časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pohony v digitálním světě

13. 6. 2017 | ABB s. r. o. | www.abb.cz

Odpovědí společnosti ABB na vývoj v oblasti digitalizace je digitální platforma ABB AbilityTM, přinášející zákazníkům více než 180 řešení a služeb, mimo jiné pro řízení výkonu v průmyslových odvětvích s maximálním využitím vynaložených investic, řídicí systémy pro zpracovatelský průmysl, dálkové monitorovací služby pro roboty, motory a stroje, automatizaci budov, nabíjecí stanice pro elektrická vozidla apod. Řešení ABB Ability je založeno na inovativních technologiích a zkušenostech ABB a více než čtyřiceti letech vedoucího postavení ABB v oblasti digitalizace v průmyslu.

Elektromotory a (vzdálená) diagnostika

I v oblasti motorů se pomalu stává normou, že k monitorování a diagnostice se využívají nejmodernější digitální technologie, využívající nesporné výhody přenosu provozních dat ze stroje či motoru na dálku. V případě elektromotorů se nejčastěji sledují údaje o vibracích, teplotě, stavu rotorů a statorů, ložiscích, napětí a proudu, které jsou prostřednictvím zabezpečené sítě odesílány do vzdáleného monitorovacího centra. Tam jsou vyhodnoceny a na základě výsledku mohou odborníci centra navrhnout adekvátní řešení (preventivní údržbu, servisní zásahy podle aktuálního stavu motoru nebo výměnu apod.). Vzhledem k tomu, že monitorování a diagnostika jsou zajišťovány v nepřetržitém režimu, mohou odborníci centra analyzovat trendy a modely chování motorů a následně identifikovat možné modely poruch. Cenná je rovněž dostupnost aktuálních a historických údajů o provozu a chování sledovaných zařízení.

Motor s instalovaným Smart Senzorem ABB
Obr. 1. Motor s instalovaným Smart Senzorem

Jednou z inovací, na nichž je platforma ABB AbilityTM založena, je ABB AbilityTM Smart Senzor (obr. 1). Ten je příkladem moderního chytrého zařízení a je určen ke vzdálenému monitorování stavu nízkonapěťových motorů. Tato novinka, kterou společnost ABB odborné veřejnosti blíže představila na letošním veletrhu Amper 2017 (a získala ocenění Zlatý Amper), měří a prostřednictvím zabudovaného Bluetoothu odesílá do chytrého mobilního telefonu důležité informace o celkovém stavu motoru (sledují se např. vibrace, teplota a další parametry). Využití senzoru pomáhá snížit počet prostojů elektromotorů, prodlužuje jejich životnost a může přispět i k současnému snížení spotřeby energie.

Uvedený senzor může být instalován i na současné motory (jak ABB, tak ostatních výrobců). Je určen pro osovou výšku 140 až 450 mm a často je přirovnáván k tzv. fitness náramku, který se používá ve sportu. Nevyžaduje žádné drátové spojení s motorem, pouze se připevní mezi žebra běžných asynchronních motorů a všechna potřebná čidla i bateriové napájení jsou zabudována uvnitř. K motoru je možné se připojit prostřednictvím mobilu nebo tabletu se standardem Bluetooth. Pracovníci údržby tak při pravidelných obchůzkách snadno diagnostikují stav motoru a trendy. Další možností je poslat data s těmito údaji do ABB Cloudu, kde mohou být pomocí speciálních programů analyzována a transformována do srozumitelných výstupů (varovná hlášení a zprávy – obr. 2).

Obr. 2. Příklad hodnot zaznamenaných pomocí ABB Ability Smart Senzoru
Obr. 2. Příklad hodnot zaznamenaných pomocí ABB Ability Smart Senzoru

Další informace včetně aktuálního přehledu dostupných funkcí, které jsou postupně uvolňovány, lze získat na adrese: https://smartsensor.desk.com/

Společnost ABB rovněž vyvinula unikátní analytický nástroj pro identifikaci, charakteristiku a kvantifikaci poruch, které mohou nastat u izolačních systémů. Nástroj nese označení ABB LEAP (Lifetime Expectancy Analysis Program) a lze jej využít k posouzení podmínek a stavu izolace statorového vinutí elektrického stroje od 3 kV. Princip měření pomocí nástroje ABB LEAP je založen na znalosti vzniku poruch v izolačním systému, jejich měření a včasném odhalení. Samotné měření je souborem několika měřicích metod, které společně vytvářejí ucelenou mozaiku jednotlivých částí izolačního systému. Díky těmto údajům jsou specialisté z ABB schopni zjistit aktuální stav měřeného stroje.

Proces použití nástroje LEAP zahrnuje:
– sběr dat,
– analýzu údajů,
– výpočet namáhání,
– odhad životnosti a stanovení údržby na základě daných podmínek.

Použití jednotlivých měřicích metod není zásadním průlomem v elektrické diagnostice izolačního systému, ovšem použití výsledků sledování velké množiny testovaných elektrických strojů ve vývojovém středisku ABB a zkušenosti expertů vytvářejí jedinečný přístup k životnosti izolačního systému.

Výstupem jednotlivých procesů a speciálních postupů jak při sběru dat, tak při analýze výsledků je závěrečná zpráva o stavu stroje, která obsahuje údaje o:
– znečištění statorového vinutí,
– stárnutí izolačního systému, stárnutí pryskyřice, stárnutí impregnačního laku,
– stavu namáhání izolačního systému,
– stavu ochrany protikorónové izolace v oblasti drážek,
– částečných výbojích v dalších částech statoru
– v čele vinutí,
– zbývající době životnosti na základě informací poskytnutých od zákazníka v kombinaci s prováděným měřením,
– doporučení pro údržbu nebo ostatní činnosti, jako např. převinutí,
– doporučeném termínu pro příští kontrolu na základě poskytnutých provozních informací.

ABB LEAP
Obr. 3. Diagnostika vysokonapěťových motorů a generátorů pomocí nástroje ABB LEAP v ABB regionálním servisním středisku pro motory a generátory v Ostravě

Diagnostiku vysokonapěťových motorů a generátorů doplňují také nástroje ABB MACHsense-P a ABB MACHsense-R, mezi jejichž hlavní přínosy patří komplexní přístup ke sledování stavu celého hřídelového řetězce (motor, převodovka a hnané soustrojí), využití několika snímačů (vibrace, proud, napětí) s integrovanou analýzou pro sestavení zprávy a včasná varování před vznikajícími závadami, jež poskytují dostatečný čas na údržbu.

Verze MACHsense-R přenáší data na dálku, a motor je tedy pod stálou kontrolou servisního technika ABB. Proces využívá jednotku pro analýzu dat, která je instalovaná poblíž motoru. Čidla umístěná na motoru snímají hodnoty a posílají je do jednotky ke zpracování. Data se posílají prostřednictvím mobilní sítě GPRS nebo 3G, lze také využít internet. Autorizovaní uživatelé se mohou připojovat k serveru, kde jsou data ukládána, a mohou si tak prohlížet grafy s časovými křivkami, zaznamenané hodnoty vibrací, teplot, spektrografii, zatížení a počet startů.

Měniče frekvence trochu jinak

Měniče frekvence vzhledem ke své konstrukci nemají v oblasti digitalizace velké problémy a již nyní jsou volitelně na trhu vybaveny prvky pro standardizovanou komunikaci s nadřazenými řídicími systémy. Jednotka ABB Pohony nabízí zajímavé služby a novinky v oblasti měničů frekvence ABB, které tyto možnosti dále rozšiřují.

Drivebase je nástroj ABB, který umožňuje zákazníkům snadno si registrovat svůj zakoupený měnič frekvence. Pomocí mobilního telefonu a QR kódu lze rychle získat jak kontakty na servis, odkazy na manuály a návody, tak i možnost analýzy chybových hlášení. Nástroj rovněž zjistí, v jaké fázi životního cyklu je jeho měnič frekvence.

Vzdálené monitorování měničů frekvence (Remote Condition Monitoring Service) je servisní služba, která umožňuje on-line vzdáleně sledovat přesný stav měniče frekvence a jeho provoz. Aktuální údaje a reporty jsou na webu: myabb.com Experti ABB vyhodnocují monitorované hodnoty a na základě výsledků jsou schopni předpovědět poruchy a doporučit, jak jim zabránit. Diagnostikované poruchy nebo varování či překročení nastavených limitů jsou zasílány e-mailovou zprávou.

 ABB Ovládání měniče frekvence prostřednictvím mobilního telefonuObr. 4. Ovládání měniče frekvence prostřednictvím mobilního telefonu

Ve snaze umožnit „ovládání věcí z vlastní kapsy“ ABB vyvinulo jedinečnou možnost nastavování měniče frekvence z mobilního telefonu, opět prostřednictvím Bluetoothu (obr. 4). Pomocí Drivetune se lze s měničem frekvence snadno spojit a zadat potřebné údaje pro uvedení měniče do provozu, číst a řešit chyby či poruchy chodu, provádět základní parametrizaci a další činnosti, a to vše při zajištění kybernetické bezpečnosti. Výhodou je velký dosah. Díky mobilu je možné být až 70 m daleko od místa instalace měniče (v případě překážek se tato vzdálenost úměrně zkracuje), tedy přímo u technologie, a nastavit požadované konkrétní parametry. Data lze navíc posílat do cloudu, kam mohou mít přístup servisní technici ABB a po vzájemné konzultaci mohou identifikovat potřebná nastavení nebo opatření. V rámci loňského úspěšného představení na veletrhu Amper získala aplikace ocenění Zlatý Amper 2016.

Výrobky, řešení a služby jednotky ABB Pohony odrážejí nejen její postavení světové jedničky na trhu s regulovanými pohony, ale rovněž dokládají její trvalé zaměření na inovace v dané oblasti. Vedle dodávek komplexních řešení zajišťuje pro zákazníky také lokální technickou podporu a servis pro měniče frekvence a elektromotory. V rozsáhlé nabídce jednotky zájemci najdou měniče frekvence a elektromotory od nejnižších výkonů až po nejvyšší.


Vyšlo v časopise Elektro č. 6/2017 na straně 24. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde.

ABB s.r.o.

ABB s.r.o.
BB Centrum – DELTA II
Vyskočilova 1561/4a
Praha 4
140 00
www.abb.cz

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021