časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Ryzí um, žádný brum! Instalační stykače ABB pro spínání kotlů a klimatizačních jednotek

4. 5. 2021 | Petr König | ABB s.r.o. | www.abb.cz

Při instalaci kotlů a klimatizačních jednotek se mnohdy klade důraz na jejich tichý provoz, zvlášť pokud jsou používány v rezidenčních aplikacích, nemocnicích, hotelech či kancelářských prostorách. ABB nabízí pro tyto potřeby dvě řady instalačních stykačů: ESB..N a EN..N.

      
Obr.: Instalační stykače ESB..N/EN..N

Přehled vybraných parametrů těchto stykačů přináší tabulka 1.

Tabulka 1: Vybrané parametry stykačů AF a ESB..N/EN..N

Parametr Instalační stykače ESB..N/EN..N
Rozsah 16–100 A (AC-1)
Hlavní póly 2–4 póly v různých kombinacích
Manuální ovládání U varianty EN..N (20–40 A)
Cívka Univerzální AC/DC |  Bez brumu
Spotřeba sepnuté cívky (pro velikost 25 A, AC ovládací napětí) 4 VA
Výkonová ztráta na pól (pro velikost 25 A, AC-1) 2 W

Hlavní devízou stykačů ESB..N a EN..N je provedení cívky, která je univerzální a umožňuje použití AC i DC ovládacího napětí u téhož stykače. Univerzálnost cívky s sebou ale nese i další aspekt, který je důležitý právě při použití stykačů v rezidenčních aplikacích. Cívky stykačů ESB..N/EN..N jsou totiž postaveny na DC technologii při použití usměrňovače, který případné AC ovládací napětí převede na DC. Stejnosměrná cívka má totiž tu výhodu, že v době, kdy je sepnutá, nevydává žádný hluk. Neruší tak obyvatele bytu/domu soustavným brumem charakteristickým pro střídavé cívky.

Další důležitou vlastností je velikost spotřeby cívky v sepnutém stavu. Z uvedené tabulky je vidět, že cívky stykačů dosahují velmi nízkých hodnot spotřeby energie, což v důsledku pomáhá snižovat spotřebu elektrické energie celé instalace. Na to navazují také tepelné ztráty vzniklé v přístroji, které opět ovlivňují energetickou náročnost stykače v sepnutém stavu, a mají dopad i na návrh rozvodnice. Méně vyzářeného tepla znamená možnost zmenšit rozvodnici nebo ji osadit více přístroji. Stykače ESB..N/EN..N na 25 A (AC-1) dosahují výkonové ztráty na pól jen 2 W. V návaznosti na to ještě zdůrazněme, že u instalačních stykačů pro 16, 20 a 100 A není nutné při teplotě okolního vzduchu do 55 °C vkládat mezi jednotlivé moduly distanční vložky kvůli chlazení, čímž se šetří až 15 % cenného instalačního prostoru v rozvodnicích, a tedy i náklady.

Na fotografiích instalačních stykačů v tabulce si můžete všimnout, že existuje verze těchto stykačů s přepínačem pro automatické a ruční ovládání. Jde o stykače EN..N od 20 do 40 A. Přepínač může být nastaven do jedné z těchto tří poloh:

  • OFF: Kontakty rozepnuty (bez možnosti elektrického ovládání) – hodí se pro servisní zásahy, protože máte jistotu, že například z termostatu nepřijde povel k sepnutí kotle.
  • AUTO: Automatický režim (cívka je standardně elektronicky ovládána).
  • ON: Kontakty sepnuty (vhodné pro manuální vyzkoušení funkčnosti právě instalovaného kotle či klimatizační jednotky s tím, že po přivedení napětí na cívku dojde k přepnutí do automatického režimu).

Díky přepínači jsou instalace kotlů, klimatizačních jednotek nebo topných rohoží a následné servisní zásahy mnohem jednodušší a bezpečnější než při použití standardních stykačů bez přepínače.

Podrobnosti k instalačním stykačům, ESB..N/EN..N můžete najít v katalogu instalačních stykačů.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021