Pokračujeme v díle těch,
kteří byli první.

Aktuální vydání

Číslo 8-9/2019 vyšlo
tiskem 3. 9. 2019. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Elektrotechnika v průmyslu; 61. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Hlavní článek
Proudové chrániče – přehled a použití

Aktuality

ČEPS, a.s., v prvním pololetí vykázala zisk 2,3 mld., investovat bude do rozvoje soustavy Akciová společnost ČEPS uzavřela první polovinu roku 2019 se ziskem před zdaněním v…

ČEPS dokončila zaústění nejdelšího vedení zvn Společnost ČEPS dokončila realizaci zaústění nejdelšího vedení zvn v ČR V413, spojujícího…

VACON® drives zajišťují maximální provozuschopnost v největších ocelárnách v České republice Zřídkakdy je spolehlivá doba provozu tak kritická, jako při kontilití v ocelárnách. Aby…

E.ON otevřel první ultrarychlou dobíjecí stanici elektromobilů v ČR. Auto dobije za deset minut Společnost E.ON otevřela ve Vystrkově u Humpolce první veřejnou ultrarychlou dobíjecí…

Společnost ABB jmenovala generálním ředitelem Björna Rosengrena Představenstvo společnosti ABB jednohlasně jmenovalo Björna Rosengrena generálním…

Studentské formule ČVUT v Praze přivezly z Mostu zlatou a stříbrnou medaili Ve dnech 13. až 17. srpna se na polygonu u Autodromu Most konal mezinárodní závod…

Více aktualit

Systémy se zachováním funkčnosti při požáru – Norma ČSN 73 0895

10.07.2019 | Ing. Václav Musílek | KOPOS Kolín, a. s. | www.kopos.cz

Požární odolnost

Základním předpokladem pro správnou funkci požárněbezpečnostních zařízení a budov je zvolit vhodný návrh instalace kabelových rozvodů, které zabezpečují trvalou dodávku elektrické energie, přenos informací i funkčnost zařízení při požáru po stanovenou dobu. Dalším důležitým faktorem je použití stavebních výrobků, které odolávají požáru po danou dobu a jsou vhodně zabudovány do stavby. Požární systém je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek.

Obr. 1. Kabelové nosné žlaby Jupiter KZ
Obr. 1. Kabelové nosné žlaby Jupiter KZ

Norma ČSN 73 0895

Norma ČSN 73 0895 se zabývá požární bezpečností staveb: zachováním funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – požadavky, zkouškami, klasifikací Px-R, PHx- -R a aplikací výsledků zkoušek.

Funkčnost kabelové trasy při požáru se definuje takto:
U elektrických kabelů je to schopnost odolávat podmínkám požáru bez zkratu či přerušení toku elektrického proudu po stanovenou dobu (od 15 do 120 min). U datových i optických kabelů se navíc nesmí zhoršit přenosové parametry pod stanovený limit. U vysokofrekvenčních vyzařovacích kabelů je funkčnost kabelové trasy splněna, jsou-li kabely uloženy na nosných konstrukcích vyhovujících zkoušce funkčnosti při požáru podle normy ČSN 73 0895, s libovolným typem kabelu, se stanovenou zátěží a po požadovanou dobu funkčnosti. Takové zkoušky na výrobky provádí KOPOS KOLÍN, a. s., v Batizovcích, ve Veselí nad Lužnicí nebo např. v Dortmundu.

Normové nosné konstrukce od firmy KOPOS KOLÍN, a. s.

Certifikovaná konstrukce odpovídá normě ve všech směrech. KOPOS vyrábí požárně odolné systémy podle příslušných norem a předpisů. Jsou to kabelové žlaby Jupiter KZ (obr. 1) s tloušťkou plechu 1,5 mm a kabelové lávky KL s příčkami ve vzdálenosti 150 mm. Dále krabice KSK (obr. 2), samostatné kabelové příchytky 67xx, příchytky Omega, příchytky Dobrman a skupinový držák SD 2 (obr. 2).


Obr. 2. Krabice KSK PO 125 2PO6

V normových systémech je možné použít kabely s prokázanou funkčností při požáru od libovolného výrobce. V normových systémech se jednotlivé konstrukce (trasy) nevíkují.

Nenormové nosné konstrukce podle normy ČSN 73 0895

Nenormová konstrukce je certifikovaná konstrukce odchylující se v jedné nebo více specifikacích od normy (normové konstrukce). Nepřipouští přenositelnost výsledků zkoušek na kabely od různých výrobců.

Výhody nenormového systému:
– zpravidla levnější než normová konstrukce,
– rychlost montáže,
– zjednodušení montáže oproti normovým trasám.

Nevýhody:
– Nutnost použít pouze kabely s prokázanou funkčností při požáru od výrobce, se kterým byla konkrétní konstrukce vyzkoušena.
– Vždy je nutné používat jako celek (systém)
– vyzkoušená konstrukce + kabel s prokázanou funkčností od dané kabelovny.


Obr. 3. Samostatné kabelové příchytky

Nenormové systémy od firmy KOPOS KOLÍN, a. s.

Patří k nim kabelové žlaby Jupiter a Mars s integrovanou spojkou a tloušťkou plechu 0,7 až 1,25 mm, vzdálenost podpěr až 1,5 m, zatížení žlabu i lávek až 20 kg/m, výšky kabelových žlabů 50, 60 i 100 mm, žlaby děrované i neděrované, vzdálenost příček lávek 300 mm, montáž příchytek až po 60 cm (67xx, Omega, Dobrman), možnost použití drátěných žlabů, bezhalogenových plastových trubek, kovových trubek, bezhalogenového plastového parapetního kanálu, krabic KSK či skupinového držáku SD 2.

Závěr

Při montáži požárně odolných tras je nutné vždy dbát na to, aby vše bylo namontováno správně podle normy a montážních návodů, postupů i popisů uváděných v katalogu daného výrobce. Vždy by mělo jít především o bezpečnost a uchránění lidských životů či zdrojů před ničivými účinky požáru.


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2019 na straně 22. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.