časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Seznamte se s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov ČVUT

9. 4. 2020 | UCEEB ČVUT v Praze | www.uceeb.cz

Pod zkratkou UCEEB se skrývá vysokoškolský ústav ČVUT, který sídlí ve středočeském Buštěhradě. Usiluje o podporu energeticky efektivních staveb, jež jsou zároveň přátelské k životnímu prostředí a svým obyvatelům poskytují patřičný komfort. Součástí centra jsou výzkumná oddělení specializovaná na perspektivní oblasti, jakými jsou např. Energetické systémy budov nebo Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení budov. O jejich činnosti jsme si povídali s ředitelem ČVUT UCEEB Lukášem Ferklem.

Doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D.Kdy ČVUT UCEEB vzniklo a z čeho se vycházelo při volbě oborů, kterými se zabývá?

Naše výzkumné centrum bylo založeno v roce 2012, ale jeho současná budova v Buštěhradě byla otevřena až o dva roky později. Já jsem UCEEB dostal na starost v roce 2013. Tehdy se nové sídlo ještě dostavovalo – centrum doslova vznikalo na zelené louce. Původní myšlenku UCEEB formuloval prof. Zdeněk Bittnar a dodnes vlastně fungujeme z větší části na základě této koncepce. Jejím jádrem bylo vytvořit pracoviště, kde by spolupracovali pracovníci z různých fakult ČVUT, a energetická efektivita budov byla logickou volbou ústředního motivu, který nás dodnes spojuje. Od roku 2012 se samozřejmě celá řada detailů změnila, ale původní oborové zaměření nám zůstává.

Odkud, z jakých pracovišť přišli odborníci, kteří zde nyní pracují?

UCEEB vznikl jako společná iniciativa čtyř fakult ČVUT – stavební, strojní, elektrotechnické a biomedicínského inženýrství, většina našich zaměstnanců je stále odtud. Za poměrně krátkou dobu jsme se ale postavili na vlastní nohy a dnes fungujeme jako mezinárodně respektované výzkumné centrum. V současnosti zaměstnáváme zhruba dvě stovky českých i zahraničních odborníků, desítky studentů u nás každý rok realizují své bakalářské, diplomové a disertační práce. Pracují u nás nejenom inženýři a technici, ale také architekti, urbanisté a sociologové, kteří umějí lépe přesvědčit zástupce firem, obcí i běžné občany, že k přírodě šetrné, energeticky efektivní budovy se zdravým vnitřním prostředím mají svůj smysl.

Budova ČVUT UCEEB v Buštěhradě
Budova ČVUT UCEEB v Buštěhradě

Jaké výzkumné týmy jsou v UCEEB v současnosti aktivní?

Obecně řečeno je hlavním cílem našeho výzkumu komplexní pohled na budovy, snižování jejich spotřeby energie spojené s růstem využívání obnovitelných zdrojů, což se prolíná do činnosti všech našich výzkumných týmů, které mají k dispozici 21 laboratoří. Konkrétní náplň naší činnosti je hodně různorodá a její úplný výčet by byl příliš rozsáhlý, proto uvedu jenom několik příkladů. Zabýváme se novými koncepcemi decentralizovaných zdrojů energie a zkoumáme inovativní multifunkční energetické prvky pro dodávku tepla, chladu a elektřiny, jako jsou například hybridní solární kolektory, pokročilá tepelná čerpadla a tak podobně. Zároveň se věnujeme možnostem efektivní akumulace tepla a chladu. Navrhujeme koncepce komplexních technických soustav pro efektivní integraci zdrojů energie do budov a nadřazených sítí s využitím inteligentního řízení. Provádíme výzkum a vývoj materiálů a konstrukcí. Vyvíjíme speciální senzory a celé senzorové systémy včetně zpracování signálů a dat. Navrhujeme elektronické přístroje a ovládací prvky. Zaměřujeme se na monitorování a diagnostiku budov ve vazbě na zdroje energie a technické systémy a tak dále.

Můžete jmenovat úspěšné projekty, které se podařilo dovést do realizace?

Projektů dovedených až k úspěšnému provozu v reálných podmínkách máme několik. Musím však podotknout, že jsou to zatím pouze prototypy, které připravujeme na budoucí sériovou výrobu. Mediálně nejznámější z nich je systém S.A.W.E.R., určený k získávání vody ze vzduchu v suchém pouštním prostředí s využitím pouze solární energie. Druhý prototyp tohoto zařízení je součástí českého národního pavilonu na světové výstavě EXPO 2020 v Dubaji. V ostrém provozu běží také mikroelektrárna WAVE, která zásobuje teplem a elektřinou obecní úřad, obchod a hasičskou zbrojnici v Mikolajicích na Opavsku. Věřím, že se na trhu prosadí námi vyvinutý systém MoistureGuard pro monitoring vlhkosti v dřevostavbách. Potenciálním výrobcům aktuálně nabízíme k licencování naše IoT čidla k měření kvality vnitřního prostředí, která se osvědčila v několika pražských školách.


Laboratoře ČVUT UCEEB

Na jakých, pro čtenáře časopisu ELEKTRO zajímavých projektech se zde aktuálně pracuje?

Pracujeme na miniaturizaci systému S.A.W.E.R., jehož zmenšená verze MAGDA by se měla s rezervou vejít na korbu běžné dodávky. K uvedení na trh připravujeme vylepšenou mikroelektrárnu WAVE, která dosáhne 120 kW tepelného a 6 kW elektrického výkonu. Inovujeme a zkoumáme klimatizační a vzduchotechnické jednotky, bateriová úložiště, senzory a IoT čidla, hybridní solární kolektory a tak dále.

Kde, na jakých veletrzích je možné se s projekty UCEEB seznámit?

Široká veřejnost se s námi mohla osobně setkat na veletrhu Aquatherm 2020 v Praze, kde jsme zajišťovali doprovodný program v podobě přednášek a besed. Lidé s hlubším zájmem mohou kromě toho dorazit například na konferenci Alternativní zdroje energie do Kroměříže.

Rozhovor vedl Ing. Miroslav Peisar,
FCC Public


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2020 na straně 76.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021