Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 7/2019 vyšlo
tiskem 26. 6. 2019. V elektronické verzi na webu 26. 7. 2019. 

Téma: Kabely, vodiče a kabelová technika; Nářadí, nástroje a zařízení pro práci s kabely

Hlavní článek
Správa aktiv a potřeba diagnostiky v Průmyslu 4.0

Aktuality

Digitální továrna 2.0 na MSV 2019 Digitální továrna 2.0 je jedním z hlavních témat Mezinárodního strojírenského veletrhu…

Historicky nejvyšší grant Evropské unie dostal česko-slovenský energetický projekt ACON Společnosti E.ON Distribuce a Západoslovenská distribuční (ZSD) získaly od Evropské…

Kaufland v Blansku nabízí rychlodobíjecí stanici pro elektromobily Nejnovější lokalitou řetězce Kaufland, která nabízí rychlé dobíjení pro elektromobily, je…

Viceprezidentem asociace ENTSO-E zvolen člen představenstva ČEPS, a.s., Zbyněk Boldiš Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS, a.s., byl zvolen do funkce viceprezidenta…

Drony z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze budou obhajovat vítězství v Abu Dhabi Utkají se o hlavní cenu 1 milion dolarů. Testy systému spolupracujících autonomních dronů…

Logická mobilní hra „Zrecykluj to!“ naučí správně recyklovat elektrozařízení Cílem hry je zábavnou formou širokému publiku vysvětlit, že elektroodpad nepatří do…

Více aktualit

Systémy se zachováním funkčnosti při požáru – Norma ČSN 73 0895

10.07.2019 | Ing. Václav Musílek | KOPOS Kolín, a. s. | www.kopos.cz

Požární odolnost

Základním předpokladem pro správnou funkci požárněbezpečnostních zařízení a budov je zvolit vhodný návrh instalace kabelových rozvodů, které zabezpečují trvalou dodávku elektrické energie, přenos informací i funkčnost zařízení při požáru po stanovenou dobu. Dalším důležitým faktorem je použití stavebních výrobků, které odolávají požáru po danou dobu a jsou vhodně zabudovány do stavby. Požární systém je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek.

Obr. 1. Kabelové nosné žlaby Jupiter KZ
Obr. 1. Kabelové nosné žlaby Jupiter KZ

Norma ČSN 73 0895

Norma ČSN 73 0895 se zabývá požární bezpečností staveb: zachováním funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – požadavky, zkouškami, klasifikací Px-R, PHx- -R a aplikací výsledků zkoušek.

Funkčnost kabelové trasy při požáru se definuje takto:
U elektrických kabelů je to schopnost odolávat podmínkám požáru bez zkratu či přerušení toku elektrického proudu po stanovenou dobu (od 15 do 120 min). U datových i optických kabelů se navíc nesmí zhoršit přenosové parametry pod stanovený limit. U vysokofrekvenčních vyzařovacích kabelů je funkčnost kabelové trasy splněna, jsou-li kabely uloženy na nosných konstrukcích vyhovujících zkoušce funkčnosti při požáru podle normy ČSN 73 0895, s libovolným typem kabelu, se stanovenou zátěží a po požadovanou dobu funkčnosti. Takové zkoušky na výrobky provádí KOPOS KOLÍN, a. s., v Batizovcích, ve Veselí nad Lužnicí nebo např. v Dortmundu.

Normové nosné konstrukce od firmy KOPOS KOLÍN, a. s.

Certifikovaná konstrukce odpovídá normě ve všech směrech. KOPOS vyrábí požárně odolné systémy podle příslušných norem a předpisů. Jsou to kabelové žlaby Jupiter KZ (obr. 1) s tloušťkou plechu 1,5 mm a kabelové lávky KL s příčkami ve vzdálenosti 150 mm. Dále krabice KSK (obr. 2), samostatné kabelové příchytky 67xx, příchytky Omega, příchytky Dobrman a skupinový držák SD 2 (obr. 2).


Obr. 2. Krabice KSK PO 125 2PO6

V normových systémech je možné použít kabely s prokázanou funkčností při požáru od libovolného výrobce. V normových systémech se jednotlivé konstrukce (trasy) nevíkují.

Nenormové nosné konstrukce podle normy ČSN 73 0895

Nenormová konstrukce je certifikovaná konstrukce odchylující se v jedné nebo více specifikacích od normy (normové konstrukce). Nepřipouští přenositelnost výsledků zkoušek na kabely od různých výrobců.

Výhody nenormového systému:
– zpravidla levnější než normová konstrukce,
– rychlost montáže,
– zjednodušení montáže oproti normovým trasám.

Nevýhody:
– Nutnost použít pouze kabely s prokázanou funkčností při požáru od výrobce, se kterým byla konkrétní konstrukce vyzkoušena.
– Vždy je nutné používat jako celek (systém)
– vyzkoušená konstrukce + kabel s prokázanou funkčností od dané kabelovny.


Obr. 3. Samostatné kabelové příchytky

Nenormové systémy od firmy KOPOS KOLÍN, a. s.

Patří k nim kabelové žlaby Jupiter a Mars s integrovanou spojkou a tloušťkou plechu 0,7 až 1,25 mm, vzdálenost podpěr až 1,5 m, zatížení žlabu i lávek až 20 kg/m, výšky kabelových žlabů 50, 60 i 100 mm, žlaby děrované i neděrované, vzdálenost příček lávek 300 mm, montáž příchytek až po 60 cm (67xx, Omega, Dobrman), možnost použití drátěných žlabů, bezhalogenových plastových trubek, kovových trubek, bezhalogenového plastového parapetního kanálu, krabic KSK či skupinového držáku SD 2.

Závěr

Při montáži požárně odolných tras je nutné vždy dbát na to, aby vše bylo namontováno správně podle normy a montážních návodů, postupů i popisů uváděných v katalogu daného výrobce. Vždy by mělo jít především o bezpečnost a uchránění lidských životů či zdrojů před ničivými účinky požáru.


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2019 na straně 22. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.
 

Spirálové kabely Baude

Vloženo: 15.07.2019

CombiTac s novými kryty

Vloženo: 13.07.2019