časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Víte, co si stačí zapamatovat? Tři písmena: OEZ

23. 1. 2018 | Mgr. Tomáš Herman | OEZ, s. r. o. | www.oez.cz

Značka OEZ je v elektrotechnickém světě známým pojmem. Tušíte například, jak název naší společnosti vznikl a z čeho vychází? Tři písmena OEZ, to jsou Orlické Elektrotechnické Závody. V Letohradě už nyní svůj dlouhý název moc nepoužívají. Přesto je někdy dobré si ho připomenout. Poukazuje totiž na kořeny firmy. Poukazuje na region, který je studnicí zaměstnanců, jejich nápadů i celého rozvoje OEZ. Poukazuje na skutečnost, že Podorlicko je nedílnou součástí letohradské firmy. A přestože je OEZ už celé jedno desetiletí členem skupiny Siemens, nikdy zde nezapomínají, že spojení s regionem trvá více než tři čtvrtě století.

Během té doby se událo mnohé. Firma ušla cestu z prostého výrobce pojistek a jističů k nadnárodnímu dodavateli přístrojů, zařízení a služeb nízkého napětí. Díky spojení se společností Siemens patří areál OEZ v Letohradě k nejmodernějším výrobním závodům v Česku, což umožňuje postupné zavádění prvků Průmyslu 4.0 do praxe.

Obr. 1. Oblouková ochrana v kombinaci s jističem OEZ
Obr. 1. Oblouková ochrana v kombinaci s jističem

Průmysl 4.0 je pojem, se kterým se setkáváme stále častěji. Co si pod ním představit? Označení symbolizuje čtvrtou fázi průmyslové revoluce. V praxi to znamená, že všechny výrobní činnosti – zadání, řízení, průběh, kontrola, měření a výsledky, tok materiálů atd. – jsou propojeny počítačovou sítí. Pracovní operace zpravidla začínají naskenováním čárového kódu produktu. Jedinečná informace uložená v kódu přesně určuje každou operaci s výrobkem – jaké nástroje budou použity, o jaké dílce bude doplněn, jak proběhla kontrola atd. Vše se ukládá do centrální databáze, která je klíčovým zdrojem informací pro další zdokonalování celého procesu či při řešení reklamací.

Tento systém umožňuje OEZ vyrábět sériově na jedné lince různá provedení produktů, nebo dokonce různé produkty, přesně podle požadavků zákazníků. Výsledkem jsou včasné dodávky klientům a plnění stěžejních požadavků na bezpečnost, kvalitu a uživatelský komfort.

Obr. 2. Certifikát hospodaření s energií

I díky tomu je OEZ držitelem titulu Bezpečný podnik a ocenění Podnik podporující zdraví. Z pohledu energetického managementu dokládá společenskou odpovědnost firmy zapojení do celosvětového projektu snižování energetické náročnosti (EEP). V rámci projektu EEP např. sníží OEZ ročně emise oxidu uhličitého o 1 871 tun.

Počínaje přelomem let 2017/2018 se celý výrobní a dodavatelský proces posouváme ještě o krok dále. Přímo v areálu OEZ vyrostla nová logistická hala (obr. 3) o ploše téměř 5 500 m2, se skladovací výškou 10,5 m a kapacitou 9 600 palet, jež současně nabídla 50 nových pracovních míst. Dosud zde jako mezisklad využívali prostory společnosti DB Schenker v Pardubicích. Hala, kterou nově provozuje firma Dachser, nejen zkrátí celý výrobní a dodavatelský řetězec, ale, a to je pro OEZ zásadní, významně omezí kamionovou dopravu, a bude tak šetrnější k životnímu prostředí.

Obr. 3. Nová logistická hala OEZ


Obr. 3. Nová logistická hala

V oblasti produktových inovací byla hlavním tématem oblouková ochrana (AFDD – Arc Fault Detection Device). Zavedením přístroje obloukové ochrany se OEZ snaží předejít neúmyslnému oblouku mezi vodiči, který ve svém důsledku může zapříčinit vznícení izolace a následný požár. Doplňujeme tak chybějící prvky současných ochran – jističů, proudových chráničů a pojistek. Řešení OEZ je přitom prosté, koncipované jako stavebnice. Obloukovou ochranu si uživatel může jednoduše sestavit pomocí spouště obloukové ochrany ARC a jističe LTN/LTE nebo proudového chrániče s nadproudovou ochranou OLE/OLI. Přístroje jsou umístěny vždy na začátku obvodu. Problematiku obloukových ochran považují za významnou už také standardizační orgány, včetně mezinárodní normalizační organizace IEC.

Na co se těšit v roce 2018? OEZ zve opět všechny elektrotechniky na tradiční odborné semináře. Na přelomu února a března se s námi odborníci z OEZ opět podělí o své znalosti, poznatky, představí nám inovace a nová řešení. A především, OEZ opět přijede až k vám!

Registrovat se můžete na webu: www.oez.cz/seminare

Zapamatujte si: tři písmena OEZ – to jsou vaše Orlické Elektrotechnické Závody.


OEZ v číslech
Více než 75 let vývoje a výroby
10 let spojení se skupinou SIEMENS
1 900 zaměstnanců
Vývoz do 92 zemí světa
6 produktových skupin
2 výrobní lokality
5 500 m2 nových skladových prostor
1 871 t snížených emisí CO2 ročně


Vyšlo v časopise Elektro č. 1/2018 na straně 46. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

OEZ s.r.o.

OEZ s.r.o.
Šedivská 339
Letohrad
561 51
www.oez.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021