časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri

28. 6. 2018 | Petr Brezovský | OEZ s. r. o. | www.oez.cz

Mezi požadavky výrobců rozváděčů při výběru rozvodnicové a rozváděčové skříně patří jednoduchá manipulace při práci se skříní, velký prostor pro vedení vodičů, snadné upevňování přístrojů a dostatečný prostor pro jejich propojování. Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri od OEZ splňují všechny tyto požadavky.

Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri se dělí na tři skupiny: DistriTon, DistriSet a DistriBox. Dělení do skupin odpovídá jejich využití. Skupina rozvodnicových skříní Distri-Ton je určena pro bytové a domovní instalace, kde jsou potřebné pouze modulární přístroje Minia. Řada rozvodnicových skříní Distri-Set najde využití v prostorách kancelářských budov a v rozvodech bytových domů, kde je kromě modulárních přístrojů Minia, potřeba použít kompaktní jističe Modeion do 400 A anebo elektroměry. Zejména do průmyslu je určena skupina rozváděčových skříní Distri-Box. Všechny skříně Distri jsou zkoušeny podle normy pro prázdné skříně ČSN EN 62208.


Obr. 1. DistriTon – nadstandartní prostor pro vodiče

DistriTon

Rozvodnicové skříně DistriTon (obr. 1) jsou oblíbené skříně pro rozvod elektroinstalací v bytových a domovních aplikacích. Na vývoji této řady se podílejí také elektrikáři, kteří svými dotazy a požadavky dávají podněty pro vylepšení. Také díky nim se rozvodnicové skříně z řady DistriTon staly uživatelsky přátelské a oblíbené. Řada rozvodnicových skříní Distri- Ton určená pro modulární přístroje se skládá ze čtyř provedení lišících se druhem použitého materiálu a nabízenými velikostmi.

Do skupiny DistriTon patří rozvodnicové skříně:
– oceloplastové – RZA,
– oceloplechové – RZB,
– plastové – RZG,
– plastové s krytím IP65 – RZI.

Všechna provedení poskytují nadstandardní prostor v oblasti mezi svorkovými bloky a nejbližší „U“ lištou, kde se v každé rozvodnici vyskytuje velký počet vodičů PE a N připojených do svorkových bloků. Rozvodnicové skříně DistriTon také vynikají velkým prostorem podél boků základny a pod „U“ lištami. Velkou rozteč mezi řadami jistě ocení ti, kteří používají propojovací lišty k propojení přístrojů v kombinaci s více vodiči ve dvojité svorce jističů LTN.

Do základní výbavy všech rozvodnicových skříní DistriTon patří svorkové bloky pro připojení vodičů PE a N s velkým počtem připojovacích míst. Velikosti, ve kterých se předpokládá použití proudových chráničů, jsou standardně vybaveny 1 až 5 svorkovými bloky pro připojení vodičů N za proudovými chrániči.


Obr. 2. Skříně RZA a RZB

Oceloplastové rozvodnicové skříně RZA (obr. 2) jsou určené pro zazdění ve čtyřech velikostech od 14 do 56 modulů. Jestliže je požadované použití v dutých stěnách, lze najít v nabídce verze RZA-xxxx-H, které jsou vybaveny úchyty a plastovou základnou zkoušenou žhavou smyčkou 850 °C. Skříně RZA poskytují velký prostor mezi řadami, konkrétně 135 mm. Další výhodu ocení elektrikáři při použití proudových chráničů. Svorkové bloky pro N vodiče za chránič (obr. 3) lze připevnit do drážek nacházejících se po bocích plastové základny. Toto řešení ušetří prostor na „U“ liště a pomůže udržet přehled mezi vodiči v rozvodnici.


Obr. 3. RZA – umístění svorkového bloku N za chránič

Oceloplechové rozvodnicové skříně RZB najdou uplatnění v rodinných domech. Velikost tohoto provedení je od 72 do 198 modulů. Skříně RZB (obr. 2) jsou nabízeny ve variantách na stěnu a do zdi.

V oblasti prostornosti uvnitř rozvodnicové skříně, při zachování běžných vnějších rozměrů, nemají „erzetbéčka“ na českém trhu konkurenci. Vynikají nadstandardním prostorem pro vedení vodičů. Mezi základnou a „U“ lištou se nachází mezera 50 mm a po bocích skříně 52 mm. Přístroje se zakrývají plechovými kryty, které jsou přizemněny pomocí speciálních zemnicích podložek a uchytávají se pomocí rychlouzávěrů (pro připevnění krytů stačí pouze čtvrtotáčka).

Stále častěji se rozvody elektřiny ukládají do podlahy. Na základě takového rozvodu je přívod i vývod veden do rozvodnice spodem. S touto možností se při vývoji rozvodnicových skříní RZA a RZB uvažovalo. Obě provedení umožňují otočit základnu. Po otočení základny jsou svorkové bloky PE a N dole, proto není nutné vést všechny vodiče PE a N skrz celou rozvodnici nahoru. Dále se otočením základny zachová velký prostor mezi svorkovými bloky a nejbližší „U“ lištou.

Plastové rozvodnicové skříně RZG v nástěnné anebo zapuštěné verzi jsou ve velikostech v rozmezí od 4 do 56 modulů. V nabídce najdete, stejně jako u RZA, variantu do dutých stěn RZG-xxxx-H.

Skříně RZG (obr. 4) jsou v nabídce s plnými i průhlednými dveřmi. Oblíbenou variantou mezi zákazníky je nástěnné provedení s 18 moduly v jedné řadě, které najde uplatnění např. při rekonstrukci rozvodnice v panelovém domě.


Obr. 4. Skříně RZG a RZI

Plastové skříně RZI s krytím IP65 (obr. 4) najdou uplatnění v rozvodech garáží, sklepů, dílen anebo v místech, kde je vyšší krytí vyžadováno na základě vlhkosti či prašnosti. Jde o skříně ve velikostech od 4 do 54 modulů.

Vysoké krytí IP65 je zabezpečeno pomocí polyuretanového těsnění, které je nanášeno metodou kontinuálního lití. Touto metodou nevzniká žádný problémový spoj a je zaručena kvalita těsnění.

Typově zkoušená rozvodnice DBO-RZI
Obr. 5. Typově zkoušená rozvodnice DBO-RZI

Pro výrobce rozváděčů si OEZ připravil nabídku typově zkoušených rozvodnic DBO podle normy ČSN EN 61439-3 jako původní výrobce. Podmínkou využití této nabídky je použití rozvodnicových skříní DistriTon do 198 modulů společně s modulárními přístroji Minia do 63 A. Rozvodnice DBO od OEZ umožňují doplnit do rozvodnice podružný elektroměr jiného výrobce. Odzkoušené a certifikované na EZÚ Praha jsou rozvodnice DBO-RZA, DBO-RZB, DBO-RZG a nově plastové rozvodnice s krytím IP65 DBO-RZI (obr. 7). Více informací k rozvodnicím DBO lze najít na webových stránkách: www.oez.cz/rozvodnice-dbo

DZ54-xxxx-EI30S s elektroměrovou vanou
Obr. 6. DZ54-xxxx-EI30S s elektroměrovou vanou

DistriSet

Druhá skupina DistriSet najde uplatnění v aplikacích domovních rozvodů a infrastruktury. Řada DistriSet se dělí na tři provedení rozvodnicových skříní. Dvě provedení mají krytí IP43 a liší se způsobem montáže na zapuštěnou variantu DZ43 a nástěnnou DN43. Třetí provedení DZ54-xxxx-EI30S je zapuštěná varianta s krytím IP54 a požární odolností EI30S.

Všechna provedení lze osadit společným příslušenstvím. Přístrojové lišty slouží pro připevnění přístrojů maximálně do jmenovitého proudu 400 A. Takovými přístroji jsou např. kompaktní jističe Modeion. Do rozvodnicových skříní DistriSet je také možné vložit „U“ lišty pro modulární přístroje Minia a elektroměrové vany pro elektroměry všech distributorů elektrické energie v ČR. Maximální počet elektroměrů v jedné skříni je 15. Všechny tyto systémy lze kombinovat a následně zakrytovat.

Dveře rozvodnicových skříní s požární odolností DZ54-xxxx-EI30S (obr. 6) spolu s rámem tvoří požární uzávěr, který zaručuje požární odolnost EI230. Požární uzávěr zamezuje průniku teplého i studeného kouře a tedy splňuje podmínky parametrů Sm i Sa. Celá skříň je vyrobena z ocelového plechu, který spadá do kategorie materiálu s třídou reakce na oheň A1 (nehořlavé materiály). Druh konstrukce odpovídá kategorii DP1, tj. nezvyšuje intenzitu požáru v požadované době. Z toho vyplývá, že rozvodnicové skříně s požární ochranou lze použít nejen v chráněných únikových cestách, ale i tam, kde je předepsáno použití požárního uzávěru s parametry: EI230, Sm/Sa, A1, DP1, např. pro uzavření prostupů do instalačních šachet a kabelových kanálů.

DistriBox

Ve třetí skupině DistriBox jsou skříně určené zejména pro průmyslové využití. V nabídce této skupiny jsou nástěnné skříně NP a řadové rozváděčové skříně QA.

Nástěnné skříně NP, které splňují krytí IP66 v jednokřídlém provedení a IP55 ve dvoukřídlém provedení, se v širokém spektru průmyslových aplikací standardně používají v provedení pro vnitřní použití s plnými anebo prosklenými dveřmi šířky od 200 do 1 200 mm a výšky od 300 do 1 200 mm.

Další variantou jsou skříně NP (obr. 7) vyrobené z jemně broušeného nerezu. Tu vyžaduje zejména potravinářský anebo chemický průmysl. Pro venkovní aplikace jsou určeny venkovní skříně NP.

Skříně NP a skříň QA s vodorovným roštem pro jističe Arion
Obr. 7. Skříně NP a skříň QA s vodorovným roštem pro jističe Arion

Bezpečný provoz přístrojů v různých podmínkách průmyslu zajišťuje kvalitní těsnění a velká tuhost skeletu. Pro jednoduchou montáž přístrojů se standardně ke každé skříni NP dodává montážní panel s předznačeným rastrem 50 × 50 mm. Skříň lze dovybavit modulárním systémem, určeným pro montáž modulárních přístrojů Minia a přístrojů do hloubky až 120 mm. Modulární systém po zakrytí plechovými kryty splňuje krytí IP2XC po otevření dveří rozváděče.

Řadové rozváděčové skříně QA jsou nabízeny ve dvou variantách podle jejich stupně krytí, QA40 (IP40) a QA55 (IP55).

Skříně QA (obr. 7) lze sestavit do velkých rozváděčů složených z několika polí s hlavním jisticím prvkem, vzduchovým jističem Arion, až do 6 300 A. Skříně QA je možné doplnit o široký sortiment příslušenství, které zahrnuje prvky pro kompletaci rozváděčů, upevnění přístrojů a rozvod přípojnic v rozváděči.

Všechny výhody a technické parametry nabízených skříní naleznou zájemci podrobně v katalogu Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri na: www.oez.cz


Vyšlo v časopise Elektro č. 7/2018.
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021