:

–          výbuch plynu a par a hořlavých kapalin,

–          výbuch hořlavých prachů,

–          statická elektřina,

–          zdravotnictví,

–          hlavní a nouzové osvětlení,

–          zvlášť nebezpečné prostory (mokré, žíravé),

–          divadla, kina společenské prostory,

–          EZS, EPS.

Revizí elektrických zařízení se týká:

–  zákon 309/2006 Sb.,

–  vyhláška 48/1982 Sb. Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení,

–  ČSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize,

–  ČSN 33 1500 Revize elektrických zařízení.

Náležitosti revizní zprávy

V současné době je obsah revizní zprávy, jako dokumentu o stavu elektrického zařízení z hlediska bezpečnosti, upraven především ČSN 33 2000-6 a také částečně ČSN 33 1500 a vyhláškou 73/2010 Sb.

Nutno uvést, že technické normy jsou obecně nezávazné a jsou „zezávazněny“ buď souvisejícím právním předpisem (zák. č. 262/2006 Sb. 458/2000 Sb. a dalšími právními předpisy), nebo jejich citacemi v různých dokumentech jako je ES Prohlášení o shodě, Protokol o typové zkoušce, Osvědčení o kusové zkoušce a kompletnosti a i diskutovaná revizní zpráva.

Z podstaty věci vyplývá, že normy uvedené revizním technikem v záhlaví jeho revizní zprávy se pro něho stávají závaznými a měly by se do tohoto dokumentu plně promítnout.

Každá revizní zpráva musí být ve shodě se základní normou pro provádění revizí elektrických zařízení ČSN 33 1500 a elektrických instalací ČSN 33 2000-6.

Desatero pro přenosné přístroje

                                               ČSN 33 1600

                                               ČSN 33 1610

                                               ČSN 33 1600 ed. 2:2009-11

Neopominutelné náležitosti (příloha 7) podle těchto norem vypracované zprávy, jsou:

– druh revize (výchozí, pravidelná),

– vymezení rozsahu (přesná adresa, v případě potřeby upřesnění objektu, obecné vymezení revidovaného elektrického zařízení, typ napájecí sítě popř. místo rozdělení PEN, druh ochrany před nebezpečným dotykem živých částí a před nebezpečným dotykem neživých částí),

– soupis použitých měřicích přístrojů (prokázání správnosti měření uvedením čísla kalibračního listu a stanovením chyby měření – ČSN 33 2000-6 odd. 61 a 62, ČSN EN 50110-1, část 5.3, zák. č. 505/90, § 11),

– stručný popis provedených úkonů (prohlídka elektrického zařízení a upřesnění revidovaných proudových obvodů, strojů a přístrojů, popis uložení kabelů, kontrola stupně ochrany krytem v závislosti na platném protokolu o určení vnějších vlivů, respektování pokynů výrobců, popis zkoušek ve smyslu ČSN 33 2000-6, odd. 61 a 62 a ČSN EN 50110-1, čl. 5.3.2, záznam o provedených měřeních nejlépe ve formě přílohy),

– soupis zjištěných závad s uvedením ustanovení platného předpisu, které bylo porušeno nebo nebylo splněno (závady je vhodné členit na přímo ohrožující osoby, na závady snižující bezpečnost elektrického zařízení a na neshody s platnými technickými normami a předpisy),

– datum zahájení, ukončení, vypracování a předání revizní zprávy,

– jméno, podpis a evidenční číslo platného osvědčení revizního technika,

– platné oprávnění k činnosti RT (fyzické a právnické osoby),

– platné oprávnění montážní firmy (OSVČ, právnická osoba),

– protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51,

– kontrolní výpočet impedanční smyčky předřazeného jištění ČSN 33 2000-4-41 ed. 2,

– umístění HOP a průřezy vodičů podle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2,

– závěr revize: elektrické zařízení je (není) z hlediska bezpečnosti schopno provozu.

Důležité a většinou nedodržované je ustanovení čl. 6.1.1 ČSN 33 1500, které hovoří o nutnosti uvedení seznamu a místa uložení všech při revizi využitých dokladů, u revizí prováděných dodavatelským způsobem povinnost tyto doklady přiložit jako přílohu zprávy.

Jde především o tyto doklady:

– protokol o určení vnějších vlivů vypracovaný komisí (není nutný prostory určené jinou normou nebo předpisem a pro jednoznačně normální prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem), stanovení rozsahu zón s nebezpečím výbuchu i s výpočtem,

– dokumentace elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení (ČSN 33 2000-6, odd. 61, ČSN 33 2000-5-51, čl. 514.5, ČSN EN 50 110-1, čl. 4.7),

– doklady o kontrole či revizi částí zařízení (např. protokol o kusové zkoušce rozváděče),

– doklady požadované zvláštními předpisy (ES prohlášení o shodě výrobce nebo dovozce, certifikáty pro zařízení do zón s nebezpečím výbuchu, osvědčení o EMC, průvodní dokumentace podle zák. č. 102/01 Sb., § 4, doklady o způsobu montáže a údržby elektrického zařízení – výrobku podle požadavku zákona č. 22/97 Sb., § 8, § 13, NV č. 17/02 Sb., § 2, § 3, § 4 a ČSN 33 2000-1, čl. 13N7.2. ČSN EN 60079-17 apod.),

– při provádění pravidelné revize musí být k dispozici výchozí revizní zpráva, která je podkladem pro ověření aktuálnosti výše uvedených dokladů.

Dále je možné uvádět základní povinnosti provozovatele elektrického zařízení a upozornění na potřebu rekonstrukce v případech, kdy je zjištěna již značná degradace a zastarání instalace. Za odstranění závad je podle zákona č. 262/2006 Sb., zákon 309/2006 Sb. § 4 zodpovědný provozovatel elektrického zařízení.

Objevené závady přímo ohrožující osoby a hrozící např. požárem je třeba zajistit okamžitě – může se následně jednat i o trestný čin ve smyslu obecného ohrožení a zanedbání povinností.

O výsledku odborné prohlídky a zkoušky se vypracuje technická zpráva z provedené kontroly elektrického zařízení, která zejména obsahuje:

a) název a sídlo provozovatele s označením místa provozu, ve kterém byla odborná prohlídka a zkouška provedena,

b) datum provedení odborné prohlídky a zkoušky, jméno a příjmení RT, rozsah a evidenční číslo jeho osvědčení,

c) druh odborné prohlídky a zkoušky,

d) jednoznačné označení druhu a technických parametrů kontrolovaného vyhrazeného technického zařízení,

e) údaje o provedeném měření a vyzkoušení vyhrazeného technického zařízení včetně výrobního čísla nebo evidenčního čísla použitého měřicího přístroje,

f) údaje o tom, jakým způsobem byly odstraněny nedostatky zjištěné při předcházející odborné prohlídky a odborné zkoušky technického zařízení,

g) zjištěné nedostatky, které jsou v rozporu s právními předpisy a ostatními předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu a obsluhy vyhrazeného technického zařízení,

h) celkové zhodnocení technického stavu zařízení uvedením, zda je z hlediska bezpečnosti způsobilé provozu,

i) návrh opatření na odstranění zjištěných nedostatků se zřetelem na jejich závažnost a návrh na ukončení provozu zařízení, když zařízení bezprostředně ohrožuje život a zdraví,

j) název a číslo oprávnění zaměstnavatele v případě, kdy odbornou prohlídku a zkoušku vykonal zaměstnavatel zaměstnávající zkušební a servisní techniky,

k) v technické zprávě je třeba uvést označení a čísla souvisejících elektrotechnických norem a příslušných zákonů a vyhlášek.

Přímo údržby elektrických zařízení se týkají:

– zákon 309/2006 Sb.,

– zákon 262/2006 Sb. (zákoník práce),

– vyhláška 101/2005 Sb.,

– ČSN EN 50110-1 ed. 3:2015-05 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky,

– ČSN EN 50110-2 ed. 2:2011-02 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 2: Národní dodatky,

– ČSN EN 61140 ed. 3:2016-10 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci zařízení.

Závěr

Autor na základě svých dosavadních zkušeností navrhuje změnit živnostenský zákon č. 455/91 Sb. a doplnit ho částí o přestupcích a trestech. S tím také doplnit zákon o stať Revizní technik – práva a povinnosti a vyjmout revizní techniky ze seznamu řemeslných činností. V současnosti vydávají živnostenské úřady živnostenské listy každému, kdo předloží výuční list, bez ohledu na praxi. Tak lze získat i živnostenský list na provádění revizí elektrických zařízení, protože nikde v části zákona o řemeslné činnosti není uvedeno, že je nutné mít osvědčení revizního technika. V normách a navazujících TNI by mělo být důsledně vyžadováno uvádění evidenčního čísla RT a číslo osvědčení RT vydaného TIČR.