časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Tecomat Foxtrot – matice 8×8 bezdotykových snímačů teploty nyní i na sběrnici CIB

29. 5. 2019 | Ing. Jaromír Klaban | Teco, a. s. | www.tecomat.cz

Systém Tecomat Foxtrot kromě svého základního uplatnění jako průmyslové PLC zaujal přední místo mezi systémy určenými k automatizaci budov a domů. Je to mimo jiné díky implementaci dvouvodičové instalační sběrnice Common Installation Bus® (CIB). CIB je rozšiřující sběrnice pro připojení všech senzorů a aktorů systémové instalace v domě. Pro tuto sběrnici firma Teco, a. s., průběžně rozšiřuje sortiment jak o standardní periferie, tak i o specializované moduly. Mezi ně patří novinka ohlášená na veletrhu Amper 2019 – matice infrapasivních teplotních senzorů pro všeobecné použití.

Firma Panasonic Electric Works uvedla na trh tento detekční senzor s názvem Grid-EYE. Svými parametry a uspořádáním výrazně převyšuje standardní PIR senzory detekující přítomnost odvozenou z pohybu. Celkem 64 detekčních elementů tohoto senzoru je uspořádáno do formátu čtvercové matice 8 × 8, díky čemuž najde velmi široké uplatnění. Firma Teco, a. s., integrovala tento perspektivní a univerzální senzor do modulu C-IF-6400R a všechna data, která senzor poskytuje, jsou tak dostupná prostřednictvím dvouvodičové sběrnice CIB.

Modul C-IF-6400R
Obr. 1. Modul C-IF-6400R je dodáván v plastovém pouzdru s možností montáže např.
na strop jako čidlo přítomnosti osob pod ním; ze zpracování matice bodů aplikačním programem lze odvodit mnoho informací: např. o přítomnosti osoby, směru jejího odchodu či příchodu, počítání osob se směrem jejich příchodu i odchodu

Grid-EYE je založen na technologii MEMS. Na rozdíl od konvenčních, na teplotu citlivých senzorů měřících pouze teplotu jednoho určitého bodu je Grid-EYE schopen snímat teplotu individuálně v 64 měřicích bodech. Díky křemíkovým čočkám je možné aktivně sledovat úhel 60° a v něm přesně detekovat nejen přítomnost, ale zároveň pohyb, rychlost a směr pohybujících se objektů. Umožňuje snímat detekční zónu desetkrát za sekundu. Grid-EYE dokáže vnímat objekty v širokém rozsahu teplot –20 až +100 °C.

Záběr maticového senzoru C-IF-6400R je vždy prostorový úhel 60°
Obr. 2. Záběr maticového senzoru C-IF-6400R je vždy prostorový úhel 60°; z toho plyne, že interpretace jednoho bodu v matici i celkové sledované scény je individuální
a liší se i se vzdáleností senzoru od sledovaných objektů

Systémovým integrátorům pracujícím s Foxtrotem se tak rozšiřuje spektrum použití senzorů o možnost bezdotykově a staticky měřit např. povrchovou teplotu zdí, podlah i stropů ve velké ploše najednou. Lze jej instalovat i do větších rozváděčů a nahrubo monitorovat oteplení, nebo dokonce nebezpečné postupné přehřívaní některých prvků, které může vést až k požáru. Lze ho tedy využít i jako senzor včasného varování, kterým je možné sledovat dynamiku vývoje teploty v jemných krocích. Aplikační pole Foxtrotu se tímto senzorem rozšiřuje i na ochranu historických památek, včetně gotických.


Obr. 3. Vzorový projekt aplikačního programu s vizualizací teplotní mapy na webové stránce Foxtrotu a s nastavením základních prahových hodnot, podle kterých vznikají výsledné obrazy k porovnávání se vzory; získaná data jsou dynamicky ukládána
v datovém poli, odkud jsou dostupná pro uživatelský aplikační program

Statická měření a dynamické změny v zóně je však nutné vyhodnotit na úrovni aplikačního programu, mj. protože nelze předem předpokládat cílovou oblast zavedení a cíl monitoringu. To ale naopak dává systémovým integrátorům volné ruce v nových aplikacích, které původní záměr autorů nepředpokládal, jako je tomu třeba v průmyslových či potravinářských linkách, kde teplota výrobku např. na dopravníku je důležitým parametrem při kontrole.


Vyšlo v časopise Elektro č. 5/2019 na straně 45. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021