časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

Pohony Lenze v českých strojích

20. 9. 2018 | Ing. Josef Milík | SOLARCO Machinery, s. r. o. | www.solarco.cz

Průmyslová výroba je velmi dynamický proces. Charakteristickým projevem tohoto procesu je pohyb, který je vlastní nejen výrobním strojům, ale také skladovému hospodářství a dopravním systémům s výrobou více či méně spojenými. Pohyb v průmyslové výrobě zajišťují pohonné systémy, ve většině případů založené na elektrickém principu, a samozřejmě také řídicí a napájecí jednotky – měniče. Společnost Lenze a pohonné systémy s této značky hrají ve výrobních strojích významnou úlohu, jejíž význam přesahuje hranice našeho kontinentu.

Koncern Lenze

Lenze SE je holding s hlavním sídlem v Aerzenu v Dolním Sasku a s působností po celém světě. Zaměstnává více než 3 000 lidí, angažovaných každý ve své profesi s hlavním cílem vyjít vstříc zákazníkovi. Jako specialista na pohonnou a automatizační techniku vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní výrobky, rozsáhlá řešení a kompletní systémy. Koncern má 52 společností po celém světě a prodejem a servisem je zastoupen v 60 zemích na různých světadílech.

V každém z pěti center Uxbridge (USA), Hameln/Extertal (DE), Ruitz (F), Asten (A) a Šanghaj (CN) se nachází celé výrobní portfolio Lenze. Díky tomu všude může nabídnout výbornou dostupnost, základ úspěšné spolupráce. Veškerá řešení jsou vždy zaměřená na zákazníka. Samozřejmě zákazník má plnou podporu firmy a jejích zaměstnanců, kteří každý den po celém světě přijímají výzvy, řeší problémy a pracují na kreativních koncepcích.

Lenze působí v České republice už od roku 1990. Hlavní sídlo má v Central Trade Park D1 v Humpolci, zákazníkům je k dispozici také v externí kanceláři v Červeném Kostelci.

Tým složený z techniků prodeje, aplikačních inženýrů, softwarových specialistů a servisních techniků spolehlivě a kompetentně vyřizuje všechny požadavky zákazníků – od jednoduchých technických úkolů až po komplexní pohonná a automatizační řešení.

Solarco Machinery – příklad z praxe

Firma SOLARCO Machinery má (podobně jako Lenze) své počátky v roce 1990. Specializuje se na výrobu kartonážních strojů – a v této oblasti je na světové špičce. Z její produkce vycházejí automatické a poloautomatické stroje pro výrobu slotovaných krabic a přířezů z několikavrstvých lepenek, z kterých se posléze skládají a slepují nebo sešívají prostorové útvary – krabice.

Řízené pohony tu dávají pohybovou energii výrobním technologiím a dopravníkovým systémům.

Firma SOLARCO montuje do několika typů strojů pohony Lenze.

Pro zkušenosti s pohony ve strojích a pro informace z první ruky se redakce časopisu ELEKTRO obrátila na majitele a jednatele společnosti SOLARCO Machinery, s. r. o., Ing. Josefa Milíka.

Pane Milíku, jak dlouho u Vás vyrábíte technologická zařízení s pohony Lenze? Jak se stalo, že jste se rozhodli pro tuto značku?

V začátcích naší firmy, když jsme měli potřebu řešit pohon stroje, měli jsme na výběr jen motory z MEZ Mohelnice (nyní Siemens). Na motor většinou navazuje převodovka – a ty dodával TOS Znojmo. Ze zahraničních výrobků zvučných značek byly k dispozici motory s převodovkou SEW, Lenze a Nord – o těch ale vládla představa, že jsou dosti drahé. A tak jsme se v počátcích pokoušeli „bastlit“ z toho, co je nejlevnější, tedy MEZ Mohelnice a TOS Znojmo. Většinou šlo o šnekové převodovky, které pro náš účel nebyly příliš vhodné. Věděli jsme, že krokem vpřed by byly elektropřevodovky s čelním a kuželočelním ozubením, které mají mnohem lepší účinnost. Začali jsme se poohlížet po dodavateli. Matně si vzpomínám, že jsme někde viděli značku Lenze a oslovili je. Firma tu tehdy měla zastoupení v Červeném Kostelci a byli v této republice o krok napřed před jinými firmami z oboru pohonů. Udělali nám zajímavou nabídku, my jsme po ní sáhli a v roce 1993 začali nakupovat pohony od Lenze. Jelikož máme ve zvyku neměnit věci, které fungují a jsou pro nás výhodné, spolupracujeme s Lenze dosud.

Kartonážní stroj firmy SOLARCO Machinery s pohony Lenze
Obr. 1. Kartonážní stroj firmy SOLARCO Machinery s pohony Lenze

V jakých pohonných funkcích ve Vámi vyráběných strojích se pohony Lenze vyskytují?

V našem nejsložitějším stroji je asi 19 servopohonů. Nejširší stroj pojme lepenku a šířce 2,5 m a délka materiálu je neomezená.

Ve strojích Boxmatic jsme začali s elektropřevodovkami. S odstupem lze říci, že vhodnější pro naše účely by byly servopohony, ale ty tenkrát byly příliš drahé a zvyšovaly by cenu našich strojů. Firma Lenze měla dosti širokou nabídku elektropřevodovek, byly kvalitní a v porovnání s jinými značkami nabízely výhodnější poměr výkonu a ceny.

I v současných strojích máme pohony s elektropřevodovkami. Například ve funkci zdvihání stolu není zapotřebí velká přesnost, proto není nutné vybavovat ji servopohonem. Ale v hlavní funkci stroje, v posunu lepenkového archu, jsou obrovské dynamické síly. Arch se v krátkých intervalech (např. 1 s) rozbíhá a zastavuje a umístění musí být velmi přesné. V prvních strojích jsme tento pohon vytvořili motorem a brzdou, které ve vzájemné součinnosti dělaly ten skokový pohyb. Je jasné, že takový motor se neuchladil jinak než cizím chlazením. Později jsme zvažovali řízený pohon s měničem frekvence, který by odlehčil brzdě. Také náběh a doběh pohybu byl plynulejší, bez skokových změn. Při zkouškách se ale ukázalo, že toto řešení nepřináší zvláštní výhody, navíc měnič také není levná záležitost. V té době nám firma Lenze nabídla možnost použít v této funkci servomotory. Nabídka byla zajímavá, a tak padlo rozhodnutí nabídku přijmout. Toto řešení odbouralo mechanické brzdění, odpadla nutnost údržby opotřebených dílů. Dalším pozitivním efektem bylo zkrácení akce z 0,7 s na 0,35 s. Těmito opatřeními se o 30 % zvýšila produktivita stroje. Stroj byl zbaven mechanických rázů, a navíc se nabídla možnost rekuperace energie. Servopohny Lenze je náš stroj vybaven od roku 2009.

K dalším typickým funkcím kartonážního stroje patří tzv. beran – svisle se pohybující díl, který lepenku při přerušeném pohybu v daném místě prosekne nebo ji celou oddělí.


Obr. 2. Schéma uspořádání pohonů pro jednotlivé funkce stroje, jejich řízení, vizualizaci a konektivitu

Kteří výrobci pohonů kromě Lenze dodávali a dodávají pohonné jednotky pro Vaše výrobky?

Jde-li o hlavní pohon – posun lepenky – historicky první v našich strojích byly servopohony s měničem Indramat. Náš první stroj, typ Boxmaker, nám přinesl nepříjemnou zkušenost se servisní podporou dodavatele (přístup velkých firem k menším zákazníkům v té době nebyl zrovna vstřícný). Museli jsme si pomoci sami, a protože jsme našimi prostředky nemohli odhalit vlastní příčinu problému, museli jsme ji softwarově obejít. Tento náš první stroj i s naším softwarovým zásahem je v provozu dosud.

Se vstřícnější podporou jsme se později setkali u firmy Omron, jejíž měniče jsme v některých typech strojů začali používat.

V našich strojích je pro nás k řešení otázka vizualizace. Když si například koupíte obráběcí stroj, dostanete ho i s vizualizací – jde jen o naprogramování PLC.

Jenže my jsme ten, kdo dodává stroj zákazníkovi, my jsme ten, kdo musí vizualizaci vytvořit, naprogramovat a dodat spolu se strojem. Vizualizace je až 90 % objemu práce na stroji.

Úplně první stroje Boxmaker byly řízeny přes malý textový panel 2 × 16 znaků. S měniči Omron přišla i dotyková obrazovka a nastaly úplně jiné možnosti s vizualizací. Od Lenze jsme odebírali ty zmíněné elektropřevodovky.

Po nějakou dobu jsme využívali pohony Bernecker & Reiner (B & R). Byly to vcelku kvalitní výrobky. Určitou nevýhodou byly časté inovace bez zachování kompatibility s dřívějšími verzemi, takže nebylo možné dělat vylepšení a aktualizace řídicího softwaru a aplikovat je na starší stroje.

Proto jsme se raději vrátili k Omronu včetně servopohonů a jejich řízení. Právě v této době (v roce 2009) jsme v některých strojích začali nahrazovat elektropřevodovky servopohony Lenze.

Takže pokud jde o pohony, vyrábíme dvě skupiny strojů: jednak typ Boxmatic, ve kterém jsou převodovky Lenze a servopohon Omron, vše s kompletním řízením pomocí standardu EtherCAT, jednak menší stroje Ecomatic, Easymatic, které mají kompletně řízené pohony Lenze.

Jak provádíte servis Vašich strojů (a tedy i jejich pohonných jednotek) u zákazníků?

Jaké jsou možnosti sledovat, spravovat a diagnostikovat tyto stroje na dálku? Sledování a vzdálenou správu našich strojů u zákazníků máme vyřešeny. Je jen na zákazníkovi, jestli má o takové servisní služby zájem. Stačí přivést kabel LAN a připojit do konektoru na stroji. Takto můžeme dělat i prediktivní diagnostiku. Programátor taky může stroj ovládat na dálku pomocí telefonu s patřičnou aplikací. To už v současnosti patří skoro ke standardu. Automatizační technika tyto možnosti poskytuje. Výroba se stále víc automatizuje. V dnešní době, která je charakteristická nízkou nezaměstnaností a nedostatkem pracovních sil, mnohý náš zákazník volí plně automatizovaný stroj, který obstará všechny funkce včetně nakládání materiálu na vstupu a vykládání hotových výrobků na výstupu stroje.


Obr. 3. Pohled na měniče s napájecí jednotkou v rozváděči stroje

Jak vidíte Vaši pozici v rámci obchodní soutěže?

Jsme firma, pro kterou evropský trh není dost velký. Musíme expandovat do světa. My neprodáváme jen stroje. Prodáváme celý systém výroby, osvětu. Zaškolujeme obsluhu a mnohdy musíme vysvětlit, jak je konstruovaná lepenková krabice.

Například v ČR je malá série např. 50 krabic. Jsou ale země, kde malá série je třeba 500 000 krabic. Firma, která okopíruje stroj a dělá na něm obrovské série, to není naše konkurence. Ono nejde jen o množství. Je třeba vymýšlet, inovovat, sledovat trendy vývoje. Se zákazníkem je třeba jednat – třeba i několik let. Je to dlouhodobý proces.

Z tohoto hlediska vlastně nemáme ve světě konkurenci. Existuje např. firma Geppert v Německu, kterou uznáváme, a má dobré výrobky. Ale dělá taky jiné, větší stroje, takže námi pokrývaná oblast technologie je pouhý drobek – a firma se jí tolik nevěnuje, do inovací nevkládá tolik co my. Pro porovnání: např. náš inovovaný stroj SmartFlexo dokáže potisknout lepenkový výrobek na délce např. 2 m, zatímco stroj od firmy Geppert k tomu potřebuje délku dráhy 18 m.

Kde všude se můžeme setkat s Vašimi stroji?

Náš první stroj pro zahraničního zákazníka směřoval do Austrálie. V Austrálii máme nyní asi 25 strojů.

V Jižní Americe máme tři stroje. Zajímavé je, že pět strojů jsme dodali do Jihoafrické republiky. Například tři stroje jsme letos prodali do Ruska, i když je tam v poslední době komplikovaná situace.

Nikdy jsme neusilovali o americký trh. Našel si nás sám, resp. potkali jsme vhodného partnera, který u kteréhosi svého zákazníka uviděl náš stroj Ecomatic. Při návštěvě v Americe jsme získali několik zákazníků. Setkali jsme se s pozitivním jednáním, kde není na prvním místě cena nebo sleva nebo splátky. Za celý týden jsem neslyšel otázku, kolik to stojí. Spíš je zajímá rychlost dodávky, rychlost servisu a podpory. Vše je postaveno na komunikaci a spolupráci.

Z ekonomického hlediska je to ten nejlepší stav. Neexistuje stroj, který by se neporouchal. Není důležité, jestli byl koupen s větší nebo menší slevou. Důležité je, aby ten stroj pracoval. I ten levný stroj, když nebude pracovat, bude vlastně drahý.

Postupně je vidět, že ekonomiky začínají růst i na jihovýchodě Evropy. Do Rumunska teď půjde další stroj, zařízení od nás je také v Srbsku.

Rozhovor vedl Ing. Emil Širůček,
FCC PUBLIC


Vyšlo v časopise Elektro č. 8-9/2018 na straně 40. 
Tištěná verze – objednejte si předplatné: pro ČR zde, pro SR zde.
Elektronická verze vyšlých časopisů zde

EMC v instalaci

Vloženo: 30. 11. 2021