časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Společnost ABB ve 2. čtvrtletí zaznamenala výrazný nárůst zakázek a peněžního toku

23. 7. 2014 | |

Společnost ABB dnes oznámila, že ve 2. čtvrtletí roku 2014 zaznamenala výrazný nárůst zakázek, stabilní tržby a významné zvýšení peněžního toku z provozních činností. Na nižší ziskové marži EBITDA se projevila především nadále složitá situace spojená s projekty v divizi Systémy pro energetiku.

V porovnání se stejným čtvrtletím roku 2013 byly zakázky4) ve výši 10,6 miliardy USD o 14 % vyšší (13 % ve srovnatelném vyjádření2). Zásoba zakázek se zvýšila a velké zakázky vzrostly o více než 70 %. Kladná růstová tendence se projevila ve všech regionech.

„Loni v říjnu jsme uvedli, že budeme podporovat organický růst prostřednictvím pronikání na trhy, inovací a expanzí, a nyní sklízíme výsledky,“ uvedl generální ředitel společnosti ABB Group Ulrich Spiesshofer. „Naše soustředěné úsilí se vyplácí a podporuje celkový růst zakázek. Ve druhém čtvrtletí jsme zaznamenali povzbuzující růst na dvou našich největších trzích, ve Spojených státech a v Číně.“

Výrazný příjem zakázek vedl ke kladnému poměru přijatých zakázek k tržbám (book-to-bill) ve výši 1,04 x. Společnost ABB dosáhla stálých tržeb ve výši 10,2 miliardy USD navzdory nižší zásobě nevyfakturovaných zakázek na začátku roku. 

Na provozním zisku EBITDA skupiny se projevila ztráta v divizi Systémy pro energetiku, která souvisí s pokračujícími projektovými náklady ve velkých inženýrských, dodavatelských a stavebních (EPC) projektech v oboru výroby větrné a sluneční energie. Nové vedení přijalo přísná opatření pro snížení rizika v portfoliu divize Systémy pro energetiku a pro přizpůsobení kapacity. Zároveň s odchodem z EPC projektů v oboru slunečních elektráren společnost ABB zavádí nový obchodní model i pro větrné elektrárny na moři. „Jak již bylo řečeno, divize Systémy pro energetiku pravděpodobně bude mít vliv na výši zisku v následujících čtvrtletích,“ uvedl Ulrich Spiesshofer. „Změnu v divizi Systémy pro energetiku prosazujeme jako nejvyšší prioritu a úspěšně jsme pokročili ve snižování rizik.“

Provozní zisková marže EBITDA2 byla u ostatních divizí stálá či vyšší, pokud pomineme očekávaný oslabující vliv akvizice společnosti Power-One v divizi Automatizace výroby a pohony. Peněžní tok z provozní činnosti vzrostl ve druhém čtvrtletí o více než 60 % na 888 milionů USD.

Společnost ABB úspěšně plnila ohlášenou strategickou racionalizaci portfolia a zbavila se oborů, které vykazují omezené synergie se zbytkem portfolia. „Od října loňského roku jsme učinili rychlý pokrok ve snaze optimalizovat portfolio za účelem tvorby hodnoty a posílit zaměření na hlavní činnosti,“ uvedl Ulrich Spiesshofer.

„Ve druhé polovině roku budeme dále důrazně prosazovat naše iniciativy pro organický růst ve smíšeném tržním prostředí,“ pokračoval Ulrich Spiesshofer. „Budeme vytrvale prosazovat tvorbu peněžního toku a dále posílíme úspory nákladů. Jsme si jistí, že naše iniciativy pro vyvážený růst a realizaci záměrů povedou ke kladným výsledkům pro naše akcionáře.“

ABB dne 9. září v Londýně uspořádá Den pro kapitálové trhy, kde oznámí svou novou strategii a finanční cíle, jakož i priority pro tvorbu hodnoty a alokaci kapitálu.

Finanční ukazatele za 2. čtvrtletí a první pololetí 2014 

 
Druhé
čtvrtletí 2014
Druhé čtvrtletí 2013
Změna
 
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak
 
 
USD
místní
Srovnatelné vyjádření2
Příjem zakázek
10 567
9 312
13 %
14 %
13 %
     Zásoba zakázek (konec června)
27 089
28 292
-4 %
-5 %
 
Tržby
 10 190
10 225
0 %
0 %
-1 %
Provozní zisk
1 052
1 188
-11 %
 
 
     vyjádřeno v % z tržeb
10,3 %
11,6 %
 
 
 
Provozní zisk (EBITDA)
1 331
1 561
-15 %
 
 
     vyjádřeno v % z provozních tržeb3
13,0 %
15,2 %
 
 
 
Čistý zisk
636
763
-17 %
 
 
Základní zisk na akcii (USD)
0,28
0,33
 
 
 
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností
888
543
 64 %
 
 
 
 
První pololetí
2014
První pololetí
2013
Změna
 
v milionech USD, pokud není uvedeno jinak
 
 
USD
místní
Srovnatelné vyjádření2
Příjem zakázek
20 925
19 804
6 %
7 %
6 %
     Zásoba zakázek (konec června)
 
 
 
 
 
Tržby
19 661
19 940
-1 %
0 %
-1 %
Provozní zisk
1 907
2 240
-15 %
 
 
     vyjádřeno v % z tržeb
9,7 %
11,2 %
 
 
 
Provozní zisk (EBITDA)
2 602
3 019
-14 %
 
 
     vyjádřeno v % z provozních tržeb3
13,2 %
15,1 %
 
 
 
Čistý zisk
1 180
1 427
-17 %
 
 
Základní zisk na akcii (USD)
0,51
0,62
 
 
 
Peněžní tok (cash flow) z provozních činností
843
320
163 %
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Zakázky vzrostly o 13 % ve srovnatelném vyjádření. Viz „Supplemental financial information“ k této tiskové zprávě na www.abb.com.
2 Opatření non-GAAP, viz „Supplemental financial information“ k této tiskové zprávě na www.abb.com.
3 Provozní zisk (EBITDA) je zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací, očištěný od vlivu nákladů spojených s restrukturalizacemi, dále očištěný od vlivu přecenění zajišťovacích transakcí na tržní hodnotu a vlivu nerealizovaných dopadů pohybu směnných kurzů u pohledávek a závazků.
4 Management se při analýzách vývoje zakázek a tržeb zaměřuje na změny vyjádřené v lokálních měnách. V tabulkách výše jsou uváděny změny vyjádřené v USD.

 

Tiskové materiály ABB

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021