časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Odborné školenia DEHN AKADÉMIA ILPC

27. 8. 2021 | Elektro Management s.r.o. | www.elektromanagement.sk

Vzdelávacia spoločnosť ELEKTRO MANAGEMENT v spolupráci so spoločnosťou DEHN s.r.o. a ILPC (International Lightning Protection Club) vás pozýva na celodenné odborné školenia v rámci podujatia DEHN AKADÉMIA ILPC.

Prednášajú:

 • Jiří Kroupa (DEHN s.r.o., autor slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri UNMS)
 • Jan Hájek / septembrové termíny(DEHN s.r.o., odborník na problematiku ochrany pred bleskom a prepätím)
 • Ing. Jiří Kutáč, PhD./ októbrové termíny (DEHN s.r.o., spoluautor prekladu súboru noriem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2., súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, predseda Únie súdnych znalcov ČR)
 • Ing. Rudolf Štober (elektroprojektant, špecialista na systém ochrany pred bleskom a prepätím)

Termíny:DEHN AKADÉMIA ILPC

07. 09. 2021       KOŠICE, Kongres hotel ROCA
08. 09. 2021       ŽILINA, Hotel Galileo
09. 09. 2021       SENEC, Hotel Sun
12. 10. 2021       NITRA, Boutique HOTEL 11
13. 10. 2021       BANSKÁ BYSTRICA, Hotel DIXON
14. 10. 2021       POPRAD, Hotel Mamut

Program (09:00 - 15:00)

 • Aktuálny stav legislatívy a noriem na Slovensku
 • Navrhovanie a zriaďovanie zachytávacích sústav, komponenty a odolnosť zachytávacích stožiarov pred nárazovým vetrom
 • Návrh, komponenty a spôsoby realizácie zvodov bleskozvodu na priemyselných a obytných objektoch
 • Nabíjacia stanica ako súčasť existujúcich čerpacích staníc alebo objektov
 • Zásady a skúsenosti s návrhom a revíziou fotovoltických zariadení
 • Faradayova klietka jednoducho a rýchlo?
 • Uplatnenie v praxi zvodičov SPD typu 1, 2 a 3
 • Ochranné zariadenie 3v1 proti prechodnému prepätiu (POP)
 • Objekty so slamenými strechami

PODROBNÉ INFORMÁCIE

BEZPLATNÁ VSTUPENKA

Odporúčame vám využiť túto jedinečnú príležitosť zúčastniť sa bezplatne tohto podujatia s najlepšími odborníkmi na problematiku ochrany pred účinkami blesku a prepätia.

Školení sa môžu zúčastniť plne zaočkované osoby, vďaka čomu nebude obmedzená kapacita v jednotlivých mestách na 10 osôb. BLIŽŠIE INFO

Pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť školenia osobne, sa pripravuje alternatíva v online priestore.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Petra Bartošková,  organizačný garant
Elektro Management s.r.o.