časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Seminář Bezpečná elektroinstalace v top kvalitě

30. 4. 2017 | redakce ELEKTRO | www.eel.cz

V posledním dubnovém týdnu (26. 4. 2017) se konala v pražském hotelu Pramen výjimečná edukační akce s názvem Bezpečná elektroinstalace. Pořadatelem byla vzdělávací agentura Unit Pardubice a odborným garantem Ing. Vincent Csirik.

O tom, že je celoživotní odborné vzdělávání profesní nezbytností (nejen) pro elektrotechniky, se už léta hovoří téměř na všech seminářích a píše se snad v každém odborném médiu. O to více potěší, když na „nezavedenou“ akci přijde téměř čtyřikrát více účastníků, než se původně předpokládalo. A právě takovou akcí byl seminář Bezpečná elektroinstalace s podtitulem Návrh, realizace, revize a údržba, který již ve své premiéře vzbudil obrovský zájem elektrotechniků.


Obr. 1. Seminář Bezpečná elektroinstalace vzbudil velký zájem

Na programu byla opravdu zajímavá témata, která reagovala na nejnovější změny v normách a ve svém souhrnu velmi dobře zmapovala oblast týkající se právě bezpečnosti elektrické instalace.

Zazněly zde informace o ještě „mokré“ druhé edici normy určené především pro revizní techniky ČSN 33 2000-6:2017 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize (přednášející Ing. Michal Kříž), která vyšla letos v březnu (tedy asi před měsícem). Jsou v ní mj. stanoveny požadavky na výchozí revizi prováděnou prohlídkou a zkouškami elektrické instalace pro rozhodnutí, zda byly splněny požadavky ostatních částí souboru IEC 60364 a požadavky na provedení zprávy o výsledcích výchozí revize. Výchozí revize se provádějí po dokončení nové instalace nebo po dokončení doplněných částí nebo po dokončení změn již existující instalace. Dále stanovuje např. požadavky na pravidelnou revizi elektrické instalace pro rozhodnutí, zda instalace a veškeré její součásti jsou z hlediska užití instalace v uspokojivém stavu, a stanovuje také požadavky na provedení zprávy o výsledcích pravidelné revize. Dalším zajímavým tématem v podání Ing. Michala Kříže, byly principy ochran a volba ochranných opatření podle ČSN EN 61140 ed. 3:2016 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná hlediska pro instalaci a zařízení. Tato mezinárodní norma platí pro ochranu osob a zvířat před úrazem elektrickým proudem. Je určena pro poskytnutí základních principů a požadavků, které jsou společné pro elektrické instalace, sítě a zařízení, nebo jsou nezbytné pro jejich koordinaci, a to bez omezení pokud jde o velikosti napětí nebo proudu nebo druhu proudu a pro frekvence do 1 000 Hz. Účelem bylo ukázat, jak se požadavky této normy promítají do norem pro ochranu před úrazem elektrickým proudem v elektroinstalacích, a dále objasnit souvislosti s ostatními technickými normami.


Obr. 2. O zásadních změnách v souvislosti s novou edicí ČSN 33 2000-6 informoval Ing. Pavel Vojík (ÚNMZ Praha)

Velmi důležité byly v souvislosti s novou edicí normy pro revize ČSN 33 2000-6 informace o hlavních změnách v jejím textu, které jsou sice rozsahem nevelké, ale zato svým významem a dopadem zcela zásadní (přednášející Ing. Pavel Vojík). Tyto informace doplnil svým živým vystoupením a osobitým projevem Ing. Miloslav Valena, který se v ní podělil s účastníky semináře o své bohaté zkušenosti z revizní a soudní praxe, přičemž nešetřil ani dobře míněnými radami, pokud jde o revizní zprávy.

Závěr tohoto semináře patřil návrhu a realizaci bezpečné elektroinstalace a určování vnějších vlivů (přednášející Ing. Karel Dvořáček). Zmíněna byla základní předpisová hierarchie od zákonů (stavební, energetický zákon a zákon o elektronických komunikacích), přes vyhlášky (vyhl. 268/2009 Sb., vyhl. 398/2009) až po normy (ČSN 33 2130 ed. 3, ČSN 33 2000-1 ed. 2, ČSN 2000-5-51 ed. 3, ČSN EN 60529, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 aj.).


Obr. 3. Součástí semináře byla také výstavka elektrických přístrojů

 Premiéra semináře Bezpečná elektroinstalace se mimořádně zdařila. Rozhodně to však nebylo dílo náhody. Šlo o do posledního detailu promyšlenou akci, jejíž šťastná konstelace tento úspěch umocnila a vytvořila synergii, ze které měli prospěch všichni. O úspěch této vzdělávací akce se postarali především garant (V. Csirik), který zvolil silné a aktuální nosné téma, špičkoví přednášející (M. Kříž, P. Vojík, M. Valena, K. Dvořáček), kteří vytvořili silný tým velmi dobře sladěných protagonistů, organizátor akce Unit Pardubice, který zajistil zázemí a vše potřebné pro hladký průběh semináře, a v neposlední řadě i samotní účastníci. Podle slov odborného garanta Bezpečné elektroinstalace Ing. V. Csirika by se mělo konat na podzim tohoto roku její druhé pokračování. Pro bližší informace nezapomeňte sledovat webové stránky pardubické vzdělávací agentury Unit (www.unit.cz), která je organizátorem této akce.

(text, foto a video: Kl)

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021