časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Vydlážděná cesta do cloudu s řešením Store Share View

13. 7. 2018 | EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o. | www.eplan.cz

Převést data do cloudu a použít je např. ve scénářích spolupráce – to je v současnosti už skoro povinnost. Ovšem mnoho společností se ptá, jakou cestou se vydat a jaká data v cloudu sdílet. Společnost EPLAN jim nyní nabízí podporu a nově vyvinuté řešení Store Share View.

Toto řešení vyvinuté vlastními silami a založené na Microsoft Azure je platforma, která přenáší dokumentaci EPLAN do cloudu. Zároveň jde o základ pro budoucí propojení více cloudových řešeních navzájem. Jako první krok představila společnost EPLAN na veletrhu Hannover Messe tu část řešení Store Share View, která umožňuje projekty zobrazovat, revidovat a přidávat k nim zvýrazněné komentáře. To je výchozí bod cesty, na níž chce společnost EPLAN doprovázet své zákazníky krok za krokem do cloudu. Přínos pro uživatele spočívá zvláště v tom, že všechna data EPLAN jsou uložena v jednom centrálním zdroji, a jsou tak jednoduše dostupná pro každého, kdo se podílí na projektu (včetně těch, kdo zajišťují následné procesy). Přístup k datům je univerzální: z každého zařízení, z každého místa a nezávisle na instalaci softwaru.

Již název Store Share View napovídá, co mohou zákazníci od nové služby na své cestě do cloudu očekávat: dokumentace projektů EPLAN Projects může být ukládána v cloudu (Store), je dostupná pro všechny, kdo se na projektu podílejí (Share), a je kdykoliv viditelná (View). Není vyžadována žádná instalace – dokonce ani tradiční instalace Vieweru, která byla dříve požadována. Přihlásit se, udělat komentáře prostřednictvím funkce zvýraznění a označit postup práce – to jsou pro uživatele jednoduché první krůčky do cloudového projektového prostředí. Systém je navržen tak, aby všechny nezbytné informace projektů EPLAN byly dostupné v cloudu, který je tak centrálním zdrojem dat. Inženýrské znalosti však prostřednictvím řízení přístupových práv zůstávají spolehlivě chráněny před neautorizovaným přístupem. Za přidělení práv odpovídá příslušné oddělení zákazníka.

To je jen první krok uživatelů platformy EPLAN do cloudu – avšak velmi důležitý. Jestliže bylo v minulosti třeba poskytnout schémata navazujícím oddělením, bylo nutné vytisknout tisíce stran dokumentace na papír. Bezpapírové pracovní postupy jsou nejen nákladově efektivnější, ale vedou také k mimořádnému zvýšení kvality. Dalším rozhodujícím aspektem jsou mnohem lepší možnosti spolupráce. S využitím Store Share View – což je první krok cloudové koncepce EPLAN – mohou externí účastníci, jsou-li jim přidělena přístupová práva, získat přístup k datům projektu. Infrastruktura pro spolupráci je dostupná v cloudu, a oddělení už tak nemusí procházet komplikovaným procesem předávání projektu. Další praktický přínos: dostupná jsou vždy jen aktuální data a změny jsou dokumentovány a zvýrazněny automaticky řízeným procesem. To ve výsledku znamená, že zdroje chyb jsou eliminovány jednou provždy. Spolupráce se subdodavateli a optimalizace pracovních postupů jsou tak mnohem snazší.

Propojení s PDM/PLM zůstává beze změny

Jestliže si chce firma pořídit nový software, často se jako první vynoří otázka: co se stane s mým současným propojením na IT infrastrukturu? Příkladem jsou rozhraní pro systémy PDM a PLM, které obecně musí být vždy aktualizovány nebo přizpůsobeny novému softwaru. Při vývoji Store Share View brala společnost EPLAN v úvahu i tuto otázku: požadavkem bylo, aby současné propojení s prostředím EPLAN Platform zůstalo beze změn. Protože zdrojem pro Store Share View jsou dokumenty EPLAN Projects vytvářené v inženýrském prostředí, není vyžadována žádná konverze existující integrace a nejsou nutné ani žádné změny uložených dat zdrojového projektu.

Inovativní koncepce ovládání

Kromě toho, že musí být funkční, měl by být software rovněž co nejpříjemnější pro užívání a měl by podporovat všechny potřeby uživatele. Také v tom firma EPLAN zabodovala. Koncepce ovládání je zcela moderní a celkově jednoduchá. Ať používáte touchpad, myš nebo aktivní dotykové pero: všechny metody jsou možné a také všechny běžné druhy koncových zařízení – od PC po mobilní zařízení s dotykovými displeji. To zajišťuje velkou flexibilitu zvláště v době, kdy se inženýrská práce stále více globalizuje. Vzhledem k nepřetržité 24hodinové dostupnosti cloudových služeb má každý, kdo se podílí na projektu, přístup k datům z jakéhokoliv místa na světě.

První případové studie od spolupracujících partnerů

Cloudové technologie jsou vhodné k tomu, aby se na projektu mohlo podílet tolik lidí, kolik je třeba. V kontextu Industry 4.0 jsou ti, kdo se na projektu podílejí, spíše z různých míst, než že by byli jen z jedné firmy. Partneři pracují na řešeních společně, vytvářejí propojení mezi svými softwarovými systémy a tím zvyšují přínosy pro uživatele. Například firmy Festo a Lenze jsou partnery společnosti EPLAN již dlouhá léta. Do EPLAN Data Portal uložily velké množství dat svých komponent a pro svou část využívají možnosti cloudových služeb. Na veletrhu Hannover Messe obě společnosti prezentovaly první případové studie, které byly technicky vytvořeny využitím rozhraní Rest API ve Store Share View. Webové rozhraní Rest API umožňuje přístup dodavatelům třetích stran, kteří tak mohou optimálně využívat inženýrská data vytvořená v prostředí EPLAN pro následné procesy.

Koncepce Store Share View byla poprvé představena na veletrhu Hannover Messe 2018. Více najdete na: www.eplan.de


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018 na straně 29. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021