časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Systém ZIS ISOLGUARD – kompletní monitorování stavu izolace ve zdravotnickém prostředí

21. 11. 2019 | Bc. Michal Závodník | HAKEL spol. s r. o. | www.hakel.cz

Norma ČSN 33 2000-7-710 Zdravotnické prostory z ledna 2013 rozděluje prostory ve zdravotnických zařízeních na tři základní skupiny. Prostory skupiny 0 jsou ty, kde porucha dodávky elektrické energie nemůže způsobit ohrožení pacienta a nepředpokládá se používání žádných příložných částí elektrického zdravotnického zařízení. V prostorech skupiny 1 se připouští přerušení provozu elektrických zařízení, ale toto přerušení nesmí ohrozit pacienta. Zdravotnické prostory skupiny 2 jsou takové prostory, kde výpadek dodávky energie může ohrozit pacienty. Zdraví a život pacienta závisejí na dodávkách energie pro zdravotnické přístroje napájené ze sítě.

Prostory skupiny 0 (např. čekárny) a skupiny 1 (vyšetřovny, zubní ordinace) se navrhují jako soustava TN vybavená proudovými chrániči. Prostory skupiny 2 (operační sály, JIP) je pro koncové obvody nutné vybavit zdravotnickou sítí IT. Tato síť IT musí být napájena ze speciálního transformátoru a monitorována hlídačem izolačního stavu speciálního typu. Informace o stavu izolace a transformátoru musí být podle jasných pravidel přenesena na místo, kde bude nepřetržitě kontrolována personálem.

Obr. 1 Systém ZIS HAKEL ISOLGUARD

Moderní návrhy elektroinstalace v nemocnicích vyžadují především ucelené řešení, které projektantům a elektromontážním firmám zjednodušuje orientaci v problematice a urychluje proces návrhu i výroby. Proto uvedla firma HAKEL, jako renomovaný výrobce hlídačů izolačního stavu, na trh vlastní systém monitorování zdravotnických sítí IT–systém ZIS ISOLGUARD.

Základním pilířem systému je hlídač izolačního stavu pro zdravotnictví HIG95-DELTA. Tento přístroj o šířce 2M splňuje požadavky poslední edice normy ČSN EN 61557-8 (Hlídače izolačního stavu). Velkou předností HIG95-DELTA je široký měřicí rozsah (5 kΩ až 10 MΩ), kontrola připojení k měřené síti IT a integrované vyhodnocování proudového i tepelného zatížení IT transformátoru. Samozřejmostí je displej pro kontrolu měření a nastavování parametrů a např. funkce automatického interního testování.

Hlídač izolace je napájen přímo z měřené sítě IT. Zdravotnická síť IT vzniká pomocí oddělovacího ochranného transformátoru řady MED. Transformátory jsou k dispozici ve výkonech od 2,5 do 10 kVA. Transformátory řady MED jsou standardně vybaveny dvěma teplotními čidly typu PT100. Díky tomu hlídač izolace HIG95-DELTA sleduje stav transformátoru jako teplotu ve stupních Celsia. To umožňuje reagovat na přehřívání transformátoru v předstihu, ještě než vinutí dosáhne kritické teploty.

Aby byl splněn požadavek na vzdálený dohled nad stavem sítě IT, je systém ZIS ISOLGUARD doplněn o řadu výrobků MDS (modul dálkové signalizace). Protože norma nařizuje, aby byl dohled nad systémem nainstalován na vhodném místě, které bude umožňovat nepřetržitou kontrolu, zahrnuje řada MDS potřebnou paletu variant. Všechny varianty jsou navrženy tak, aby splnily požadavky normy na optickou i akustickou signalizaci.


Obr. 2 Ukázka systému v praxi

Základním modelem dálkové signalizace je řada MDS-D. MDS-D je displejová jednotka, která umí zobrazit stav až 24 různých zařízení – typicky 24 hlídačů izolačního stavu. MDS-D doplňuje zjednodušená řada MDS-DELTA, která zobrazuje stav pouze jednoho hlídače pomocí LED. Výrobky MDS se instalují např. na elektroinstalační krabice s průměrem 68 mm, do parapetních žlabů 45 × 45 mm nebo na panel a jsou k dispozici ve standardním krytí nebo s krytím IP44.

Celý systém doplňují záskokové automaty ATyS, určené pro přepínání mezi hlavním přívodem energie a záložním zdrojem (UPS nebo dieselgenerátor), dále měřicí transformátory proudu s převodem na 5 A pro sledování proudové zátěže sítě IT a modul logických vstupů HIG-8IN, který umožňuje zobrazit na panelu MDS-D libovolné zprávy. Modul HIG-8IN tak rozšiřuje dohledový systém např. o informace o zdroji přívodního napájení a stavu UPS nebo generátoru, popř. další uživatelská hlášení.

Systém ZIS HAKEL ISOLGUARD je navržen tak, aby jednotlivé komponenty systému mezi sebou spolehlivě spolupracovaly, aby byly zjednodušeny požadavky na projektování, montáž i obsluhu a zároveň bylo možné centralizovat data z celého systému na vzdálené pracoviště technického dozoru.

Se systémem HAKEL se mohou zájemci setkat v mnoha nemocnicích a jiných zdravotnických zařízení po celé České republice i v zahraničí.


Vyšlo v časopise Elektro č. 11/2019 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021