We Continue the Work of Those
Who Were the First.

  • Electrotechnics
  • Electrical Engineering
  • Light & Lighting
  • Power Engineering
  • Transportation
  • Automation
  • Communication
  • Smart Buildings
  • Industry
  • Innovation

Current issue

ELEKTRO 4-5/2020 was released on May 6th 2020. Its digital version will be available immediately.

Topic: Electroinstallation; Lightning and overvoltage protection

Energetics
SüdOstLink
Energy law novel: An end to energy scammers

SVĚTLO (Light) 2/2020 was released on March 6th 2020. Its digital version will be available immediately.

Market, business, enterprise
BOOBA in new showroom, which surpassed all expectations
Discourse with Technology of Capital city Prague chairman of management

Day light
Diagram of overshadow for 21st march
Modern methods of gaining dates for processing lighting technology assessment

Conferences, upcoming events

Připravujeme

Perspektivy e-mobility XII

Konference je přesunuta do doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskuteční 5. - 9. 10. 2020! Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti, dále jsou zváni zástupci místních samospráv, podniky provozující dopravu nákladů a osob, jsou vítáni návštěvníci veletrhu.

Energie pro budoucnost XXVII

Konference je přesunuta do doprovodného programu Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, který se uskuteční 5. - 9. 10. 2020! Další informace budeme průběžně zveřejňovat.

Konference je určena odborníkům zabývajícím se zabezpečením energií pro technologické procesy a ostatní provozy v průmyslových podnicích, obchodních centrech a veřejných budovách.