časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Zdroje MEAN WELL s DC výstupem 120/250/400 V

17. 12. 2019 | Willard Wu, Libor Machan | AKAM, s. r. o. | www.mean-well.cz

Přední světový výrobce spínaných zdrojů MEAN WELL představuje novou řadu zdrojů s vyššími hladinami DC výstupu pro specifické aplikace.

Běžné napájecí zdroje jsou nabízeny nejčastěji s hladinami výstupů podle SELV – např. 3,3/5/12 V pro napájení osobních počítačů, 19 až 24 V u adaptérů notebooků a 12/24/48 V v průmyslu. V současnosti roste poptávka po zdrojích vyššího napětí (nad 48 V) v aplikacích pro generování UV záření nebo v laserové technologii. Prakticky se vyšší napětí získávalo sériovým spojováním zdrojů s výstupy podle úrovně SELV, protože zdroje s odpovídajícím vyšším výstupem napětí nebyly dostupné. Pro sériové spojování zdrojů bylo nutné obvod doplnit ochrannými prvky, což spolu s nároky na propojení prodražovalo aplikaci. MEAN WELL proto přichází na trh s modelem splňujícím požadavek na zdroj s vyšším výstupním napětím. Nově vyvinutý typ CSP-3000 je spínaný zdroj 3 kW kategorie AC/DC s širokým vstupem 180 až 264 V AC a poskytujícím podle vybraného modelu na výstupu stejnosměrné napětí 120, 250 nebo 400 V (obr. 1). Zdroj CSP-3000 je konstruován pro pracovní teplotu do 70 °C a vybaven vnitřním regulátorem chlazení (maximální možný výkon v závislosti na teplotě je uveden ve specifikaci). Účinnost zdroje je deklarována až 93 %.

Nový MEAN WELL zdroj s DC výstupem 120/250/400 V
Obr. 1. Nový MEAN WELL zdroj s DC výstupem 120/250/400 V

Mezi funkce CSP-3000 patří nastavitelnost výstupu, možnost paralelního spojování více zdrojů pro dosažení většího výkonu, dálkové vypínání a pomocný napěťový výstup (12 V/0,4 A) vhodný pro napájení podpůrné nebo řídicí elektroniky. Pro použití CSP-3000 v aplikacích LED doporučuje výrobce volit pracovní bod v modře vyznačené oblasti (obr. 2).


Obr. 2. Vhodná pracovní oblast typu CSP v aplikaci LED (model s výstupem 250 V)

Nastavit hodnotu maximálního výstupního proudu a výstupního napětí lze pomocí svorek PC, resp. PV. Nastavení napětí je možné třemi způsoby – nastavovacím prvkem ručně, stejnosměrným napětím (obr. 3) ve dvou režimech jemnosti (20 až 100 % nebo 8 až 100 % jmenovitého napětí). Druhý režim dovoluje nejen širší řídicí rozsah, navíc poskytuje i lepší dynamickou odezvu zdroje při změně požadavku. Nastavení maximálního výstupního proudu (20 až 100 % nebo 8 až 100 %) je obdobně možné ručně nebo řídicím napětím na svorce PC.

Obr. 3. Řízení výstupního napětí CSP zdroje externím napětím 0 až 10 V
Obr. 3. Řízení výstupního napětí CSP zdroje
externím napětím 0 až 10 V

Pro zátěž větší než 3 kW lze paralelně spojit až tři CSP zdroje (celkový výkon až 9 kW). Zdroje CSP jsou chráněny proti zkratu na výstupu, přetížení proudovému i tepelnému, proti působení externího napětí na výstup i ochrannou před selháním chlazení. Ochrana proti nadproudu je typu omezení proudu po krátkou dobu (vhodné při zvýšeném požadavku po zapnutí zátěže) s následnou deaktivací výstupu, pokud přetížení v tomto intervalu neodezní.

Zdroje CSP mohou najít uplatnění ve výrobním odvětví (řízení, automatizace), zkušebních/měřících aplikacích, laserových/UV technologiích, zahořovacích procesech atd. Díky pokročilé konstrukci a kvalitě zpracování ověřené továrním zahořením lze na CSP poskytovat záruku pět let.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2019 na straně 39. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021