časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Technické vzdělání má budoucnost

28. 9. 2018 | ČEPS, a.s. | www.ceps.cz

Poptávka zaměstnavatelů po kvalifikovaných pracovnících v technických profesích výrazně převyšuje nabídku. S tím se potýkáme nejen u nás, ale i ve světě. S narůstajícím počtem volných míst rok od roku rostou i platy absolventů těchto oborů a přibývá množství zajímavých možností seberealizace. Přesto je ale zájem mladých lidí o studium technických oborů dlouhodobým problémem.

Naštěstí si mnoho firem situaci uvědomuje a snaží se tento stav zlepšit. Mezi ně patří také společnost ČEPS. „Jednou z našich priorit je podpora technického školství. Naše zkušenost však ukazuje, že je třeba spolupracovat nejen s odbornými vysokými a středními školami, ale také s těmi základními, protože již tam je důležité probudit zájem o technické vzdělání. Studentům chceme oblast energetiky představit jako zajímavý, moderní a dynamický obor. Nezapomínáme ovšem ani na osvětu široké veřejnosti, u které je důležité budovat povědomí o základních energetických principech, a naopak vyvracet mýty a stereotypy, které jsou s energetikou často spojovány,“ konstatuje Diana Procházková, ředitelka sekce HR a korporátní služby společnosti ČEPS.

Vytváření a upevňování partnerských vztahů s technickými školami je dlouhodobou strategií společnosti. ČEPS studentům nabízí celou řadu projektů a aktivit, jako jsou odborné stáže či stipendijní programy pro ty nejtalentovanější z nich. Odborníci z praxe pravidelně přednášejí na vysokých školách a umožňují studentům rozšíření znalostí a lepší orientaci v obecné energetice, naproti tomu mají také příležitost získat zpětnou vazbu od studentů. ČEPS pořádá i exkurze do svých objektů, které jsou veřejnosti běžně nedostupné, jako dispečinky, PST nebo transformátory, a poskytuje mnoho zajímavých informací o tom, jak funguje přenosová soustava nebo jak jsou nastavena pravidla trhu s elektřinou.

Jedním ze stěžejních projektů je Letní škola ČEPS, program, který je určen primárně absolventům bakalářského studia a studentům magisterských oborů. Pro mladé zájemce o obor je to jedinečná příležitost, jak ho poznat a moderní interaktivní formou založenou na procesu gamifikace získat komplexní přehled o provozu elektrizační soustavy.

ČEPS rovněž pravidelně vyhlašuje soutěž o Diplomovou práci roku a nadané studenty podporuje ve stipendijním programu. Je to ideální příležitost, jak nastartovat kariéru ještě při studiu. Letos se studenti mohou zabývat např. výzkumem koróny na přenosových zařízeních, analýzou tras obnovy přenosové soustavy nebo mohou přijít s vlastním zajímavým tématem.

Kromě vlastních iniciativ společnost také dlouhodobě podporuje projekt Energetická gramotnost. Jeho cílem je zajistit informovanost široké veřejnosti o základních principech v oblasti energetiky. Chce probudit zájem o studium technických oborů, přičemž se soustředí na témata, jako je důležitost energetických úspor nebo problematika obnovitelných a neobnovitelných energetických zdrojů a jejich vzájemná provázanost.

V rámci projektu Energetická gramotnost probíhá Energetická olympiáda a ČEPS je letos poprvé jejím generálním partnerem. Studenti středních škol během ní budou řešit reálné příklady z energetického prostředí. Důležitá je kreativita, logické uvažování a týmová spolupráce. „Akce tohoto typu mají jednu výjimečnou vlastnost. Dávají inteligentním mladým lidem možnost podívat se na určitou problematiku z nadhledu a nebát se navrhnout nečekaná a neobvyklá řešení,“ říká Diana Procházková.

Výherce se může těšit na přijetí ke studiu na Fakultu elektrotechnickou Českého vysokého učení technického v Praze a odměnu 50 000 korun. Soutěž se dotýká oblastí, jako je elektromobilita, energetický trh, obnovitelné a alternativní zdroje energie, smart grids, energetický management a úspory, budoucnost energetiky a dalších.

„ČR je zemí s velkou průmyslovou tradicí a v době ohromných technologických změn musíme udělat maximum pro to, abychom udrželi krok s rychlostí inovačních změn a nestali se průmyslovým skanzenem Evropy,“ shrnuje Procházková.


Vyšlo v časopise Elektro č. 10/2018 na straně 60.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021