časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 6/2021 vyšlo tiskem
29. 11. 2021. V elektronické verzi na webu ihned.

Aktuality
Poslední zasedání redakční rady časopisu Světlo?
Ing. Jiří Novotný šéfredaktorem časopisu Světlo od jeho založení

Z odborného tisku
Nový datový formát pro popis svítidel

Jak efektivně používat programy pro technické kreslení

24. 8. 2021 | GS SOFT Slovakia s.r.o. | www.gstarcad.sk

Současná počítačová doba a programy na technické kreslení umožňují spolupráci všech zúčastněných techniků online.

Každá výrobní nebo projekční firma i dodavatel investičních celků má technické oddělení, které připravuje plány a podklady. Výkresová dokumentace je doplněna kusovníky a soupisy materiálů. Dávno pryč jsou časy, kdy dokumentace vznikala doslova na papíře a data se přenášela v náručí. Současná počítačová doba a programy na technické kreslení umožňují spolupráci všech zúčastněných techniků online a vzájemnou výměnu podkladů.

Je ale vše skutečně tak ideální? Při bližším pohledu často zjistíme, že výměna dokumentů sice probíhá elektronicky, ale na principech práce se tak moc nezměnilo. Každé pracoviště ve firmě a každý ze spolupracujících externistů používá svůj nejoblíbenější a nejdostupnější program. Typicky to bývá pro mechanické konstruování některá z verzí programu Autocad, pro dimenzování elektrických vedení program poskytovaný zdarma dodavatelem elektrických přístrojů a podobně i v případě stavebních úprav. Vzájemná kompatibilita těchto programů a výstupních dat je omezená. Může to znamenat zbytečně vynaložené náklady na opětovné zadávání dat, případně chyby vzniklé při konverzi dat mezi jednotlivými programy. Tento přístup také nedovoluje souběžnou práci na více dílech zakázky.

Je nejvyšší čas tento přístup změnit a prosadit v celém řetězci zpracování dokumentace používání jednotné softwarové platformy. Takové, jaká umožní plynule přecházet mezi mechanickými/elektrickými/stavařskými/potrubními podklady už během projektování. Nebude nutné čekat na dokončení všech podkladů nebo se dokonce vracet k úpravám již hotového.

Jak co nejefektivněji proškolit firmu v používání programů pro technické kreslení

Vzorová situace – zadání

Představme si firmu, která se specializuje na kompletní dodávky výrobních linek. Pro náš příklad není podstatné, zda jde o elektronickou výrobu, úpravu a balení potravin nebo drogistického zboží. Základní postupy jsou si velmi podobné.

Výrobní linka se skládá z několika navzájem navazujících technologických zařízení od více výrobců. Bude umístěna v rekonstruovaných prostorách na místě starší, vystěhované technologie. Počítá se se stavebními úpravami, přivedením energií a odvodem chladicího vzduchu nebo vody. Transport surovin a hotových výrobků (výtahy, přístupové komunikace, dopravníky) je řešen mimo toto zadání.

Stanovení koncepce

Jako vstupní podklady poslouží technologická studie. V ní technologové určí, které stroje budou do linky zařazeny, v jakém pořadí a jak budou orientovány uvnitř budovy. V ideálním případě se už v tomto okamžiku zjistí, že výrobní linka se do zvolených prostor nevejde. Zpravidla v místě optimálního umístění stojí sloup nebo výtahová šachta, případně je linka příliš dlouhá (široká, vysoká) pro vybrané místo. Nezbývá než linku přetvořit do tvaru L nebo U, případně hledat jiné použitelné místo. Je to levné, zatím se jen vybíraly stroje podle katalogových údajů výrobců. Už jsme utratili dost peněz za odborné konzultace, a ještě nebyla možnost použít návrhové programy.

Každý jednotlivý stroj má své ovládání (typicky PLC), které je jeho integrální součástí a může sloužit k testovacímu provozu a lokálnímu doladění chodu. Aby technologická linka fungovala jako celek, musí mít ještě ovládací rozváděč. V rámci projektu linky bude nutné zhotovit napájecí rozváděč, určit přesné umístění strojů v budově a připravit přívody energií, mimo elektřinu také tlakový vzduch. Zařízení bude vyžadovat odsávání znečištěného vzduchu z jedné části technologie a chlazení jiné části technologie. Navíc bude nutné zkonstruovat individuální stojany pro rozváděč a pro dva stroje, tak aby na sebe vstupní/výstupní dopravníky navazovaly. Přívody energií budou vedeny podlahovým kanálem, který zůstal po předchozí technologii.

Jak se s tím poprat

Projektování tak komplexního celku není na papíře zvládnutelné. Optimální volbou je využití balíku CAD programů. Konzervativně je první volbou Autocad. Jinou možností jsou ale finančně výhodné programy GstarCAD. Všichni členové projekčního kolektivu využijí GstarCAD Standard, který je kompatibilní s 2D CAD systémem a je výhodnou alternativou za AutoCAD LT. Podle konkrétní části projektu potom mohou být využity profesní nadstavby. Výhodné je, že elektroprojektant nemusí ovládat program pro projektování TZB ani stavařskou nadstavbu. Oproti tomu projektant TZB logicky musí ovládat stavařskou část.

Základní kreslicí program také umožní zhotovit zjednodušené verze nákresů linky v okamžiku, kdy bude hotovo a bude se zpracovávat provozní manuál – dokumentace pro obsluhující pracovníky.

Elektrická část

Do určité fáze projektování lze využít zdarma poskytované programy pro dimenzování kabelových přívodů a jim přiřazených jisticích a ovládacích přístrojů. Známe-li vhodné typy přístrojů a jejich počet, je pro další projektování rozváděče vhodné využít spíše právě specializovanou profesní nadstavbu z naší rodiny CAD programů. Výstupem bude návrh rozváděče, cílem je navrhnout rozváděč do některé normalizované, běžně dodávané skříně. Součástí dat, nejlépe ve formátu DWG budou i kusovníky. Takto zpracované zadání rozváděče předáme výrobci rozváděče. Důležité je, že námi vytvořená data dodavatel snadno „přečte“, protože jsou kompatibilní i s programy rodiny Autocad a specializované programy, které výrobce případně používá běžně mají „čtečku“ takových dat.

Projekt TZB

Měl by zahrnovat veškeré potrubní přívody a vzduchotechnické soustavy námi projektované výrobní linky. Výstupem jsou kusovníky materiálu pro zhotovitele potrubních rozvodů především rozpisy uzavíracích a ovládacích prvků. Ty jsou obsaženy přímo v profesní nástavbě. Typicky při zpracování této oblasti se zjistí, že v areálu neexistuje centrální zdroj tlakového vzduchu, takže je nutné doprojektovat jako zdroj tlakového vzduchu kompresor se vzdušníkem. To znamená zpětný zásah do projektu ovládacího rozváděče. Snad jsme si nechali v rozváděči dostatečnou rezervu. Také se zjistí, že zařízení TZB vyžadují snímače a čidla pro kontrolu stavu. Do rozváděče je nutné doprojektovat napájení čidel, převodníky, které pošlou naše údaje přes vybranou sběrnici někam do dispečinku. Další zásah do rozváděče.

Mechanické konstrukce

Už od počátku se počítalo s tím, že některé stroje bude nutné postavit na individuálně zhotovené stojany, aby se srovnala výška. Také ovládací rozváděč bude mít svůj stojan. Jde o nekomplikované konstrukce z ocelových profilů. Ve firmě ovšem nemáme specialistu, konstrukce se budou objednávat externě. Přesto je možné načrtnout zjednodušené modely stojanů odvozené z vnějších rozměrů naší technologie a předat je dodavateli. Podobně jako u zadání elektrického rozváděče se lze spolehnout, že data vygenerovaná programy z rodiny GstarCAD budou čitelná i pro spolupracující firmu. Ta by měla vrátit v námi čitelné podobě výslednou podobu stojanů.

Stavební úpravy

V předkládaném příkladu budou stavební úpravy nenáročné. Pouze demolice vestaveb, které překážejí na vyhlédnutém místě a příprava základů pro nově ustavovaná zařízení. Máme-li ve firmě kvalifikovanou osobu, která ovládá stavařinu, jistě zvládne pomocí příslušné profesní nadstavby naprojektovat nové základy, prostupy a třeba i odhlučněnou komoru pro kompresor.

Shrnutí

Krátká procházka postupy, které jsou nutné při projektování nové výrobní linky snad jasně předvedla, jak ovládnutí rodiny programů GstarCAD zajistí konkurenční výhodu, pokud nabízíme dodávky technologických linek.

A poznámka na závěr:

V okamžiku, kdy jsou připraveny všechny podklady, se někdy zjistí, že se vším potřebným se linka do vybraných prostor opravdu nevejde. Jelikož jsme ale pracovali s kvalitními CAD programy, nemusíme při novém návrhu začínat od nuly a jenom vycházíme z již připravených podkladů, které stačí modifikovat.


Zdroj: https://www.gstarcad.cz/