We Continue the Work of Those
Who Were the First.

  • Electrotechnics
  • Electrical Engineering
  • Light & Lighting
  • Power Engineering
  • Transportation
  • Automation
  • Communication
  • Smart Buildings
  • Industry
  • Innovation

Current issue

ELEKTRO 2/2019 was released on February 13th 2019. Its digital version will be available on March 11th 2019.

Topic: Electrical appliances – switching, protective, signalling and special

Main Article
Advanced power converter topology
Smart Cities (part 7)

SVĚTLO (Light) 1/2019 was released on February 4th 2019. Its digital version will be available on March 5th 2019.

Fairs and exhibitions
Invitation at LIGHT IN ARCHITECTURE exhibition
Prolight + Sound 2019: keep up with time
The light at For Arch 2018 fair

Public lighting
Lights of towns and communities 2018 – the meeting at the round table

Conferences, upcoming events

Připravujeme

Perspektivy e-mobility XI

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti a zájemcům o alternativní způsoby dopravy k pracovnímu a osobnímu využití. Jsou zváni provozovatelé profesních flotil vozů ve městech, současní a potenciální majitelé a uživatelé vozů s elektrickým pohonem, pracovníci odborů dopravy místních samospráv, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci i vystavovatelé veletrhu AMPER 2019.

Energie pro budoucnost XXV

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním průmyslových podniků elektřinou. Mezi zvanými posluchači jsou systémoví integrátoři, pracovníci montáže, osoby zodpovědné za provoz a ekonomiku průmyslových napájecích sítí a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2019.