časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Úsporná budova Teco topí i chladí výhradně na elektřinu

9. 12. 2018 | Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Novostavba výrobně administrativní budovy Teco, a. s., která byla na stránkách ELEKTRO již jednou zmíněna, má nově na svém kontě tituly Stavba roku Zlínského kraje, Stavba roku Středočeského kraje a ČEEP 2017. Má svůj originální architektonický výraz a zároveň účinně spoří energie. První rok provozu potvrdil výpočty projektantů: letní chlazení téměř zadarmo, vytápění a ohřev vody s vysokou účinností a k tomu úspory ze stoprocentního využití dešťové vody.

Výrobně administrativní budova firmy Teco je rozměrově minimální, kompaktní stavba v průmyslové zóně na východním okraji Kolína postavená v roce 2017 za osm měsíců na zelené louce s cílem obsáhnout všechny základní funkce firmy: vývoj, výrobu, školicí centrum a obchod s administrativou.

Ing. Arch. Irena Schusterová dala budově kompaktní minimalistický tvar s výrazným oživením fasády integrovaným logem firmy, na které navazují pásy oken stíněné žaluziemi po celém obvodu. Budova má plně integrované veškeré TZB pod centrální řídicí systém Tecomat Foxtrot, který je i hlavním produktem firmy Teco, a. s. Budova je tak zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích koncepcí tzv. inteligentní budovy pro Smart City, kam jsou zváni všichni se zájmem o plně automatizované a provozně nejúspornější budovy.


Obr. 1. Základem úsporného řešení je dvanáct zemních vrtů 125 m hlubokých,
dvě tepelná čerpadla pro topení, tři oběhová čerpadla pro pasivní chlazení,
větrání s rekuperací a akumulace dešťové vody

Vzhledem k tomu, že investor je zároveň provozovatelem objektu, byl přirozeně motivován k hledání optima součtu investičních nákladů a dlouhodobě udržitelných minimálních provozních nákladů. Budova byla díky tomu postavena a vybavena bez dotací jen za 6 836 Kč/m3. První praktické výpočty ukazují, že svými 19 kW·h/m2/rok se velmi blíží standardu pro pasivní domy.


Obr. 2. Budova Teco, a. s., z reálného nadhledu, který je praktický totožný s vizualizací architektonické studie

Rok provozu a první zkušenosti

Křest ohněm, i tak je možné nazvat první rok provozu, od kterého uplynulo aktuálně jen několik týdnů.

Zimní období prověřilo vrtné pole zejména v únoru, kdy byl zaznamenán rekordní počet extrémně mrazivých dnů na většině naší republiky. I tak se nejnižší zaznamenaná teplota na výstupu z vrtného pole pohybovala kolem +9 °C, na vstupu do vrtů kolem +4 až + 5 °C. Při takovýchto teplotách na primárním okruhu je zřejmé, že průměrná roční účinnost systému pro vytápění a přípravu TV bude atakovat, možná i přesahovat hodnotu COP = 5,0. Hlavní energetická spotřeba, tedy vytápění nejvýše 70 kW tepelného výkonu při –20 °C, je kryta elektřinou z jedné čtvrtiny, tedy 17 kW potřebných na provoz dvou tepelných čerpadel povyšujících teplotu z vrtů na přibližně 30 °C do podlahového vytápění.

Letní měsíce vrtné pole také nikterak nešetřily, ba naopak. Letošní skutečně tropické léto bylo doslova zátěžovým testem vrtného pole v režimu pasivního chlazení. Systém geotermálních vrtů se však choval velmi stabilně a i v těch nejteplejších dnech byla teplota na výstupu z vrtného pole směřující k výměníku chlazení přibližně 15 až 16 °C, což bylo pro systém chlazení zcela dostačující a potvrdilo projekční předpoklady a simulace. Předpokládali jsme, že pro největší letní vedra s potřebou 30 kW chladicího výkonu bude nutné nakoupit 300 W elektrické energie na přímý oběh vody z vrtů chladicími stropy. Při maximálním potřebném výkonu chlazení asi 30 kW, který byl letos potřeba velmi často, však tento systém chlazení potřeboval pouhých asi 250 W pro chod oběhových čerpadel! To odpovídá účinnosti „chladícímu faktoru“ EER = ca 120, což lze v porovnání s klimatizací (splitové jednotky či jiné kompresorové chlazení s mařením tepla do vzduchu) považovat za chlazení „zdarma“.


Obr. 3. Budova Teco, a. s., získala v září ocenění Stavba roku Středočeského kraje 2018 (na obrázku), v květnu Stavba zlínského kraje, neboť ji stavěla zlínská firma Navláčil a v listopadu těsně před uzávěrkou v Betlémské kapli i titul ČEEP 2017 – Český Energetický a Ekologický Projekt

Elektřina ze solární energie?

Zatím instalována není. Je to další potenciál pro zvýšení úspor již tak úsporné budovy. Střecha budovy i zastřešená parkoviště jsou připraveny k osazení fotovoltaikou v kombinaci s bateriovým uložištěm. Je instalována zatím jedna nabíjecí stanice pro elektromobily návštěvníků. Je počítáno i s dalšími instalacemi řízených nabíjecích stanic ve vazbě na skutečný rozvoj elektromobility.


Vyšlo v časopise Elektro č. 12/2018 na straně 38. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021