časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Protipožární kabelové ucpávky OBO Bettermann

19. 2. 2018 | Ing. Jiří Burant | OBO Bettermann, s. r. o. | www.obo.cz

Požární bezpečnost patří mezi nejdůležitější požadavky na každou budovu. Za základní opatření lze v této oblasti považovat rozdělení jejího vnitřního prostoru do více samostatných oddílů, požárních úseků omezujících po určitou dobu případný požár pouze na dílčí část celého objektu.

Požární úseky musejí být vzájemně odděleny celistvými stavebními konstrukcemi, které při požáru zamezí po stanovenou dobu šíření kouře a ohně do jiných částí budovy. Do stavebního řešení tyto požadavky zpravidla nevnášejí žádný podstatný problém. Ten se obvykle objevuje až s potřebou vytvářet v těchto požárně dělicích stavebních konstrukcích prostupy pro různá technologická vedení, včetně elektrických kabelů a vedení. Použitý systém těsnění zmíněných prostupů musí totiž, stejně jako prostupovaná stavební konstrukce, splňovat několik specifických požadavků.
Zejména:
– musí zamezit prostupu ohně a kouře,
– musí zaručit uzavření prostoru,
– za přepážkou, na straně odvrácené od ohně, nesmí dojít k nepřípustnému zahřátí povrchu kabelů, vedení, trubek, kabelových nosných systémů ani samotné přepážky.

Všechny uvedené požadavky bezezbytku splňují systémy těsnění prostupů, popř. systémy protipožárních přepážek OBO Bettermann s certifikací podle celoevropsky platných předpisů, včetně EN 1366-3 (ČSN EN 1366-3).

Protipožární malta PYROMIX®

Speciální suchá maltová směs je určena k vytváření kabelových a kombinovaných těsnění prostupů mokrým procesem (obr. 1). V závislosti na přídavku vody lze hotovou hmotu umístit do prostupu ručně, čerpadly nebo lisy, přičemž díky její velké přilnavosti k podkladu není pro ni třeba zhotovovat v prostupech menších rozměrů žádné bednění.

OBO Těsnění prostupu maltovou ucpávkou PYROMIX®
Obr. 1. Těsnění prostupu maltovou ucpávkou PYROMIX®

Nespornou předností tohoto těsnění prostupu je možnost kombinovat mnoho různých druhů instalačních vedení, včetně vedení s tepelnou izolací z minerální vlny nebo izolačních materiálů Armaflex a Foamglas. Lze je využít i pro stavební díly s relativně malou tloušťkou a procházet jím mohou např. i vlnovody. Neobsahuje žádná minerální vlákna a jeho trvale porézní konzistence usnadňuje dodatečnou instalaci dalších vedení.

Protipožární pěna PYROSIT® NG

Dvousložková pěna se využívá k vybudování menších homogenních překážek s velkou výtěžností. Průběh chemické reakce při tuhnutí zohledňuje všechny předpokládané aplikace a dobrá přilnavost k podkladu zamezuje vytékání z otvoru. Instalace je bezprašná a neuvolňují se při ní žádná vlákna. Není nutná žádná úprava povrchu, avšak nevylučuje se. Například na ochranu před některými specifickými vlivy okolního prostředí. Po ukončení chemické reakce má PYROSIT® NG příjemně měkkou konzistenci, umožňující velmi pohodlnou dodatečnou instalaci vedení.

Těsněním prostupu mohou, kromě kabelů a vedení, procházet také trubky z oceli, mědi nebo z plastů. Jde tedy o univerzální řešení pro více různých stavebnětechnologických profesí.

Pěnu PYROSIT® NG lze s výhodou využít i v kanálech podlahových rozvodů (obr. 2). Jestliže totiž podlahový elektroinstalační kanál prochází pod požárně dělicí stěnou, měl by být taktéž utěsněn proti šíření kouře a ohně.

Těsnění prostupu pěnou PYROSIT® NG v podlahovém kanálu OBO-OKA
Obr. 2. Těsnění prostupu pěnou PYROSIT® NG v podlahovém kanálu OBO-OKA

U otevřeného kanálového systému se na obou stranách stěny sejme víko kanálu a z obou stran se pod dělicí stěnu nanese pěna. V podlahových kanálech zalitých mazaninou se pěna aplikuje z podlahových krabic situovaných nejblíže u požárně dělicí konstrukce, a to po obou jejích stranách. V prostupu lze navíc již při počáteční instalaci zapěnit i redundantní volné plastové instalační trubky pro případné budoucí úpravy.

Pěnové bloky PYROPLUG® Block

PYROPLUG® Block je systém hotových pěnových bloků nabývajících při požáru na objemu, avšak bez vytváření jakéhokoliv významnějšího tlaku na okolí. Principem funkce je vytváření izolující uhlíkové pěny, jež spolehlivě brání průniku ohně a kouře. Hořlavé trubky se do této přepážky mohou ukládat bez dodatečné manžety, měděné a ocelové trubky jí mohou procházet s tepelnou izolací potrubní trasy nebo bez ní.

Těsnění prostupů uvedeným způsobem je zcela bezprašné a bez vzniku vláken, což platí i pro dodatečnou instalaci vedení. Tento aspekt je zvláště důležitý v prostorech s výpočetní technikou, v laboratořích apod. K montáži navíc postačuje pouze jednostranný přístup. Bloky lze taktéž s výhodou použít v podlahových kanálech. Při složitějších tvarech je přínosné je kombinovat s protipožární pěnou PYROSIT® NG (obr. 3).


Obr. 3. Kombinované řešení: pěna PYROSIT® NG a bloky PYROPLUG® Block

Zbytkové spáry mezi bloky, popř. mezi bloky a vedeními, se snadno uzavřou stěrkovou hmotou PYROPLUG® Screed, rovněž patřící do tohoto systémového řešení. Prostup nevyžaduje žádnou dodatečnou úpravu povrchu, nicméně v případě potřeby ji lze z estetických nebo jiných důvodů provést.

Pěnové bloky PYROPLUG® Peg

Kruhové pěnové bloky v osmi velikostech jsou zhotoveny z trvale pružné pěny s uzavřenými póry, analogicky k blokům PYROPLUG® Block. Tvarem jsou předurčeny do kruhových otvorů v betonu, cihlách nebo jiném stavebním materiálu, s nimiž se lze při jádrovém vrtání setkávat na stavbách stále častěji (obr. 4).

Kruhové těsnicí bloky PYROPLUG® Peg ve stropním prostupuObr. 4. Kruhové těsnicí bloky PYROPLUG® Peg ve stropním prostupu

Čistá montáž bez vzniku prachu nebo vláken opět dovoluje jejich využití i ve specifických objektech s technologií zpracování dat nebo laboratořemi. K jejich zpracování stačí běžný nůž a uzavření zbytkových spár i zde snadno zajistí stěrková hmota PYROPLUG® Screed.

Softwarová podpora

Stejně jako pro jiné části sortimentu OBO Bettermann, je i pro návrh těsnění prostupů k dispozici vícejazyčná bezplatná softwarová podpora.

Obr. 5. Mobilní aplikace pro návrh kabelových a kombinovaných prostupů OBOObr. 5. Mobilní aplikace pro návrh kabelových
a kombinovaných prostupů OBO

Webové řešení OBO Construct BSS poběží na všech současných počítačích s přístupem na internet. Poskytne informace o normách a schváleních pro jednotlivé systémy. Lze v něm cíleně sestavovat, upravovat a exportovat vlastní seznamy potřebných položek.

Mobilní aplikace OBO Construct BSS pro systémy Android a iOS (obr. 5) pomůže na libovolném místě s rychlým vyhledáním potřebných systémů protipožární ochrany pro daný projekt a současně usnadní i kalkulaci potřebného materiálu. Vytvořený kusovník lze přímo z chytrého telefonu snadno odeslat e-mailem.


Vyšlo v časopise Elektro č. 2/2018 na straně 28. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021