časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Výrobce nápojových plnicích linek Comac využívá EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid

9. 10. 2018 | EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | www.eplan.cz

Přední italský výrobce nápojových plnicích linek Comac Srl používá při projekci svých plnicích zařízení softwarové nástroje EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid. Zatímco EPLAN Fluid podporuje a automatizuje projektování fluidních systémů, EPLAN Electric P8 je software pro návrh elektrotechnických řídicích systémů. Propojením obou systémů získal Comac výkonný nástroj, který usnadňuje projekci a design plnicích linek, minimalizuje chyby v návrzích a výrazně zkracuje dobu vývoje. Propojený systém poskytuje i veškerou potřebnou výrobní a projekční dokumentaci, zjednodušuje nákup komponent a výrazně pomáhá s projektovým řízením. Integrované elektrotechnické a fluidní inženýrství má zásadní význam při vývoji a projekci plnicích nápojových linek Comac.


Obr. 1. Tanky pro uchovávání nápojů

Italská společnost Comac Srl vyrábí od roku 1990 automatizovaná zařízení pro plnění lahví a sudů. V současné době je Comac vedoucí společností na trhu a její produktové portfolio obsahuje celou škálu plnicích nápojových linek vhodných pro minipivovary i pro ty největší výrobce nápojů. Tyto linky plní po celém světě do lahví a sudů vodu, pivo, ovocné džusy, sirupy, víno i alkoholické nápoje a mezi zákazníky společnosti lze nalézt značky jako Heineken, Coca-Cola, SABMiller nebo AB-InBev.

Comac využívá pro projektování, různé úpravy a přizpůsobení nápojových linek požadavkům svých zákazníků spolehlivé integrované nástroje EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid, které jsou založené na platformě EPLAN. Jakmile se jakákoliv stavební komponenta vloží do návrhu či projektu, je možné ji opakovaně použít v jiných projektech, a to nejen jako grafický symbol, ale se všemi funkčními informacemi – jak elektrickými, tak i hydraulickými či pneumatickými. To urychluje vývoj, automatizuje tvorbu dokumentace a vylučuje případné lidské chyby při nákupu součástek. Jakmile jsou elektrická a fluidní schémata dokončena, jsou automaticky přenesena do PLC systému, který využívají programátoři řídicího systému. Celý integrovaný systém minimalizuje možnosti vzniku chyb, výrazně zkracuje dobu vývoje a šetří náklady nejen při vývoji, ale i při nákupu součástek. Navíc, EPLAN automaticky generuje technickou dokumentaci, která slouží jako podklad pro uživatelské manuály.


Obr. 2. Plnicí linka nápojů

EPLAN Electric P8 je software pro elektrotechnické projektování, který podporuje projektování, dokumentaci a řízení projektů elektrotechnické automatizace. EPLAN Electric P8 podporuje různé způsoby práce, od počátečního vytváření grafických přehledů strojů a zařízení přes detailní sestavování schémat zapojení až po práci s projektovými informacemi, a to nezávisle na grafice.

EPLAN Fluid je specializovaný software pro podporu fluidního projektování – od hydrauliky přes pneumatiku, chlazení až po mazání. EPLAN Fluid plně podporuje normy a standardy pro fluidní projektování včetně nejnovější normy ISO 1219. V porovnání s většinou systémů založených převážně na CAD přichází EPLAN Fluid s jedinečnými logickými funkcemi a automatizací, které zrychlují projektování fluidní technologie.

Oba systémy – EPLAN Electric P8 i EPLAN Fluid – zaručují dokonalou dokumentaci projektu a podporují ji i v mezinárodním měřítku. Oba systémy mají navíc stejnou filozofii ovládání a dokážou spolu vzájemně transparentně spolupracovat. Propojení dat z EPLAN Electric P8 do EPLAN Fluid či obráceně je zcela automatické a díky EPLAN platformě je může plně sdílet i fluidní a elektrotechnický projektový tým.

„Nasazení EPLAN softwaru si vyžádalo asi tři měsíce, během nichž jsme museli zadat do systému všechny detaily o komponentách a součástkách,“ komentuje nasazení řešení EPLAN Luca Cattaneo, koordinátor vývojového oddělení v Comac. „EPLAN umožňuje nahrát komponenty nutné pro naši výrobu a doplnit je všemi potřebnými informacemi – od mechanických rozměrů až po grafický symbol. Je to velmi otevřený systém, který umožňuje – s minimálními IT znalostmi – individuální přizpůsobení a sdílení báze znalostí.“

Nasazení systémů EPLAN Electric P8 a EPLAN Fluid v Comac Srl výrazně zefektivnilo projektování i vývoj produktů. Podstatně snížilo dobu vývoje, minimalizovalo chyby a v neposlední řadě i automatizovalo vytváření potřebné dokumentace.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2018 na straně 44. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021