časopis z vydavatelství
FCC PUBLIC

Aktuální vydání

Číslo 12/2021 vyšlo
tiskem 1. 12. 2021. V elektronické verzi na webu ihned. 

Téma: Měření, zkoušení, péče o jakost

Trh, obchod, podnikání
Na co si dát pozor při změně dodavatele energie?

On-line semináře VDE

24. 8. 2021 | VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut | www.vde.com

VDE e. V. (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik) je německá profesní asociace zaměřená na elektrotechniku a příbuzné obory. VDE je jedno z největších technicko-vědeckých sdružení v Evropě, zastřešuje vědeckou a standardizační práci, stejně jako testování a certifikaci výrobků.

Institut VDE chce poskytovat informace o novinkách, trendech a vývoji v elektrotechnickém průmyslu i bez událostí tváří v tvář během koronové pandemie. Pojďme se sejít on-line v bezplatných hodinových webinářích, kde odborníci VDE budou referovat o nejnovějším vývoji v oblasti testování a certifikace elektrických zařízení a systémů. Čerpají z bohatých zkušeností za 100 let testování a certifikace.

Přijměte pozvání zástupce institutu VDE pro Českou republiku a Slovenskou republiku pana Martina Freunda na semináře:

Zajištění kvality elektronických výrobků
15. září 2021, 10:00 hod.

Kvalita produktů a služeb zahrnuje nejen jejich zamýšlenou funkci a výkon, ale také jejich vnímanou hodnotu a přínos pro zákazníka. Online seminář o zajišťování kvality poskytuje úvodní pohled na to, jaké nástroje a procesy mohou výrobci a kupující použít pro svou interní kontrolu kvality. Kromě toho seminář ukazuje cíle a výhody auditů a inspekcí a jak může VDE přispět ke zkvalitnění produktu.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/913874897672505360


Nové požadavky na chladničky pro domácnost v oblasti energetického štítkování a bezpečnostních kontrol
22. září 2021, 10:00 hod.

Splnění požadavků na měření energetické účinnosti v domácích chladničkách není snadné. Tento online seminář se zabývá testovacími normami EN 62552-1: 2020, EN 62552-2: 2020, EN 62552-3: 2020 a tudíž i energetickými štítky domácích chladniček, které tyto normy popisují a regulují. Podíváme se také na IEC 60335-2-24: 2020, která upravuje mezinárodní bezpečnostní požadavky na chladničky pro domácnost.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/8427024766973502479 
Tento online seminář se bude konat také v angličtině 20. října
https://register.gotowebinar.com/register/8667296644944908559


Návod k obsluze: Stejně ho nikdo nečte?
29. září 2021, 10:00 hod.

Tento online seminář se zabývá otázkami, proč jsou provozní pokyny důležité, jaké právní požadavky existují, v jaké formě musí být k dispozici a co znamená z právního hlediska jejich nedodržování. Mohou úřady zasáhnout, případně dokonce zakázat prodej? Existuje nějaké riziko odpovědnosti vůči zákazníkům? Musí vůbec společnost reagovat sama, pokud zjistí, že průvodní dokumentace nesedí?

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/5324596578642615055


Základy certifikačního systému
6. října 2021, 10:00 hod.

Tento online seminář se zabývá základy certifikace. Poskytuje přehled právních a normativních požadavků s porovnáním směrnic EU a národní legislativy. Účastníci také obdrží informace o akreditaci a vysvětlení toho, co je posuzování shody. Nakonec účastník získá obecné informace o certifikaci a vysvětlení, jak proces certifikace v institutu VDE funguje.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/2046934825116546318 
Tento online seminář se bude konat také v angličtině 24. listopadu:
https://register.gotowebinar.com/register/1064422229652211726


Posouzení opravitelnosti a recyklovatelnosti podle EN 45554 a EN 45555 (proces PDAM)
13. října 2021, 10:00 hod.

Tento online seminář seznamuje s procesem dokumentace reparability a recyklovatelnosti podle PDAM (Product Disassembly Assessment Methodology). Pomocí této metody lze vyhodnotit opravitelnost příslušných součástí elektrických výrobků v absolutních a relativních termínech. Metoda také tvoří základ pro hodnocení recyklovatelnosti a používá se v rámci norem EN 45554 a EN 45555.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/1248868603660032527 
Tento online seminář se bude konat také v angličtině 17. listopadu:
https://register.gotowebinar.com/register/6296457106430906895


Bezpečnostní požadavky na klinické teploměry a febrilní screening
27. října 2021, 10:00 hod.

Tento online seminář v angličtině se zabývá příslušnými regulačními požadavky na klinické teploměry a měření tělesné teploty podle ISO 80601-2-56 a IEC 80601-2-59. Účastníci získají přehled o požadavcích na testování a označování a také o bezpečnostních koncepcích. Diskutovány jsou také související požadavky na použitelnost a domácí péči.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/6183447102413379597


Prodej elektronických a elektrických výrobků s ohledem na bezpečnost chemických výrobků
3. listopadu 2021, 10:00 hod.

V semináři bychom se chtěli podívat na evropský trh. Rádi bychom shrnuli regulační požadavky na elektrická zařízení s ohledem na bezpečnost chemických výrobků (RoHS, REACH, POP, FCM) v Evropě.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/5707333278710424079 
Tento online seminář se bude také konat 1. prosince v angličtině:
https://register.gotowebinar.com/register/5335887464522185487


IT Security Act 2.0: Přísnější požadavky na kybernetickou bezpečnost a nové adresáty regulací
10. listopadu 2021, 10:00 hod.

IT Security Act 2.0 (IT-SiG 2.0) navazuje na první zákon o IT bezpečnosti z roku 2015, a nejenže rozšiřuje rozsah předpisů, ale také výrazně zpřísňuje stávající požadavky. Online seminář v kostce shrnuje nové zákonné požadavky na společnosti, poskytuje praktické rady a podrobuje IT-SiG 2.0 a jeho implementaci kritickému posouzení odborníky.

Registrace: https://register.gotowebinar.com/register/56552697248640526 
Tento online seminář se bude konat také v angličtině 8. prosince:
https://register.gotowebinar.com/register/2355336841812035086

Co přináší VDE do Česka a na Slovensko

Aktivity VDE v České republice a ve Slovenské republice