časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Projekt zkušebního pracoviště

16. 6. 2018 | Ing. Jiří Ředina, Ph.D. | Moog Brno s.r.o. | www.moogbrno.cz

Lidé na celém světě si pod slovem Bobcat představí malý kompaktní nakladač. Společnost byla založena před více než 50 lety v USA a v současnosti téměř každý druhý nakladač nese logo Bobcat. Postupem času se Bobcat stal hlavní firmou na trhu výroby kompaktních nakladačů a bagrů. Od roku 2007 sídlí také v České republice v Dobříši u Prahy, kde se vyrobí 80 % strojů určených pro trhy v Evropě, Africe a na Středním východě.

V areálu Bobcat se nachází výrobní závod, inovační centrum a školicí středisko. Inovační centrum pro svou činnost potřebovalo vybavit zkušební laboratoř brzdami, které umožní zatěžovat nápravy bagrů nebo hydraulický výstup pro pomocná zařízení, tj. pro vlastní nakladač. Proto bylo na počátku roku 2017 vypsáno výběrové řízení na dodávku šesti brzd, jejich napájení a ovládání s návazností na stávající měřicí systém. Firma VUES Brno s.r.o. předložila nabídku, která splňovala požadavky na technické řešení a byla ekonomicky nejvýhodnější. Cílem projektu bylo variantně zatěžovat dva nakladače v provedení 2+1 nebo jeden nakladač v provedení 4+1. Pro zatěžování pohonných jednotek stavebních strojů je nutné použít elektromechanické zátěže s velkým krouticím momentem až 20 000 N·m při malém rozsahu otáček 0 až 150 min–1 s výkonem maximálně 50 kW. Elektromechanickou zátěž tedy tvoří sestava asynchronního dynamometru s naklápěcím systémem měření momentu ve spojení s čelní třístupňovou převodovkou. Dynamometr je napájen vektorovým měničem Control Techniques.


Obr. 1. Uspořádání brzdy s dynamometrem ASD P050-4/0318

Technická realizace brzdy

Z výkonového hlediska pro daný projekt nejlépe vyhovoval asynchronní dynamometr v provedení P typu ASD P050-4/0318. Dynamometr umožňuje měřit moment tenzometrickým snímačem síly Z6GC3 a dále měřit a regulovat otáčky inkrementálním snímačem otáček typu GEL2444K. Dynamometr je uložen na speciálním rámu, aby ve spojení s třístupňovou aktivně chlazenou převodovkou typu C3P315 umožnil dosáhnout momentu až 20 000 N·m pro zatěžování nápravy stroje nebo 10 000 N·m pro zatěžování přídavného zařízení za zvýšených teplot až 50 °C.

Celá koncepce zkušebního pracoviště je řešena jako maximálně univerzální zařízení s přípravou na spoustu dalších možných využití:
– vzájemná vyměnitelnost převodovek za účelem změny převodového poměru,
– spojení dvou jednotek do tandemu za účelem navýšení brzdného výkonu,
– příprava pro možnost využití druhé strany dynamometru pro měření charakteristiky dieselagregátů,
– motorický režim pro simulaci jízdy stroje z kopce a simulaci přetáčení spalovacího motoru,
– možnost pracovat při vysokých teplotách až 50 °C za účelem simulace pracovních podmínek stavebních strojů v reálném extrémním prostředí,
– příprava ovládacího pultu a softwaru pro plně automatizované zkoušky (simulace operování stroje) na základě nahraných dat z reálného provozu strojů,
– průchozí hřídel s výstupem originálních otáček 6 000 min–1 a krouticího momentu 300 N·m – příprava pro stolici na měření charakteristiky spalovacího motoru.


Obr. 2. Koncepce uspořádání zkušebny pro dva bagry se zatěžováním 2+1

Každý dynamometr je přes konektorové pole a prodlužovacím kabelem napájen ze samostatného střídače, které jsou vzájemně spojeny na DC meziobvodu. Střídače jsou napájeny z jednoho šestipulzního polořízeného usměrňovače. Přebytek energie je z legislativních důvodů mařen v brzdných rezistorech. Každý střídač má v sobě přídavný aplikační modul (přídavný PLC systém), ve kterém je řešena technologie brzdy a současně návaznost na ostatní střídače s využitím komunikační linky CT NET. S nadřazeným PLC systém WAGO komunikuje prostřednictvím Ethernetu. Celé zákaznické provedení měniče je umístěno ve vedlejší hale u laboratoře.

V další samostatné místnosti je instalován ovládací pult s měřicím systémem DEWESOFT. Obsluha laboratoře má pro svou práci k dispozici na ovládacím pultu čtyři dotykové displeji a velkoplošný monitor PC, který monitoruje měřené veličiny.


Obr. 3. Realizace zkušebny

Závěr

Zkušební pracoviště pro zkoušky stavebních strojů úspěšně prochází ověřovacími a mezilaboratorními zkouškami. Naměřené hodnoty jsou porovnávány s výsledky z podobné laboratoře v USA. Aplikace, která byla navržena a realizována odborníky VUES Brno, je velmi kladně hodnocena pracovníky Doosan Bobcat.

Firma VUES Brno s.r.o., která v roce 2017 oslavila 70 let existence, změnila v dubnu 2018 majitele. Novým vlastníkem se stala společnost Moog Inc. V této souvislosti byla společnost VUES Brno s.r.o. přejmenována na Moog Brno s.r.o., která se stala součástí celosvětové značky Moog.

Ing. Jiří Ředina, Ph.D., Moog Brno s.r.o.,
Ing. Martin Šiška, Doosan Bobcat, EMEA s.r.o.


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2018 na straně 26. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021