časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Vyjádření ČEZ, a. s k Bohemia Energy

13. 10. 2021 | ČEZ, a. s | www.cez.cz

Chceme všechny odběratele na našem distribučním území ujistit, že se o ně v případě problémů jejich dosavadního dodavatele postaráme. ČEZ je na svou roli dodavatele poslední instance připraven. Už jsme tento úkol v minulosti plnili mnohokrát a vždy jsme tuto situaci zvládli a zákazníci s námi byli spokojeni.

ČEZ je stabilní společnost a zákazníci se nemusejí obávat, že se ocitnou bez dodávek elektřiny. Všechny s námi uzavřené smlouvy platí a dodávky elektřiny, plynu i tepla od nás pokračují bez přerušení – domácnostem, živnostníkům, firmám a městům. Situace, že bychom přestali dodávat elektřinu, nenastane.

Podnikáme nyní všechny kroky k tomu, abychom se postarali o klienty konkurence, která má problémy. Institut dodavatele poslední instance zajišťuje, že začneme dodávat elektřinu postiženým zákazníkům. I proto už nyní navyšujeme kapacity na našich call centrech a v našem zázemí tak, abychom byli schopni co nejlépe a nejdříve zvládnout všechny úkony, které s náhlým přechodem zákazníků z krachujících společností k nám souvisí. Nebude to jednoduché, ale děláme vše, abychom to zvládli.

Prosíme proto nyní všechny zákazníky, kteří se ocitli v nouzi, zůstaňte v klidu. Spojíme se s Vámi sami. Rozumíme, že to není jednoduché, ale nemusíte se bát, že byste byli od dodávek elektřiny odstřiženi. Naši lidé, naše call centra i naše pobočky pracují na maximum. Nemusíte nám volat ani chodit na naše pobočky. Všem zákazníkům, domácnostem, firmám i institucím bez rozdílu zajišťujeme dodávku elektřiny. Bude-li to nutné, budeme vás kontaktovat sami.

Co je tzv. DPI, tedy dodavatel poslední instance?

Dodavatelé poslední instance (DPI) jsou v Česku na trhu s elektřinou tři - ČEZ Prodej, a.s., E.ON Energie, a.s. a Pražská energetika, a.s. Úkolem dodavatelů poslední instance je chránit zákazníky, aby se nikdy neocitli bez dodávek elektřiny. V případě, že některý z obchodníků s elektřinou ukončí činnost, přebírá dodavatel poslední instance automaticky jeho zákazníky, který dodává za ceny dle metodiky dle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.  Více na stránkách ERÚ.

Se všemi zákazníky DPI se postupně spojíme sami. Naše call centrum pracuje na maximální výkon. Máme zákonnou povinnost se s každým DPI zákazníkem spojit do pěti dnů. Není nutné, aby nás sami aktivně kontaktovali. Prosím teď naopak o to, aby naše call centra a pobočky nezahlcovali. Všechny ubezpečujeme, že o ně bude postaráno.

Tiskové materiály ČEZ