časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

ReadEn® – Multiutilitní odečtový software

17. 3. 2017 | Ing. Aleš Mikula, MBA | ZPA Smart Energy, a. s. | www.zpa.cz

Společnost ZPA Smart Energy, a. s., je odborné veřejnosti známa zejména jako největší výrobce elektroměrů a přijímačů HDO. Je to prakticky jediná firma, která se v České republice tomuto oboru věnuje plně od vývoje, přes výrobu a prodej až po pozáruční servis.

Tradice a nové trendy

Za léta působení na domácím trhu si firma ZPA Smart Energy vydobyla renomé flexibilního a spolehlivého partnera. Zásadním prvkem v nabídce je a ještě nějakou dobu bude segment digitálních statických elektroměrů. V poslední době jsou elektroměry vybavovány komunikačními moduly, a mohou tak poskytovat celou řadu údajů po komunikačních linkách. Součástí nabídky se tak staly komunikační moduly a odečtový software. Zejména energetický software se stal klíčovou částí sortimentu ZPA, bez kterého by bylo velmi obtížné nabídnout komplexní službu a uspět na trhu. ZPA postupně vybudovalo silné softwarové oddělení, které se věnuje vývoji celého spektra odečtových, parametrizačních a obecně energetických softwarových produktů. V současné době se stala vlajkovou lodí ZPA řada produktů energetického softwaru ReadEn, jehož komplexní softwarová nabídka zahrnuje všechny aktivity spojené s provozováním měřidel nejen elektrické energie, ale i měřidel všech médií a ostatních energií (obr. 1). Pomocí softwaru ReadEn lze měřidla instalovat, parametrizovat, odečítat, případně ovládat. Získaná data je možné přímo v systému ReadEn zpracovat nebo poskytovat ostatním systémům (bilančním, ekonomickým fakturačním, CRM, ERP, WFM). Systém pracuje nejen s daty z měřidel, ale také poskytuje komplexní pohled na kondici měřidla a stav komunikační infrastruktury, a umožňuje tak reagovat a optimalizovat stav sítě a měřidel.

ReadEn® ZPA
Obr. 1. Architektura a možnosti systému ReadEn®

ReadEn – vlajková loď flotily energetického softwaru

ReadEn tedy slouží, stručně řečeno, jako univerzální odečtový stroj, databáze odečtů, evidence měřidel a jejich použití v distribuční síti. Zdůrazněme zejména slovo univerzální, protože ReadEn je otevřený systém s podporou nejenom měřidel od různých výrobců, ale skutečně jakýchkoliv měřidel používaných při distribuci energií a služeb. Podporuje měření všech používaných typů registrů (hodnot), počínaje číselnými hodnotami, přes časové hodnoty, hodnoty znakové až po uživatelsky definované hodnoty. Naměřené hodnoty lze zobrazovat v široké škále rozměrových jednotek a definovat jednotky vlastní. Univerzálnost řešení spočívá i v možnosti exportovat naměřené údaje do dalších informačních systémů pomocí předdefinovaných exportních formátů, uživatelsky definovaných formátů nebo zásuvných modulů rozhraní šitých na míru. Příkladem posledního může být nasazení ReadEn u zákazníka využívajícího systém SAP-ISU. V tomto případě je program ReadEn doplněn o rozhraní do SAP-ISU, takže např. fakturace v SAP-ISU využívá odečtů, které se načítají přímo ze systému ReadEn a naopak každá změna údajů o měřicích místech a osazených měřidlech provedená v SAP-ISU se automaticky promítá do systému ReadEn.

Škálovatelné řešení

ReadEn je k dispozici v několika „baleních“, což umožňuje použít program ReadEn u širokého spektra zákazníků v mnoha různých situacích (zákazník platí pouze za to, co používá) a s překvapivě krátkými termíny nasazení řádově v hodinách či dnech. Program ReadEn lze použít pro již instalovaná (nechytrá) měřidla, s využitím současných komunikačních schopností, případně po doplnění komunikační infrastruktury. V každém případě se lze jeho nasazením připravit na AMM, protože systém ReadEn je schopen se přizpůsobovat použitým technologiím, a tedy růst se svým uživatelem či řekněme růst se svými měřidly. Způsoby komunikace lze libovolně kombinovat, tedy např. část měřidel lze odečítat dálkově ze serveru s vysokou četností odečtů a jinou část měřidel lze odečítat mobilními PC návštěvou na měřicím místě. Použité způsoby závisí na možnostech komunikační infrastruktury, která se buduje v závislosti na investičních prostředcích, počtu, hustotě a důležitosti měřidel v dané lokalitě.

Architektura softwaru

ReadEn důsledně využívá stavebnicovou architekturu, sestávající z datového skladu, komunikačních jader, komunikačních modulů a klientské aplikace. Datový sklad obsahuje konfiguraci systému a výsledky komunikace (odečty, události, komunikační protokoly a podobně). Podle velikosti systému to může být souborová databáze nebo serverová SQL databáze. Kromě těchto dat vlastních systému ReadEn obsahuje databáze externí informace o měřicích místech (obecně distribuční síti), zejména identifikační údaje podle zvyklostí firmy, aby veškeré odečtené údaje byly přiřazeny nejen k fyzickému měřidlu, ale též k měřicímu místu, na kterém se měřidlo právě nachází. Tyto vazby se využívají při rozboru odečtů a jejich exportu do spřízněných IT systémů. Komunikační jádra jsou programy bez uživatelského rozhraní běžící na pozadí jako služby, provádějí řízení automatických procesů, komunikaci s měřidly a obsluhu klientských požadavků. Podle velikosti systému to může být služba na jednom PC nebo jednom serveru nebo více serverech. Komunikační moduly se přidávají ke komunikačním jádrům pro podporu různých komunikačních technologií (sériové COM porty, USB porty, TCP/IP komunikace, PLC…) a komunikačních protokolů (FLAG, MBus, Profibus …). Klientská aplikace umožňuje uživatelům na základě úrovně oprávnění konfigurovat systém, ovládat systém a vyhodnocovat odečtené údaje. Klientská aplikace je nezávislá na použitých měřidlech či komunikační infrastruktuře a uživatel pracuje s obecnou sadou příkazů (například Odečíst) a standardizovanými pohledy na databázové údaje (například Denní spotřeba). Uživatelské rozhraní využívá stejné prvky jako uživatelské rozhraní kancelářského balíku MS Office a toto spolu s nezávislostí na detailech komunikace minimalizuje nejen náklady zaškolení uživatelů, nýbrž pro průměrně zkušené uživatele PC odbourává potřeby školení.

ReadEn® ZPA
ReadEn IT Cloud řešení

Právě flexibilita vnitřní struktury softwaru ReadEn umožnila vznik unikátní koncepce služeb sběru dat z měřidel nejen elektřiny, ale i vody, tepla nebo plynu. ZPA uvedlo na trh IT Cloud řešení, kdy poskytuje HW/SW službu instalace měřidel a odečet dat na infrastruktuře ZPA. Měřidla s dálkovou komunikací se propojí na server ReadEn a ten s propojenými měřidly pracuje, odečítá je a data poskytuje formou klienta v internetovém prohlížeči. Zobrazení dat prohlížeče může být velmi jednoduché formou přehledové nástěnky nebo velmi detailní ve formě komplexních bilančních rozborů. Zákazník si může nadefinovat jaká data a v jaký čas od měřidel potřebuje získávat, server následně tato data po zvolené infrastruktuře odečítá a poskytuje je zákazníkovi k dalšímu zpracování. Díky nezávislosti na typu měřidla i zařízení a komunikačního kanálu lze do systému také připojit obecná stavová hlášení a vyřešit tím např. i otázku zabezpečení objektů, stavů klíčových technologií a dalších požadavků. Server je provozován a lokalizován u silného IT partnera v České republice, je optimalizován pro chod podobných energetických aplikací a je pod plnou kontrolou ZPA.

Další infromace naleznete na www.zpa.cz.


Vyšlo v časopise Elektro č. 3/2017 na straně 30. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

 

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021