We Continue the Work of Those
Who Were the First.

  • Electrotechnics
  • Electrical Engineering
  • Light & Lighting
  • Power Engineering
  • Transportation
  • Automation
  • Communication
  • Smart Buildings
  • Industry
  • Innovation

Current issue

ELEKTRO 7/2021 was released on October 1st 2021. Its digital version will be available on November 1st 2021.

Topic: Power engineering; Electricity quality; Renewable Energy

Main article
Local specifics of South-Bohemian region regarding usage of alternative fuel cars

SVĚTLO (Light) 4-5/2021 was released 9.17.2021. Its digital version will be available 9.17.2021.

Lighting installations
Lighting reconstruction of underpass and platforms of Ústí nad Orlicí railway station

Public lighting
The lighting of park at Episcopal Residence of Ostrava-Opava in Ostrava
Outdoor lighting systems and intrusive light
Generel of public lighting 9th part
Environmental viewpoint

Conferences, upcoming events

Připravujeme

Perspektivy e-mobility XII

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti, dále jsou zváni zástupci místních samospráv, podniky provozující dopravu nákladů a osob, jsou vítáni návštěvníci veletrhu.